Koffiepraat Koffiepraat
De inleider draagt het stuk aan en stelt een beginvraag. Dan ontvouwt zich het gesprek…..
Is het alleen een geanimeerd gesprek over ontwikkelingen die ons boeien of verontrusten?
Of kunnen we proeven welke richting Christus ons in deze crisis wijst?
Wanneer: maandagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur (strikt 60 minuten!), via zoom
Werkwijze: het onderwerp kunt u vinden in de agenda en wordt ook aangekondigd in de nieuwsbrief en in de app.
Meedoen? Stuur een mail naar ds Dirk Neven en u ontvangt de zoomlink. U kunt het
artikel dan thuis vast op uw gemak lezen. Log om 9.50 uur in via Zoom en we kunnen op tijd
met elkaar beginnen. Schenk uw kopje koffie vast in…..!

Eerdere onderwerpen:
Maandag 6 juni interview (Volzin 21 maart 2021) met intercultureel literatuurwetenschapper Mineke Schipper (UvL), die onderzoekt ‘waarom mannen de baas spelen over vrouwen’.
Zij publiceerde onlangs Heuvels van het paradijs, waarin ze het ontstaan van patriarchale verhoudingen beschrijft. 

31 mei het artikel van predikante en missiologe Eleonora Hof in Nieuw Wij van 20 october 2020 over de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling. God is geen Hij. God is God. Zij schrijft: Herziening van Nieuwe Bijbelvertaling is op dit punt een stap terug in de tijd.

17 mei het artikel van Willem Pekelder in Volzin van 29 april j.l. Het joods-christelijke verhaal begint met ontspanning. Pekelder schrijft in zijn boeiende artikel: De secularisatie heeft veel individuele vrijheid gebracht, maar ook verschraling en zoeken naar zin. Kunnen christelijke waarden en rituelen bezieling brengen in de seculiere cultuur?

10 mei  een artikel van essayist Arjen van Veelen over ons koopgedrag, in NRC van 26 april j.l. getiteld: Laat de winkels leeg blijven, ook na woensdag. Van Veelen schrijft, enigszins provocerend: Winkelen op afspraak haalde de sjeu van het shoppen af. Houd dat zo, ook na woensdag, als we weer vrij mogen kopen. Achter funshoppen schuilt een systeem van treurnis.

26 april  het interview van Lisa Doeland, getiteld: Ook wie groen leeft maakt vuile handen. De utopie van de kringloopsamenleving.
‘Ons voortbestaan gaat onvermijdelijk gepaard met afval. Om de afvalhopen in toom te houden, zetten we steeds meer in op recycling. Maar de sluitende kringloop bestaat niet. We splitsen onze nakomers altijd onverteerde resten in de maag.’

19 april een interview van Stevo Akkerman met socioloog Jan Willem Duyvendak, getiteld: mannelijkheid is een groot probleemOp zoek naar verklaringen voor rellen en rechts populisme wordt gesproken over achterstanden en cultuur. Maar misschien moeten we het eens over de man hebben, zegt Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie. ‘Waar moet die nog respect aan ontlenen?’

29 maart: een artikel van Roek Lips uit Trouw van 16 maart j.l. over het verhaal van oud-diplomaat Edy Korthals Altes. Een droom gooide in 1984 zijn leven overhoop. ‘De grote vraag, die al aan Adam werd gesteld, is: wat doe jij met jouw mogelijkheden in de tijd dat je op aarde leeft?’ 

22 maart:  een artikel van de theoloog-ethicus Frits de Lange met als titel: Aan de kant jullie! Frits de Lange over solidariteit tussen generaties in de coronacrisisDe Lange maakt zich zorgen over de positie van ouderen in onze corona-samenleving en houdt een pleidooi voor solidariteit.

15 maart a.s. bevinden we ons 2 dagen voor de landelijke verkiezingen. In Koffiepraat trachten we daarom met elkaar de stand van zaken in het land te peilen. We doen dat aan de hand van een prikkelend artikel van de hand van Mathieu Segers (hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis UvM) in de NRC van 6 maart j.l.: De tragiek van een land dat alles al weet.

22 februari: een actueel onderwerp: sociale media. Ons gemeentelid Cees Zweistra publiceerde onlangs een boek met de intrigerende titel:Verkeerd verbonden. Waarom sociale media ons eenzaam maken en hoe je dit kunt voorkomen (Kok/Boekencentrum).
In Koffiepraat spreken we over zijn boek en dat van twee andere schrijvers over het thema ‘eenzaamheid en sociale media’.Aan de hand van een artikel in NRC: Het neoliberalisme heeft een lelijke en stuurloze samenleving opgeleverd

15 februari:  een recent artikel (NRC 4 febr. 2021) van Bas Heijne: Bevrijd ons van het Mona Lisa-syndroom. Het gaat hierin om ‘aanraking’. Net als de Mona Lisa, ver weg, achter glas, in het Louvre, zijn we momenteel ook als mensen (meer) op afstand van elkaar komen te staan. Resonantie is in het geding, het werkelijk geraakt en aangeraakt kunnen worden door de ander….. Is resonantie, een sociologisch begrip, niet wat ook het geheim van de kerkelijke gemeenschap uitmaakt? Waar wij – als wij ons werkelijk openen – een hele wereld aan (bijbelse) verhalen aangereikt krijgen en met elkaar delen, in het verlangen geraakt en aangeraakt te worden…..

