header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Financien

nicolaikerk_interieurDe werkgroep Financiën en Beheer is verantwoordelijk voor het werven en beheren van gelden (waaronder de jaarlijkse actie Kerkbalans). Aandachtspunt vormt het zorgdragen voor een financieel vitale gemeente.

De ledenadministratie, het beheer en de verhuur van gebouwen en de arbeidssituatie van de koster/beheerder vallen onder hun verantwoordelijkheid.

De ledenadministrateur is Gelein van de Voorde. De penningmeester is te bereiken via penningmeester@nicolaikerk.nl

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL64 RABO 0130 7194 98, t.n.v. Protestantse wijkgemeente Nicolaïkerk.       

 

Abonnement op collectebonnen

collectebonnen.jpgU koopt regelmatig collectebonnen, maar na het uitgeven van de laatste bonnen vergeet u nieuwe te bestellen? Of u bent nog geen gebruiker van collectebonnen, maar het overkomt u regelmatig dat u geen muntgeld heeft voor de collecte? Aan al dat ongemak kunt u nu een einde maken door een abonnement te nemen op collectebonnen.

Hoe werkt het? Op de website van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) vindt u een rubriek Geldzaken. Daar kunt u een bestelformulier openen waarop u precies kunt invullen welke coupures en welke aantallen u per kwartaal wenst te ontvangen. Betaling verloopt via automatisch incasso, waarbij het bedrag een week van te voren van uw rekening wordt afgeboekt. U ontvangt de nieuwe kaarten aan het begin van ieder kwartaal. Meer informatie: http://www.pgu.nu > geldzaken > collectebonnen, rechtstreeks: www.pgu.nu/collectebonnen of neem contact op met het kerkelijk bureau PGU: (030) 27 37 540, e-mail: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl

ANBI

De Nicolaïkerk behoort tot de protestantse gemeente Utrecht en heeft geen rechtspersoonlijkheid.
De protestantse gemeente Utrecht heeft rechtspersoonlijkheid. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website: www.pgu.nu