Adventsproject 'Geef licht door'

Adventsproject 'Geef licht door'
Wat gaan we doen?
Doe mee in een kleine kring van mensen in jouw naste omgeving die verbonden zijn aan onze kerk. Elke week vanaf Advent tot Kerst delen we een tekst en een leuke challenge (uitdaging) met alle kringen. Op deze manier willen we de kerk naar jou brengen en jou naar de kerk. Zo geven we licht door en staan we even met elkaar stil bij een onderwerp in de hectische wereld van vandaag
Wanneer: Van Maandag 22 november tot en met Kerst.
Coördinators: een aantal mensen is weer gevraagd om mensen in hun directe omgeving uit te nodigen om mee te doen. Je kunt je ook zelf aanmelden als coördinator… Doe je mee? Deze coördinators zijn  de contactpersonen die met de deelnemers bespreken welke vorm van contact het prettigst is voor elke groep.
Elke week komt de challenge en het materiaal via die contactpersonen, maar ook via de website en de app.
Hoe kom je als groep bijeen? Bij elkaar komen kan online, of fysiek, in kleine groepjes of buiten wandelend of… hoe jullie het maar willen afspreken. Vorige keer varieerde de  groepsgrootte van 6 tot 15 mensen.
Hoe gaat ’t in z’n werk: elke week ontvang je op maandag of dinsdag een nieuwe challenge en materiaal om met elkaar iets mee te doen. Praten, bidden, lezen of een activiteit, zoals een kaarsje branden in de kerk. Het materiaal sluit aan bij de viering van de zondag erna.
Ervaringen kunnen we delen in de Nicolaikerk- app. In de zondagse vieringen kunnen de thema’s en de manier waarop we met elkaar in verbinding zijn gekomen in de afgelopen week terugkomen.

Doe je mee? Wil je je aansluiten bij een groep, zelf een groep vormen of je met een bestaande groep aansluiten bij het project? Meld je dan aan bij Anne-Marie of Cootje of stem af met je coördinator van “Spoor van Licht”. Ben je afgelopen jaar verhuisd? Check dan even wie een mogelijke nieuwe coördinator is.
We hebben er zin in!
Hartelijke groeten, Arthur Hegger, Henk Kraaijeveld, Dirk Neven, David Rebergen, Anne-Marie Rutgers, Marieke Sillevis Smitt, Christien Uringa, Cootje Zutt

 
terug