Einde aan contant collectegeld Einde aan contant collectegeld
De Protestante Gemeente Utrecht (PGU) biedt al jaren de mogelijkheid om collectebonnen te bestellen. waarmee ook aan collecten gegeven kan worden. Daarnaast kan er ook digitaal bijgedragen worden, via de Nicolaikerk-App en via het doneerformulier.
Wie graag in de kerk wil doneren en niet digitaal, kan dit in het vervolg doen via de collectebonnen, die te bestellen zijn bij de PGU. Er zijn setjes van 20 bonnen te bestellen in verschillende waarden. Nog handiger is het om een abonnement af te sluiten, waardoor er automatisch elk kwartaal een set toegestuurd wordt.
Helpt u mee om het contante geld te vervangen door collectebonnen en daardoor de onkosten te verminderen? Bij onduidelijkheden kunt u de diakenen vragen om uitleg en hulp of om een handleiding.

 
terug