header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Interkerkelijke activiteiten

Gemeenteleden van de Nicolaïkerk zijn betrokken bij verschillende interkerkelijke activiteiten in stad en wijk.
We noemen enkele waaraan ook u deel kunt nemen.
 

St Gertrudiskerk

Al vele jaren bestaat er een vriendschappelijke relatie met de Rooms Katholieke St Gertrudiskerk in de Amaliadwarsstraat en vindt ontmoeting en samenwerking plaats o.a. in de oecumenische werkgroepen buurtpastoraat en etnische groeperingen. Beide gemeenschappen hechten aan de gezamenlijke viering in de gebedsweek voor eenheid van de christenen, de samenkomst op Aswoensdag en diaconale samenwerking. Verder houden beide gemeentes elkaar op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en nodigen zij elkaar uit bij bijzondere en grote activiteiten.
Informatie: voorzitter of scriba kerkenraad
 

Choral Evensong en Schola Davidica

De Nicolaïkerk participeert in de Werkgroep Oecumenische Vespers. Het streven van deze werkgroep is om in Utrecht op iedere zondagavond zowel om 17.00 uur als om 19.00 uur (Domkerk) de vespers te vieren.
Op de 1e zondag van de maand zijn de vespers in de Nicolaikerk. De invulling van deze vespers is wisselend, vier maal per jaar een Evensong, een Jazz-vesper en drie 'orgel'-vespers. Op de tweede zondag van de maand zijn de vespers in de Oud Katholieke Kathedraal van Ste. Gertrudis. De derde zondag wordt ingevuld door de Marcuskerk. Op de vierde zondag van de maand is er in de Janskerk een Evensong die wordt gezongen door de Schola Davidica o.l.v. Daniel Rouwkema en wordt begeleid door Jan Hage. Op de vijfde zondag zijn de vespers in de Nicolaikerk. Tijdens deze vespers wordt in de regel een cantate uitgevoerd in samenwerking met de Cappella di San Nicolai o.l.v. Ko Zwanenburg
Informatie: Dick van Dijk
 

Ziekenhuispastoraat

De Nicolaïkerk is vanouds betrokken bij de kerkdiensten in het stiltecentrum van het UMC en het Diakonessenhuis.
Predikant UMC: ds. Margreet van Steenbeek
Predikanten Diakonessenhuis: ds. Ineke Haijtink en ds. F. Kruijne.
 

Wereldgebedsdag

Op de 1e vrijdag in maart wordt wereldwijd gebeden aan de hand van een liturgie die door vrouwen uit een van de 180 deelnemende landen is voorbereid. Naast gebed gaat het om oecumene en actie.
Informatie: Adri Meijer
 

Interkerkelijke Werkgroep Etnische Groeperingen Rivieren/Dichterswijk

De werkgroep is een initiatief vanuit de Gertrudisparochie en de Nicolaïkerk en heeft als doelstelling "het samengaan van Nederlanders en andere be-volkingsgroepen te optimaliseren, opdat iedereen zich thuis voelt in de wijk". Sinds 2009 organiseert de werkgroep de jaarlijkse Pinkstermaaltijd en in 2012 organiseerde men voor het eerst in november een bijeenkomst rond de Dag van de Dialoog, beide in het buurthuis De Nieuwe Jutter.
Informatie: René Kil
 

Stichting Ruimte voor de Buurt (Het Trefpunt)

De Nicolaïkerk participeert met enkele parochies in de Stichting Ruimte voor de Buurt. Het buurtpand "Het Trefpunt" aan de Rijnlaan fungeert daarbij als centraal punt in de wijk. Het dient tevens als ruimte voor het project Dwarsverband en de Voedselbank. Buurtpastor Titus Schlatmann is de motor achter het oecumenische buurtpastoraat en -diaconaat. Hij kijkt heel praktisch naar wat de kerk voor de wijk kan betekenen, maar wil ook geluiden uit de wijk in de kerk aan de orde stellen. Het werkgebied van Titus is de Rivieren- en Dichterswijk.
Informatie: Peter Nieuwenhuizen
 

Dak- en Thuislozenopvang

Op verschillende plaatsen in de stad zijn kerkmensen actief in de opvang van dak- en thuislozen. Daarbij gaat het om de opvang op de dag, mogelijkheden tot verzorging en eenvoudige maaltijden, en incidenteel een slaapplaats voor de nacht. Hulp bij dagopvang vindt plaats in het Catharijnehuis, nachtopvang bij Sleep-inn 't Snurkhuis en Nachtopvang-in-Zelfbeheer (NOIZ). Rond de kerst organiseert de diaconie ieder jaar voor de doelgroep een kledinginzameling onder gemeenteleden.
Informatie: diaconie