Actueel - Kloosterweekend Chevetogne

Actueel - Kloosterweekend Chevetogne
Vrijdag 11 oktober t/m zondag 13 oktober 2024 | Kloosterweekend Chevetogne

Een weekend naar het Benedictijner klooster van Chevetogne (België) om helemaal tot rust en tot jezelf te komen. We doen dit in het kader van de oecumene samen met een groep Rooms-Katholieke broeders en zusters van de Johannes Bernardus kerk o.l.v. priester Paul Brenninkmeijer. In Chevetogne staat de  ontmoeting tussen Oost en West centraal. De monniken bidden in de Byzantijnse kloosterkerk alle dagen de getijden in het kerk-Slavisch of het oud-Grieks.  Parallel daaraan wordt in de Katholieke kloosterkerk dagelijks de liturgie in westerse stijl gevierd. Zo is er sprake van een echte ontmoeting tussen de oosterse en  de westerse spirituele traditie. Daarmee is dit bij uitstek een weekend voor spirituele zoekers, die zich willen laten bewegen door het grote mysterie van God,  zoals die opklinkt in de monastieke tradities van Oost en West. Ter plaatse zullen we ook een gesprek hebben over de 'Weg naar binnen'; met de abt of de  gastenpater.

Voorafgaand aan het weekend komen we in september nog een keer bij elkaar om kennis te maken en praktische zaken op elkaar af te stemmen. We reizen  gezamenlijk in auto’s of busjes, waarbij de reiskosten worden gedeeld. De verblijfskosten bedragen 55 euro per persoon per etmaal. Dus van vrijdagmiddag tot  zondagmiddag 110 euro. Dit wordt gezamenlijk bij de deelnemers geïnd en aan het klooster betaald. De gasten verblijven in een gebouw dat apart staat en  Bethanië heet. De maaltijden m.u.v. het ontbijt hebben plaats in het klooster. Chevetogne ligt in een heerlijke omgeving waar het goed wandelen is. In Bethanië is  er een fijne grote huiskamer met serre waar je heerlijk kunt lezen of anderszins ontspannen. Voor de Nicolaïkerk zijn er 11 plaatsen beschikbaar. Het logies is  hoofdzakelijk op basis van tweepersoonskamers. Elke ochtend is er om 6.00 uur een ochtenddienst, om 12.00 uur een middaggebed, om 18.30 uur een  vesperdienst en om 20.30 uur een avondgebed in beide kerken. De vigiliedienst op zaterdagavond is dit keer in de ‘Latijnse’ Katholieke kerk. De Byzantijnse  Eucharistieviering (Goddelijke liturgie ) wordt om 10.30 uur op zondag 13 oktober in het Grieks gevierd. Delen van de dienst zijn ook in de het Nederlands. Het  bijwonen van (zeker de vroege) gebedsdiensten is niet verplicht.

Informatie & opgave: ds. Dirk Neven, dirk@predikantneven.nl De datum van de voorbereidingsavond wordt nog aangekondigd. Latere details volgen.
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu opgeven.
terug