header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Vespers

Vespers in de Nicolaïkerk 

Iedere eerste en derde zondag van de maand is er een vesper. Aanvang van deze vespers: 17:00 uur.
Vaste onderdelen van de vespers zijn o.a. een Psalm, een schriftlezing (voorzien van een korte inleiding), een Magnificat (lofzang van Maria) en een avondgebed.
 

Eerste zondag van de maand

Op de eerste zondag van de maand wordt meegewerkt door de Vespercantorij Nicolaïkerk. In deze vespers klinkt koormuziek uit alle eeuwen. Een enkele keer heeft de vesper de vorm van een Choral Evensong (volgens de Anglicaanse traditie) of van een cantatevesper, waarin een Bachcantate klinkt. 
 

Derde zondag van de maand

Na het samengaan van de gemeenten van Nicolaïkerk en Marcuskerk streven we ernaar ook de derde zondag van de maand weer met een vesper in te vullen, zoals dat gebeurde in de Marcuskerk. 
De vespers op de derde zondag van de maand hebben een meer verstild, maar ook vrijer karakter: bijvoorbeeld een Taizévesper, een orgelvesper of een vesper in de traditie van Iona. Verschillende kunstvormen zoals dans, beeldende kunst en film kunnen deze vespers verrijken. Medewerking kan verleend worden door een schola of een instrumentalist.  
 

Vespers in de Stille Week

In de Stille Week voorafgaand aan Pasen is er iedere avond een sobere, korte vesperviering op het koor van de kerk; aanvang 19.30 uur.
 

Vespers op de vijfde zondag van de maand

Een enkele keer wordt er ook op de vijfde zondag van de maand een vesper gehouden. Veelal met medewerking van de Vespercantorij Nicolaïkerk.