NICOLAIKERK in coronatijd NICOLAIKERK in coronatijd
Nu sinds 14 december de coronamaatregelen zijn aangescherpt zijn onze kerkdiensten tot nader bericht uitsluitend te volgen via YouTube en Kerkomroep. De liturgieen voor de vieringen zijn hier te vinden. 
Van iedereen wordt nu gevraagd zoveel mogelijk thuis  te blijven en de onderlinge contacten te beperken, Het lijkt ons niet juist en gepast om in deze situatie kerkdiensten te houden in aanwezigheid van – ook al is het een beperkt aantal – kerkgangers. Wij willen niet de grenzen opzoeken van wat nog is toegestaan aan kerken en andere geloofsgemeenschappen.
In deze roerige tijden vullen wij ons gemeente-zijn op een andere manier in dan wij gewend zijn. Daarover vindt u informatie hier en hier op deze website en in onze Nieuwsbrief.

U bent van harte uitgenodigd!
 
terug