Kinderen en jongeren Kinderen en jongeren
Niets is mooier dan kinderen verhalen uit de Bijbel vertellen! Dat doen we in de Klaaskerk op verschillende manieren voor verschillende leeftijden.

Kinderkerk
Op zondagmorgen is er tijdens de kerkdienst voor de kinderen 'kinderkerk':
  • Jongste groep: kinderen in de groepen 1 tot en met 3,
  • Middelste groep: kinderen in de groepen 4 tot en met 6.
Aan de kinderen in deze groepen vertellen we de bijbelverhalen aan de hand van de methode 'BijbelBasics' van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Klaas Junior
Kinderen in de groepen 7 en 8 en de brugklas volgen een eigen programma tijdens de kerkdienst op zondagmorgen. We denken met de kinderen verder na over het Christelijk geloof. Waarom en hoe kun je bidden? Kunnen we van 'heiligen' uit verleden leren? Hoe kunnen we als kinderen nu invulling geven aan het Christelijk geloof? Tienerkerk
De tieners komen twee keer per maand bij elkaar op zondagmorgen tijdens hun eigen tienerdienst. Op verschillende manieren wordt nagedacht over levensvragen en mogelijke antwoorden die het Christelijk geloof biedt.  

Crèche
Voor de jongste kinderen tot en met 3 jaar is er op zondagmorgen opvang tijdens de kerkdienst. 

Godly Play
In het jeugdwerk speelt de methode 'Godly Play' een belangrijke rol. Een Godly Play-verteller vertelt de verhalen op een open wijze, waarbij vragen worden gesteld en kinderen vervolgens op verschillende manieren een verwerking kunnen maken van het verhaal. 

Musicals
De verhalen doorgeven via muziek doen we graag via de musicals die we ongeveer één keer in de twee jaar opvoeren. Een aantal keren in het jaar zingen de kinderen in een projectkoor in de kerkdienst, onder andere met Palmpasen. 

En nog veel meer
Naast de activiteiten op zondagmorgen organiseren we door het jaar heen activiteiten, zoals het Kerkkamp en het Kinderkerstfeest. Erg leuk en gezellig om de kinderen op zondagmorgen hun tanden te laten poetsen in de kerk!
 
terug