header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Omzien naar elkaar

'Omzien naar elkaar' heeft veel aspecten van elkaar ontmoeten bij activiteiten tot pastorale zorg (herderlijke zorg, zorgen voor elkaar als een herder voor de schapen). Op deze pagina gaat het vooral over de doordeweekse activiteiten waarmee we ook kunen omzien naar elkaar. De pastorale zorg heeft een 'eigen'pagina.

Ga eens door de lijst en wees uitgenodigd!!
 

Vrijwilligerscoördinator

Een goede manier om meer betrokken te raken bij de Klaaskerk is als vrijwilliger bij een activiteit of groep aan te sluiten. Er is genoeg te doen, intensief of incidenteel, uitvoerend of beleidsmatig, met leeftijdgenoten of juist niet. Samen vullen we elkaar aan, stimuleren we elkaar, en vormen we een levende gemeenschap. De coördinator kent de gemeente en wil hierin graag met je meedenken. Om de mensen die zich in de gemeente inzetten ook te laten weten dat hun aandeel gezien en gewaardeerd wordt, organiseert de coördinator voor alle vrijwilligers op gezette tijden een feestelijke bijeenkomst.
Coördinator: Riekie Hoek - Brokking
 
 

Koffiemorgen

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand is er om 9.45 uur koffiemorgen. Op de 2e dinsdag bespreken we de 'Open Deur'. Op de 4e dinsdag praten we over een schilderstuk naar een Bijbels onderwerp.
Plaats: wijkcentrum St. Gertrudiskerk.
Informatie: Adri Meijer
 

Advents- en Kerstviering ouderen

Met gemeenteleden van 70 jaar en ouder wordt er jaarlijks een advents- en kerstviering gehouden.
Informatie: Marja Branderhorst
 

Maandagmiddagclub

Al meer dan 60 jaar wordt er op maandagmiddag door een aantal dames gebreid voor Roemenië. Er wordt gezongen en er is een bijbeloverweging.
Plaats: wijkcentrum St. Gertrudiskerk.
Informatie: Aaltje Valster
 

Ontmoetingscentrum 'De Roef'

Voor ontspanning en creativiteit worden op dinsdagmiddag en donderdagochtend cursussen voor mensen van buiten en binnen de kerk aangeboden. Gastvrouwen zorgen voor de ontvangst en koffie en thee.
Plaats: wijkcentrum St. Gertrudiskerk.
Informatie: Janny van Dijk-Visscher
 

Eetgroep

Op de 1e of 2e maandag van de maand is er vanaf 18.00 uur een open maaltijd voor gemeenteleden en belangstellenden, jong en oud. Het menu varieert maandelijks van stamppot tot Italiaans... Aanmelden voor de maaltijd kan tot maandagavond 20.00 uur.
Informatie: Marja Branderhorst
 

Klaaslopers

Er zijn twee enthousiaste wandelgroepen, die elk eens in de zes weken op stap gaan vanaf een NS station of bushalte. De ene groep wandelt op zaterdag een tocht van zo'n 15 km, de andere op dinsdag zo'n 7 km.
De deelnemers variëren in leeftijd van 20-80 jaar. De tochten worden steeds aangekondigd in de nieuwsbrief Mededelingen.
Informatie: Janny Houweling
 

Fietsgroep

Bij goed weer gaat één keer per maand een groepje fietsers op pad voor een tocht van ongeveer 30 km.
Informatie: Marja Branderhorst
 

Kringen voor 20/30-ers

De gesprekskringen voor twintigers/dertigers behandelen onderwerpen die voor de deelnemers relevant zijn in relatie tot hun geloof. Daarnaast bieden ze een mogelijkheid om het onderling contact te bevorderen. De kringen worden gehouden bij de leden thuis. De kringdata en thema's worden in overleg vastgesteld. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom!
Informatie: Adriaan Verheij
 

Bijbels leerhuis: studerend en mediterend bijbellezen

Dit seizoen een drietal avonden waarop we in een Bijbels Leerhuis verhalen lezen en bespreken waarin het geheim van de navolging aan de orde komt. Dit in het kader van ons jaarthema “Volgen, wie durft?”. Het volgen, navolgen, blijkt zegenrijk te kunnen zijn, maar kan ook tot ellende leiden, en tot een vergeten van je roeping als mens en volk.
Dit seizoen combineren we het Leerhuis met een gezamelijke maaltijd vooraf.
Informatie: ds. Dirk Neven.
 

Theologisch leerhuis: Geduld met God – Tomas Halik

Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt – behalve in hun geloof dat God niet bestaat.
De ooit in het militant atheïstische Tsjecho-Slowakije in het geheim tot priester gewijde Tomás Halik, voelt zich diep verwant met de post-christelijke samenleving. Hij is geïntrigeerd door het bijbelverhaal van Jezus’ ontmoeting met Zacheüs (Luc.19, 1-10). Zacheüs, de mens die bewust afstand bewaart in de boom, maar wel gefascineerd is door het rumoer rond Jezus. En de ontmoeting met Jezus die hem uit zijn boom schudt, leidt er niet toe dat hij een traditionele navolger van Jezus wordt.
Wel maakt zich een blijvende onrust van hem meester. Halik brengt het verhaal van Zacheüs over naar vandaag, en daagt ons uit te ontdekken dat midden in de seculariteit en de godverlatenheid een authentieke vorm van geloof gevonden kan worden. Een alternatieve vorm van navolging?
Data: dinsdag 13 oktober, maandag 26 oktober, dinsdag 10 november, maandag 23 november en dinsdag 8 december.
Informatie: ds. Dirk Neven.
 

