header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Rond de kerkdiensten (o.a. faciliteiten)

De zondagse vieringen zijn bij uitstek de momenten waarop we ons gemeente voelen: een bont geheel van zeer verschillende mensen die in de eerste plaats 'saamhorig' zijn: samen horen naar de Schriften die ons inspireren en oriënteren in ons dagelijks leven. Cantor, organist en voorganger proberen in nauw overleg de muziek en zang af te stemmen op het gesproken woord.

Morgendiensten

Naast de gewone morgendiensten kent de Nicolaïkerk een breed scala aan bijzondere diensten. Eens per maand verleent de cantorij medewerking aan de diensten. Acht keer per jaar is er een dienst van Schrift en Tafel en ongeveer vijf keer per jaar is er een doopdienst. Jaarlijks terugkerende bijzondere diensten zijn de startzondag, scholendienst, gedachtenisdienst, oogstdienst, ZWO-dienst en diverse cantatediensten o.a. tijdens het Festival Oude Muziek.

Vesperdiensten

Op elke 1e zondag van de maand is er om 17.00 uur een vesper in de Nicolaïkerk en op de 3e zondag (m.u.v. juli en augustus) in de Marcuskerk. Beide vespers hebben een eigen karakter, maar een doorlopende lijn van lezingen. De diensten volgen een eenvoudige liturgie, waarbij de Psalmen en de Lofzang van Maria vaste onderdelen zijn. Op de 5e zondag van de maand worden met regelmaat Cantatevespers gehouden.
Informatie: Rijk Schipper  

Diensten in Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg

Eenmaal per 14 dagen is er een protestantse kerkdienst op zondagmorgen om 10.30 uur. Ouderlingen en diakenen uit de Nicolaïkerk en de Marcus-Wilhelminakerk vormen de pastoraatgroep in Huize Tolsteeg.
Gerrit Krul doet op vrijwillige basis het pastoraat in de aanleunflats.
Informatie: Marga van Oosten (ouderling namens de Nicolaïkerk)

Diensten in Willem Arntsz Huis

In de kapel van het W.A. Huis wordt iedere week een oecumenische dienst gehouden voor cliënten van Altrecht en voor anderen die zich thuis voelen op deze plek. Twee keer per jaar wordt er na afloop van de morgendienst in de Nicolaikerk voor gemeenteleden en cliënten van Altrecht een samenzang georganiseerd. Dit wordt voorbereid door een werkgroepje bestaande uit cliënten van Altrecht en staat onder leiding van Kees van Veelen en Waldy Vastrick. Zingen met Willem Arntsz wordt aangekondigd in de nieuwsbrief Mededelingen.
Vanuit de wijkgemeente is een ouderling bevestigd als contactpersoon naar het huis en de geestelijke verzorging.
Informatie: Kees van Veelen

Crèche

Elke zondagmorgen is er voor de allerkleinsten (0-4 jaar) een crèche in de tuinzaal naast de kerk.
Informatie: Gerda Bouma

Kinderkerk

Voor de kinderen is er op zondagmorgen kinderkerk. De kinderen verlaten na het moment van aandacht voor de kinderen de dienst voor een eigen programma. De kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar luisteren naar een verhaal en er wordt geknutseld. De kinderen van 7 t/m 12 jaar verkennen de wereld van kerk en geloof d.m.v. gesprek of spel.
Informatie: Harry Petersen

Tienerkerk

De tieners (12-18 jaar) hebben één keer in de maand een eigen programma in een aparte ruimte in de Tuinzaal bij de Nicolaikerk. Jaarlijks wordt door de tieners een jeugddienst voorbereid.
Informatie: scriba Klassie Kil

Cantorij

De Nicolaïkerk heeft een cantorij o.l.v. cantor-organist Ko Zwanenburg. De ongeveer 25 leden repeteren elke woensdag van 19.15 - 21.00 uur. De cantorij zingt eens per maand in de ochtenddienst; verder op feestdagen. Een aantal van hen werkt ook mee aan de vesper op de 1e zondag van de maand.
Zie de website voor het jaarprogramma en muziekfragmenten. De orde van dienst vermeldt de stukken die de cantorij zingt.
Informatie: Ko Zwanenburg

Vespercantorij

De Vespercantorij verzorgt de muziek tijdens de vespers op de 1e zondag van de maand. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand gerepeteerd. De leden zijn lid van een cantorij/kerkkoor of zijn werkzaam als (kerk-)musicus. Van de leden wordt een grote zelfwerkzaamheid verwacht; de repetitie moet thuis worden voorbereid.
Naast de ‘reguliere’ vespers werkt de Vespercantorij mee aan een aantal cantatevespers. Zij werkt dan samen met het professioneel ensemble Cappella di San Nicolaï.
Informatie: Ko Zwanenburg

