Tentoonstelling Kerk en slavernij, 14-29 mei

Tentoonstelling Kerk en slavernij, 14-29 mei

In deze tentoonstelling ‘Kerken & Slavernij’ zal de rol van verschillende kerken in het slavernijverleden worden onderzocht – waarbij met name Suriname centraal zal staan. Specifiek zal er in de tentoonstelling worden ingegaan op de rol die de kerk speelde op de plantages en in het legitimeren van de slavernij. Ook is er aandacht voor religieuze tegenstanders van de slavernij, spirituele invloeden en de uiteenlopende ervaringen aangaande het geloof voor zwart en wit: structuren wiens erfenis in de vorm van misvattingen en onbegrip tot op de dag van vandaag in de geloofsgemeenschappen doorwerkt. De tentoonstelling is samengesteld door curator Vincent van Velsen, in samenwerking met de werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden van de Evangelische Lutherse Diaconie.

In de twee weken dat de tentoonstelling in de kerk te zien is, worden er een aantal activiteiten georganiseerd.

Zo kunnen we op woensdagavond 17 mei in gesprek met Mw. Roline Redmond. Zij schreef het boek “De Doorsons’, op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied.

Een week later, op 24 mei, begroeten we ds. Janneke Stegeman in ons midden. Zij was in 2016 de eerste vrouwelijke ‘Theoloog des Vaderlands’. Zij zal een lezing geven over de ‘rol van de kerken in Utrecht’.

Deze beide avonden beginnen om 19,30 uur

Op zondag 21 mei is er gelegenheid om mee te gaan met een wandeling door de Utrechtse Binnenstad langs ‘Sporen van Slavernij in Utrecht’. Deze wandeling begint om 12 uur en de startplaats is in of nabij de Hamburgerstraat. Deze wandelingen staat onder leiding van een deskundige gids. Voor deze wandeling wordt een vrijwillige vergoeding gevraagd van € 5,-

De andere activiteiten zijn gratis te bezoeken. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Inlichtingen over de tentoonstelling en over precieze openingstijden zijn te verkrijgen bij: Gerrit Krul,
telefoon: 06-51 63 04 83

 

terug