Een spoor van licht - 40 dagen en vastenproject

Een spoor van licht - 40 dagen en vastenproject
Doe mee in een kleine kring van mensen in jouw naaste omgeving die verbonden zijn aan onze kerk. Elke week in de 40-dagen  ‘van vasten en bezinning’ delen we een tekst om met elkaar te lezen en een leuke, praktische of juist meer spirituele challenge (uitdaging) met alle kringen.

Wanneer: Van Aswoensdag (17 februari) tot aan Pasen (4 april).

Contactpersonen: een aantal mensen is gevraagd om mensen in hun directe omgeving uit te nodigen om mee te doen. Je kunt je ook zelf aanmelden als contactpersoon… Doe je mee? De contactpersoon overlegt met de deelnemers  welke vorm van contact het prettigst is voor elke groep.
Elke week komt de challenge en het materiaal via die contactpersonen maar ook via de website en de app.

Hoe kom je als groep bijeen? Bij elkaar komen kan online, in kleine groepjes of met huishoudens, of buiten wandelend of… hoe jullie het maar willen afspreken. In ons plan denken we aan groepen van  6 tot 15 mensen.

Hoe gaat ’t in z’n werk: elke week ontvang je op maandag een nieuwe challenge en materiaal om met elkaar iets mee te doen. Praten, bidden, lezen of een activiteit, zoals een kaarsje branden in de kerk. Ervaringen kunnen we delen in de Nicolaikerk- app. In de zondagse vieringen zullen thema’s en de manier waarop we met elkaar in verbinding zijn gekomen  in de afgelopen week terugkomen.

Meedoen? Wil je je aansluiten bij een kring, of met een aantal mensen een nieuwe kring vormen? Wees welkom. Meer informatie en aanmelden bij Cootje Zutt of Anne-Marie Rutgers.
 
terug