Cappella di San Nicolaï

De Cappella di San Nicolaï wordt gevormd door professionele musici, zowel vocalisten als instrumentalisten. Het ensemble verleent medewerking aan de cantatediensten en -vespers. Het aantal musici varieert afhankelijk van de uit te voeren cantate.
Informatie: Ko Zwanenburg

Preekrooster

Elk jaar wordt het preekrooster voor het komende jaar vastgesteld, in overleg met de wijkpredikant en kerkenraad. Naast de wijkpredikant die zo'n 30 keer voorgaat, worden er ook voor ongeveer 30 diensten gastpredikanten gezocht, waarbij elke gastpredikant gemiddeld tweemaal per jaar voorgaat. Hierdoor heeft de Nicolaïkerk een rijk palet aan voorgangers. Elk jaar kan de wijkgemeente suggesties doen voor nieuwe gastpredikanten.
Informatie: Peter Nieuwenhuizen

Schriftlezers

De schriftlezingen op zondagmorgen en op de feestdagen worden bij toerbeurt verzorgd door enkele gemeenteleden.
Informatie en coördinatie: Riekie Hoek

Liturgie-typeploeg

Elke week is er een liturgie (orde van dienst) aanwezig voor de zondagse eredienst. Hierdoor is het mogelijk om ook liederen te zingen die niet in het (nieuwe) Liedboek staan of om teksten op te nemen die door de cantorij gezongen worden.
Informatie: Martien van der Hurk

Collectanten

Elke zondag wordt de diaken bij de collecte geassisteerd door 2 collectanten, die na afloop van de dienst helpen tellen.
Informatie: Renée van der Vecht

Bloemendienst

Een groep gemeenteleden zorgt wekelijks voor twee bossen bloemen die zoveel mogelijk de kleuren van het kerkelijk jaar volgen. Na afloop van de dienst worden de bloemen naar zieke of jubilerende gemeenteleden gebracht. Een kleine commissie bekijkt naar wie de bloemen gaan en vraagt mensen om de bloemen te bezorgen.
Informatie: Marga van Oosten, ook voor het doorgeven van namen.

Koffie- en afwasdienst

Na afloop van de zondagmorgendienst verzorgt een groep gemeenteleden een kopje koffie of thee.
Informatie: Bertus van der Vlugt

Foto's kerkdiensten

Tijdens doopdiensten, bevestiging ambtsdragers of andere gelegenheden worden er foto's van de bijzondere momenten gemaakt die digitaal aan betrokkenen kunnen worden verstrekt. Dit is een service vanuit de kerk en is mede zo geregeld om de rust rond deze diensten te bevorderen. De fotografen beschikken over de juiste camera's.
Informatie: Jola van Garderen

Autodienst

Voor mensen die slecht ter been zijn is er op zondagmorgen een autodienst die de mensen thuis ophaalt en na de dienst ook weer naar huis brengt.
Informatie: Corrie Oosterveld

Kerkomroep

Voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen maar de diensten toch willen volgen is er Kerkomroep. De dienst kan rechtstreeks of achteraf worden beluisterd via www.kerkomroep.nl of via de app van de kerkomroep (beschikbaar voor iOS en Android).
Informatie: Martin van Dalen

Gastvrije Klaaskerk

In dit kader worden verschillende activiteiten uitgevoerd. De belangrijkste hiervan is het verzorgen van een kort introductieprogramma voor mensen die nieuw zijn en/of belangstelling hebben in onze wijkgemeente. De introductie is op de 2e zondag van de maand in aansluiting op de morgendienst.
Informatie: Marja Branderhorst

Exposities

In de Nicolaikerk vinden geregeld exposities plaats. Daarbij kan het gaan om religieuze kunst, werk van Utrechtse kunstenaars of bijv. kunst die tentoongesteld wordt in het kader van de veertigdagentijd.
Informatie: Aart van Bruggen

Kostersoverleg

Een aantal gemeenteleden doet kostersdiensten tijdens de zondagse viering en bij de doordeweekse verhuur. De coördinatie van de kostersdiensten en de verhuuractiviteiten in de kerk wordt gedaan door Jeannette Provily.
Informatie: Jeannette Provily

Oogstdienst

Jaarlijks wordt er in oktober een oogstdienst gehouden. Gemeenteleden worden betrokken bij het inzamelen van etenswaren of andere producten voor mensen die van weinig moeten rondkomen en wel wat extra's kunnen gebruiken.
Informatie: voorzitter diaconie