Een spoor van licht - het spoor gaat door naar Pinksteren

Een spoor van licht - het spoor gaat door naar Pinksteren
Doe mee in een kleine kring van mensen in jouw naaste omgeving die verbonden zijn aan onze kerk. Elke week tot Pinksteren delen we een tekst om met elkaar te lezen.

Wanneer: Van tweede Paasdag (5 april) tot en met Pinksteren (23 mei)

Contactpersonen: een aantal mensen is gevraagd om mensen in hun directe omgeving uit te nodigen om mee te doen. Je kunt je ook zelf aanmelden als contactpersoon… Doe je mee? De contactpersoon overlegt met de deelnemers  welke vorm van contact het prettigst is voor elke groep.
Elke week komt  het materiaal via die contactpersonen maar ook via de website en de app.

Hoe en hoe vaak kom je als groep bijeen? Bij elkaar komen kan online, in kleine groepjes of met huishoudens, of buiten wandelend of… hoe  jullie het maar willen afspreken. Ook de frequentie (wekelijks, eens per 2, 3 of 4 weken...) bepalen jullie zelf

Hoe gaat ’t in z’n werk: elke week ontvang je  materiaal om met elkaar iets mee te doen. Praten, bidden, lezen of een activiteit, zoals een kaarsje branden in de kerk. Ervaringen kunnen we delen in de Nicolaikerk- app. In de zondagse vieringen zullen thema’s en de manier waarop we met elkaar in verbinding zijn gekomen  in de afgelopen week terugkomen.

Meedoen? Wil je je aansluiten bij een kring, of met een aantal mensen een nieuwe kring vormen? Wees welkom. Meer informatie en aanmelden bij Cootje Zutt of Anne-Marie Rutgers.
 
terug