8 februari: een interview door Kees Posthumus in Nieuw Wij met de econoom Govert Buijs, getiteld: Het is tijd voor een economie van de vreugde‘Wij gaan doen wat eigenlijk de kern van de economie is: samenwerken om zo het leven meer kwaliteit te geven en gedeelde vreugde te scheppen in een gedeelde wereld. Zo krijgen wij meer lucht en komen we op adem in plaats van, zoals nu, in ademnood te raken.’
Moderne mensen zijn ‘druk, druk, druk’. Als je dat niet bent, dan is er iets mis met jou. Met zijn nieuwe boek Waarom werken we zo hard? raakt filosoof Govert Buijs een gevoelige snaar. Buijs’ boek is geen zelfhulpboek bij burn-out of overwerktheid. Het gaat over de harde wereld van de economie, de ratrace, het durfkapitaal. Buijs beoogt niet meer of minder dan ‘een economie van de vreugde’

1 februari: opnieuw over het boeiende en prikkelende interview met Marli Huijer, arts en filosoof. Men was er nog niet over uitgepraat.

25 januari: een boeiend en prikkelend interview met Marli Huijer, arts en filosoof, in de NRC van zaterdag 16 januari j.l. met als titel: ‘Je hebt geen recht op een zo lang mogelijk leven’.
Jongeren moeten naar festivals en cafés kunnen, zegt arts en filosoof Marli Huijer. Laat hen elkaar maar besmetten, en uitzieken in quarantaine. ‘Het zou er om moeten gaan wat een goed leven is’. Marli Huijer (65), filosoof, hoogleraar en voormalig arts, betoogt sinds maart al hoe gevaarlijk en slecht lockdowns zijn. Als maatregel tegen corona zijn ze buiten proportie. Ze vindt ook dat jonge mensen meer recht op een IC-plek hebben dan oude mensen. Dit gesprek, afgelopen maandag bij haar thuis in Amsterdam, begint bij de vormende jaren in haar jeugd…..

18 januari: Margreet Fogteloo schrijft in de Groene Amsterdammer heel mooi over Edith Eva Eger en de weg naar verandering. Het tegenovergestelde van depressie is expressie. De coronatijd smeekt om existentiële reflectie. Wat biedt houvast? Lees De keuze van de Amerikaanse psychotherapeut en holocaustoverlevende Edith Eva Eger. Zij relativeert tegenslag, leed en trauma’s nooit, maar biedt juist een uitweg om ermee om te gaan.

11 januari: een opinieartikel van de politicoloog Kiza Magendane, met als titel: Luister naar ons, hoe onplezierig dat ook is. De massale verontwaardiging in Nederland over het Amerikaanse politiegeweld kan ons helpen de hand ook in eigen boezem te steken. Maak de zwarte pijn zichtbaar, schrijft Kita Magendane.

14 december:  ‘genade’, en wel n.a.v. het interview in TROUW van 5 december j.l. met theoloog Ruard Ganzevoort: We verlangen van onze politici dingen die zij nooit kunnen waarmaken.

7 december: over de staat van de geestelijke gezondheidszorg in ons land aan de hand van het interview met de Vlaamse psychiater Damiaan Denys in TROUW van 30 oktober 2020 met de uitdagende titel: We begrijpen het lijden niet meer-er zijn niet te weinig psychiaters, er zijn er te veel

30 november: over de aanstaande corona-vaccinatie, aan de hand van het artikel van Steven Musch uit Wordt vervolgd – Magazine over mensenrechten, met als vraag: Moet vaccinatie verplicht worden? Wat telt zwaarder, het recht op gezondheid of het recht op lichamelijke integriteit, onderwijs en geloof?

23 november: Over zwart en wit: een dialoog – Zonder erkenning en berouw geen verzoening. Arthur Kibbelaar en Paul Scheffer zijn in De Groene Amsterdammer van 12 november j.l. in gesprek over racisme en wit privilege.

16 november: woede over WOII-schuldbelijdenis PKN: De kerk schoffelt over de graven van verzetsmensen, artikel van Nico de Fijter over de reacties op de verklaring van de PKN over de rol van de kerk in de oorlog, in Trouw van 7 november 2020.

9 november: de socioloog Hartmut Rosa, in gesprek met Bas Heijne in het NRC van 23 october j.l.: We willen een goed leven, maar jagen alleen na wat meetbaar is
 
terug