ZWO-project

In 2013 zijn onze gemeenteleden Hendrie van Maanen en Adriana de Fijter samen met hun twee dochters Salomé en Chaja via Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand. De Nicolaikerk steunt hun missie in dit overwegend boeddhistische land. Hendrie is universitair theologiedocent voor studenten uit de wijde regio van Zuid-Oost Azië. Adriana is betrokken bij het vluchtelingenwerk in de grensregio met Myanmar. Hendrie en Adriana houden een weblog bij via de site van kerk in Actie. Giften voor het project zijn welkom via NL76 INGB 0000 0001 07 t.n.v. Kerk in Actie Interactief onder vermelding van code 222502 Thailand.
Informatie: Karin van Straten
 

Amnesty International schrijfactie

Elke 1e zondag van de maand liggen er bij de ZWO-tafel voorbeeldbrieven om aandacht te vragen voor gewetensgevangenen. Er wordt die zondag tijdens de dienst meestal ook voor hen gebeden.
Informatie: Catherine van Veelen-Pidoux
 

Gemeente- en kloosterreizen

Er worden klooster- en gemeentereizen georganiseerd. De kloosterreizen zijn over het algemeen wat kleinschaliger en bieden veelal tijdens een lang weekend een mogelijkheid voor een korte retraite. De gemeentereizen zijn meerdaagse groepsreizen rond een speciaal thema. Sinds 1997 zijn er reizen geweest naar Israël, Klein Azië en Turkije, België (Chevetogne, Gent, Postel), Duitsland (Bingen, Leipzig en Lubeck), Denemarken (Logumkloster), Engeland (Arundel en Durham), Polen, Armenië en in Nederland naar o.a. Amsterdam, Egmond en Elburg.
Informatie gemeentereizen: Magdaleen Cozijnsen
Informatie kloosterreizen: Tineke Creemer
 

Kerken Kijken Utrecht (KKU) en Open Klaas

Vanaf begin juli t/m de Open Monumenten Dag in september is de kerk in het kader van het project Kerken Kijken Utrecht open van dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 16.30 uur. De rest van het jaar is in het kader van Open Klaas de kerk de 1e zondag van de maand open van 12.00 tot 16.00 uur. Op al deze momenten zijn er twee gidsen aanwezig om bezoekers van informatie te voorzien. De Nicolaïkerk wil door openstelling ruimte geven aan passanten, museumbezoekers en anderen om onze monumentale kerk te bezichtigen.
Verder zijn er daarnaast openstellingen, zoals tijdens Culturele Zondagen (voor zover de Klaaskerk in het programma is opgenomen) en bij Kerst in de Klaas, een activiteit die wordt georganiseerd door de beraadsgroep missionair werk en die aansluit bij de markt in de Twijnstraat half december op zondag.
Informatie KKU: Arthur van der Hurk en Kees Kooij
 

Website

Op de website van de Nicolaïkerk treft u naast de algemene informatie over de wijkgemeente actuele informatie over activiteiten en diensten. De website is doorgelinkt met enkele sites die ook in deze gids worden genoemd.
Adres: www.nicolaikerk.nl. Kopij: webredactie@nicolaikerk.nl
Informatie, webbeheerder en webredactie a.i.: Martin van Dalen
 

Kerk in de Stad

Kerk in de Stad (KidS) is het stedelijk kerkblad van de Protestantse Gemeente Utrecht. Het blad verschijnt maandelijks. Naast algemene artikelen over kerkelijk Utrecht en een overzicht van kerkdiensten bevat het een rubriek Wijknieuws, waarin ook de activiteiten van de Nicolaïkerk staan. Bij voldoende belangstelling verschijnen speciale uitgaven voor slechtzienden en doven.
Zie ook www.pgu.nu.
Informatie voor abonnementen: Bureau PGU
 

KLAAS

De KLAAS is een glossy die tweemaal per jaar, rond advent / Kerst en rond Pasen / Pinksteren, verschijnt. Het blad richt zich op iedereen, jong en oud, die geïnteresseerd is in wat er in en om de Klaaskerk te beleven valt.
Informatie: Marieke van Willigen
 

Nieuwsbrief Mededelingen

De wekelijkse nieuwsbrief Mededelingen bevat de vaste rubrieken ‘Bij deze zondag’ en ‘Omzien naar elkaar’. Daarnaast staan hierin aankomende activiteiten en nieuws. De nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden. Aanmelden kan via medblad@gmail.com. Gemeenteleden die in de wijk wonen maar geen e-mail hebben, kunnen de nieuwsbrief thuisbezorgd krijgen.
Informatie en opgave: Janny Houweling
 

Archiefcommissie

De archiefcommissie zorgt ervoor dat alle belangrijke kerkelijke documenten van de wijkgemeente voor het nageslacht worden bewaard en toegankelijk zijn.
Informatie: Bert Bontan en René Kil