Spoor van Licht - 40 dagen project

Spoor van Licht - 40 dagen project
Wanneer: Van Aswoensdag 2 maart) tot aan Pasen (17 april).

Contactpersonen: een aantal mensen is gevraagd om mensen in hun directe omgeving weer uit te nodigen om mee te doen. Je kunt je ook zelf aanmelden als contactpersoon… Doe je mee? De contactpersoon overlegt met de deelnemers  welke vorm van contact het prettigst is voor elke groep.
Elke week komt de challenge en het materiaal via die contactpersonen maar ook via de website en de app.

Hoe kom je als groep bijeen? Bij elkaar komen met een groep, of twee aan twee, of buiten wandelend of zondags na de kerk .. hoe jullie het maar willen afspreken. Het is geen probleem als het niet lukt om elke week bij elkaar te komen. Alles is goed.

Hoe gaat ’t in z’n werk: elke week ontvang je op maandag een nieuwe challenge en materiaal om met elkaar iets mee te doen. Ervaringen kunnen we delen in de Nicolaikerk- app.

Meedoen? Wil je je aansluiten bij een kring, of met een aantal mensen een nieuwe kring vormen? Of wil je op de maillijst voor het materiaal? Wees welkom. Meer informatie en aanmelden bij Cootje Zutt of Anne-Marie Rutgers.
 
terug