Kerstvieringen

Kerstvieringen
Kerstnachtdienst zaterdag 24 december 22:00 uur. Voorganger ds Dirk Neven, Berry van Berkum en Ko Zwanenburg, orgel. M.m.v. Utrecht Company of Music, vocale solist en Nicolaicantorij o.l.v. Karel Demoet. Delen uit de Messiah van Händel en bekende kerstliederen

Kerstochtenddienst zondag 25 december 10:00 uur. Voorganger ds Dirk Neven, Berry van Berkum orgel. M.m.v. Carl Daleboudt, trompet en het vrouwenkoor van de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. Feestelijke dienst met carols en bekende kerstliederen
terug