Ontmoeten op zondag

Ontmoeten op zondag
1. Koffie na de kerk 
U wordt voor twee weken aan een ander gemeentelid gekoppeld. U spreekt onderling af hoe u het koffiedrinken vormgeeft. U kunt een telefoongesprek voeren na afloop van de dienst of op een ander moment, maar een wandelingetje maken of afspreken bij één van u thuis op 1,5 meter afstand kan natuurlijk ook. 

2. Wandelen in tweetallen
U wordt voor een wandeling aan een ander gemeetelid gekoppeld, in principe voor 2 weken. U overlegt samen waar en wanneer u deze wandeling(en) maakt.

3. Huiskamerontmoetingen
Het RIVM adviseert om per dag maximaal één gast te ontvangen. Misschien heeft u wel ruimte om één  gemeentelid bij u thuis te ontvangen op zondagochtend met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Samen kunt u de dienst beluisteren, met elkaar in gesprek gaan tijdens koffie of lunch of allebei. De gastheer- of vrouw bepaalt wat er mogelijk is. Als gastheer- of vrouw ontvangt u een lijst van bezoekers zodat u zelf bij hen kunt aangeven hoe de huiskamerontmoeting er bij u uitziet. Indien u geen ruimte heeft om mensen thuis te ontvangen, maar wel graag bij andere gemeenteleden op bezoek gaat, kunt u dit ook aangeven. 

4. Wandelen op zondagmorgen 
Op zondagochtend meldt u zich tussen 09:45u en 10:00u buiten bij de ingang van de Nicolaïkerk. U ziet dan wel wie er nog meer is. Bij meer dan 2 gemeenteleden bepaalt u onderling  de koppels. Samen maakt u een wandeling voor de duur van de kerkdienst. 


Opgeven
U meldt zich aan via het formulier. (Voor wandelen op zondagmorgen hoeft u zich niet op te geven). U kunt in één keer uw voorkeur voor de komende weken opgeven. Vinkt u in dat geval meerdere van bovenstaande opties aan, dan delen we u per zondag bij een andere optie in.  
U kunt er ook voor kiezen om het formulier elke week opnieuw in te vullen en uw voorkeur voor die week op te geven. Doe dat dan uiterlijk woensdag. 

Op donderdag of vrijdag ontvangt u een mail (of telefoontje) van ons. De rest is aan u. 
De door u verstrekte gegevens worden enkel voor deze activiteit gebruikt en elke vier weken gewist.

Gespreksvraag
Tweewekelijks verschijnt er in de nieuwsbrief een ‘gespreksvraag’. Deze kunt u gebruiken om in gesprek te gaan op zondagochtend, maar dit is uiteraard niet verplicht.

We nodigen alle gemeenteleden, jong en oud, van harte uit zich op te geven. Denk ook aan mensen in uw omgeving die digitaal niet vaardig zijn maar wel interesse hebben: misschien wilt u het formulier samen invullen. En mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot één van ons of mail uw vragen/opmerkingen naar koffienadekerk@gmail.com

Christien Beuving, Hans Koops, Anne-Marie Rutgers, Ploni Robbers, Cootje Zutt

terug