header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Agenda punt

Leerhuis liturgie & avondgebed - Maaltijd van de Heer
Op verzoek van velen staan we stil bij het hart van het Gemeente-zijn: de liturgie. Er gebeuren op zondagmorgen allerlei dingen, die omgeven zijn met schroom, en een geladen betekenis doen vermoeden. Maar waarom doen we wat we doen? Kan er een tipje van de sluier worden opgelicht, zonder dat het gehele 'geheim' wordt weggeven? Dit seizoen vervolgen we het Leerhuis dat we vorig seizoen in de Nicolai opstartten met avonden over de orde van dienst van een gewone zondagmorgen (oktober 2016), en het kerkelijk jaar en de feesten (november 2016). Alle avonden zijn ook nu weer goed los te volgen.
 
Locatie: Marcuskerk
Aanvang: 20.00 uur