header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Predikant

©DsDirkNevenDs. Dirk Neven

Ds. Dirk Neven (1966) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daar deed hij ook zijn kerkelijke studies. Daarvoor studeerde hij, eveneens aan de UvA, Sociale Wetenschappen.

De vraag naar wat mensen en groepen mensen beweegt, boeit hem. Ooit, bij toeval, kwam hij in aanraking met het grote werk ‘Als de goden zwijgen’ van K.H. Miskotte, waarin een lans wordt gebroken voor de volstrekt eigen stem van de God van Israël in onderscheid met het kabaal van de goden van de volkeren.

In zijn theologie-studies is hij geboeid geraakt door het verhaal van de Schriften en de wijze waarop deze gehoord en toegepast kunnen worden in het leven van mensen en het leven van de Kerkelijk gemeenschap. Zo kiest hij, als predikant, het beeld van de veerman. De veerman probeert verschillende oevers te verbinden.

De laatste jaren is hij in toenemende mate geïnteresseerd geraakt in pastoraat en zielzorg; en in de relationele spiritualiteit van het Oosters christendom. Hij is een fan van goede literatuur en muziek, en pleitbezorger van de (wereldwijde) oecumene.

Hij is van mening dat ‘Breaking Bad’ een serie is die iedereen zou moeten zien. John Coltrane een musicus is die iedereen ooit eens zou moeten beluisteren.

 

Hij was van 1998 tot 2003 predikant in de Nederlands Hervormde Kerk en Evangelisch-Lutherse Kerk van Zeist, en daarna van 2003 tot 2012 predikant voor de PKN in Kloetinge.

Sinds juni 2012 is Dirk Neven predikant in de Nicolaïgemeente.

 


Historie

Ds Ruth Peetoom is van mei 2006 tot mei 2011 predikant van de Nicolaïkerk geweest. Hiervoor was zij vanaf 1999 in deeltijd wijkpredikant van de protestantse gemeente Immanuelkerk in Groningen. Daarnaast vervulde ze diverse maatschappelijke functies o.a. als lid van de Provinciale Staten van Groningen. Tegenwoordig is zij partijvoorzitter van het CDA.