header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Agenda punt

Kring (Niet in Gods naam)

Niet in Gods naam – vreedzaam leven en geloven

De Britse opperrabbijn Jonathan schreef een prachtig en toegankelijk boek n.a.v. de akelige kanten van religie vandaag de dag: Niet in Gods naam. Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld. Aan de hand van een aantal ‘moeilijke’ teksten uit Bijbel en Koran ontwikkelt de schrijver een leeswijze die aansluit bij de gedachte van de Abrahamitische geloofsgemeenschap. ‘De tijd is rijp voor joden, christenen en moslims om te zeggen wat ze in het verleden niet gezegd hebben, namelijk: we zijn allemaal kinderen van Abraham. We zijn gezegend. En om gezegend te kunnen zijn hoeft er niemand vervloekt te worden. Vanuit deze spannende visie daagt hij ons als lezers uit om te komen tot een ‘rolomkering’. Verplaats je in de positie van de ander (de zwakkere). Daarom noemt Sacks zijn theologie ‘de theologie van de Ander’. Zo staat bijvoorbeeld Genesis namelijk bol van de vraag naar de ander. En denk jezelf in dat je die ander bent voor wie je onbegrip hebt. Dat vraagt om inzet. Oorlogen win je met wapens, maar om de vrede te winnen heb je ideeën nodig. Dat vreedzame idee biedt Jonathan Sacks ons aan als alternatief voor de broedertwist. Wanneer: maandag van 20.00-21.30 uur Frequentie: eens per 3 weken Plaats: kosterij Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9, tel. 2315734

Data najaar: 24 september, 15 oktober, 5 en 26 november, 17 december