header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kind in de klaas

musical_noachIn een gemeente die vitaal en op de toekomst gericht wil zijn, is jeugdwerk enorm belangrijk. Het jeugdwerk is een vanzelfsprekend en vast onderdeel. Wij proberen een luisterend oor te hebben voor wat jeugd en jongeren beweegt en motiveert.
Wij willen de jeugd actief benaderen en vasthouden door de jeugdactiviteiten voor de verschillende leeftijdgroepen.
Het is een wens kinderen en jongeren vertrouwd te maken met de verhalen over God. We stimuleren hen om een ‘eigen’ geloof te ontwikkelen. Vanuit de gedachte dat wij als wijkgemeente gastvrij en voor velen toegankelijk willen zijn, zetten wij ons er voor in dat ook de kinderen en jongeren zich bij ons thuis (blijven) voelen.

Activiteiten

Het jeugdwerk concentreert zich op zondag. Daarnaast organiseren we projecten waarin jongeren een actieve rol krijgen. De musicalprojecten, in samenwerking met de Marcus-Wilhelminagemeente, zijn succesvol gebleken.