dinsdag 10 november 2020

UITGESTELD NAAR 19 JANUARI Thema avond: Hard of helend? God en geweld in de bijbel

Locatie: 
 Tuinzaal
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00

Geweld is van alle tijden en plaatsen. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. Soms lijkt dit geweld gesanctioneerd te worden door heilige teksten, inclusief bijbelse teksten in. In de bijbel is inderdaad veelvuldig sprake van geweld, soms zelfs van extreem geweld. En meermalen lijkt God de opdrachtgever van geweld te zijn. Kunnen we nog uit de voeten met dit soort teksten, en hoe dan? Is de relatie tussen God en geweld alleen maar destructief of valt er ook nog iets anders over te zeggen, iets helends? En verschuift er in de bijbel ook iets in de loop van de tijd als het gaat over geweld?
Deze en nog andere vragen komen aan bod op onze avond over “geweld” in de wereld van de bijbel.

Verwacht een avond met een aantal stellingen, waarin vooral het gesprek  met elkaar wordt gezocht…
Inleider: ds Hans Koops
 

terug