Jaarprogramma 2023-2024 Jaarprogramma 2023-2024
Het kraakt, het rommelt, het droogt uit, het fikt, het schokt, het smelt, het regent, het spoelt weg... de aarde kraakt en kreunt in haar voegen, trilt op haar fundamenten. Maar er is hoop..... Een groen bewustzijn cultiveren met elkaar, dat is wat ons voorstaat dit jaar.... Een wekroep als van profeten die verantwoordelijkheid vragen vanuit een radicale verbazing: Hoe groot zijn uw werken Heer, U hebt alles met wijsheid gemaakt,  psalm 104... (Arthur Hegger bij de introductie van het jaarprogramma)

Tijdens de startzondag op 17 september is het nieuwe jaarprogramma gepresenteerd. Het boekje ligt in de kerk, maar is ook hier te vinden. U bent van harte uitgenodigd bij de activiteiten.
terug