header_illustratie
A | A
Nederlands | English

ZWO

zwo tafel.JPG

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

De ZWO-beraadsgroep betrekt de gemeente bij de nood in de wereld en de wereldwijde verkondiging van Gods woord in de praktijk. Activiteiten zijn de ZWO-kerkdienst, de maandelijkse ZWO-tafel en schrijfactie, speciale acties (bijv. van Kerk in Actie), en fondswerving o.a. door het inzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten t.b.v. de zending. De beraadsgroep participeert in de stedelijke commissie voor ZWO (SZWO). 

Een belangrijke partner is voor ons Kerk in Actie. Deze organisatie staat voor een christelijk getuigenis met een oproep tot naastenliefde, dienstbaarheid en het bevorderen van gerechtigheid.

Meer weten over dit werk? Mail de ZWO-commissie

 

HendrievanMaanenengezin.jpgLaatste project: Thailand

De gemeente is nauw betrokken geweest bij twee projecten van Kerk in Actie in Thailand. Begin 2013 zijn twee van onze gemeenteleden, Hendrie van Maanen en Adriana de Fijter, uitgezonden.
Hendrie om te werken aan de protestantse theologie opleiding in Chang Mai en Adriana om projecten voor Kerk in Actie te bezoeken van vluchtelingen in het grensgebied met Myanmar.
Onze gemeente ondersteunde beide projecten financieel en in onze gebeden. In het voorjaar van 2016 zijn de projecten afgerond en zijn Hendrie en Adrinana met hun kinderen teruggekeerd in Nederland.