header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Pastoraat

pastoraat

In de Nicolaïgemeente vertrekt het pastoraat vanuit het principe van het ‘omzien naar elkaar’. Bij pastoraat kan het naast de ‘gewone dingen van het leven’ ook gaan om de wezenlijke vragen van het leven, die aan de orde zijn in problematische situaties, zoals opvoeding, relaties, ziekte en gezondheid, lijden en sterven. Met elkaar door zo’n moeilijke fase gaan hoort ook bij pastoraat.
In het ‘omzien naar elkaar’ vervult de beraadsgroep een coördinerende rol. Zij organiseert activiteiten die het onderling naar elkaar omzien van gemeenteleden bevorderen. De belangrijkste taken van de beraadsgroep zijn: verwelkomen van mensen die nieuw in de wijk zijn, coördinatie van het bezoekwerk en het uitvoeren van het speciale bezoekwerk. Ook de predikant rekent dit speciale bezoekwerk tot zijn kerntaak. Daarbij zoekt hij op eigen initiatief contact met mensen, en laat hij zich ook graag door alle gemeenteleden informeren over waar een bezoek gewenst is.
 

Informatie

Afspraken voor een huisbezoek kunt u direct met de predikant maken, of door contact op te nemen met het pastoraal meldpunt Marja Branderhorst (zie Gemeentegids).
Via het pastoraal meldpunt kunt u ook persoonlijk-pastorale zaken of zaken die anderszins de kerkelijke betrokkenheid betreffen doorgeven.