Koffiepraat Koffiepraat
De inleider draagt het stuk aan en stelt een beginvraag. Dan ontvouwt zich het gesprek…..
Is het alleen een geanimeerd gesprek over ontwikkelingen die ons boeien of verontrusten?
Of kunnen we proeven welke richting Christus ons in deze crisis wijst?
Wanneer: maandagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur (strikt 60 minuten!), via zoom
Werkwijze: het onderwerp kunt u vinden in de agenda en wordt ook aangekondigd in de nieuwsbrief. 
Meedoen? Stuur een mail naar ds Dirk Neven en u ontvangt de zoomlink. U kunt het
artikel dan thuis vast op uw gemak lezen. Log om 9.50 uur in via Zoom en we kunnen op tijd
met elkaar beginnen. Schenk uw kopje koffie vast in…..!

Eerdere onderwerpen:
25 januari: 
een boeiend en prikkelend interview met Marli Huijer, arts en filosoof, in de NRC van zaterdag 16 januari j.l. met als titel: ‘Je hebt geen recht op een zo lang mogelijk leven’.
Jongeren moeten naar festivals en cafés kunnen, zegt arts en filosoof Marli Huijer. Laat hen elkaar maar besmetten, en uitzieken in quarantaine. ‘Het zou er om moeten gaan wat een goed leven is’. Marli Huijer (65), filosoof, hoogleraar en voormalig arts, betoogt sinds maart al hoe gevaarlijk en slecht lockdowns zijn. Als maatregel tegen corona zijn ze buiten proportie. Ze vindt ook dat jonge mensen meer recht op een IC-plek hebben dan oude mensen. Dit gesprek, afgelopen maandag bij haar thuis in Amsterdam, begint bij de vormende jaren in haar jeugd…..

18 januari: Margreet Fogteloo schrijft in de Groene Amsterdammer heel mooi over Edith Eva Eger en de weg naar verandering. Het tegenovergestelde van depressie is expressie. De coronatijd smeekt om existentiële reflectie. Wat biedt houvast? Lees De keuze van de Amerikaanse psychotherapeut en holocaustoverlevende Edith Eva Eger. Zij relativeert tegenslag, leed en trauma’s nooit, maar biedt juist een uitweg om ermee om te gaan.

11 januari: een opinieartikel van de politicoloog Kiza Magendane, met als titel: Luister naar ons, hoe onplezierig dat ook is. De massale verontwaardiging in Nederland over het Amerikaanse politiegeweld kan ons helpen de hand ook in eigen boezem te steken. Maak de zwarte pijn zichtbaar, schrijft Kita Magendane.

14 december:  ‘genade’, en wel n.a.v. het interview in TROUW van 5 december j.l. met theoloog Ruard Ganzevoort: We verlangen van onze politici dingen die zij nooit kunnen waarmaken.

7 december: over de staat van de geestelijke gezondheidszorg in ons land aan de hand van het interview met de Vlaamse psychiater Damiaan Denys in TROUW van 30 oktober 2020 met de uitdagende titel: We begrijpen het lijden niet meer-er zijn niet te weinig psychiaters, er zijn er te veel

30 november: over de aanstaande corona-vaccinatie, aan de hand van het artikel van Steven Musch uit Wordt vervolgd – Magazine over mensenrechten, met als vraag: Moet vaccinatie verplicht worden? Wat telt zwaarder, het recht op gezondheid of het recht op lichamelijke integriteit, onderwijs en geloof?

23 november: Over zwart en wit: een dialoog – Zonder erkenning en berouw geen verzoening. Arthur Kibbelaar en Paul Scheffer zijn in De Groene Amsterdammer van 12 november j.l. in gesprek over racisme en wit privilege.

16 november: woede over WOII-schuldbelijdenis PKN: De kerk schoffelt over de graven van verzetsmensen, artikel van Nico de Fijter over de reacties op de verklaring van de PKN over de rol van de kerk in de oorlog, in Trouw van 7 november 2020.

9 november: de socioloog Hartmut Rosa, in gesprek met Bas Heijne in het NRC van 23 october j.l.: We willen een goed leven, maar jagen alleen na wat meetbaar is
 
terug