zondag 6 december 2020

Vesper met Vespercantorij Nicolaikerk

Locatie: 
 Nicolaïkerk
Tijdstip: 
 17:00  - 18:00

Het thema van deze vesper is ‘die hen beloofde een betere wereld’  (Huub Oosterhuis, bij psalm 80 en 81). De lezing is naar II Petrus 3, de brieflezing van de 2e zondag van de Advent. Als inleiding op de vesper klinkt het  lied 'Creator of the stars and night'  van Malcom Archer (1952). Archer was o.a. director of music van St.Paul's Cathdral te London. Psalm 80, de psalm van deze zondag, wordt ten gehore gebracht in een bewerking van Gert Oost. Het Magnificat, de lofzang van Maria, is van Thomas Morley (1557 /1558 –1602). Ook Morley was als kerkmusicus werkzaam in de St. Pauls Cathedral. Het gezongen avondgebed 'Salva nos' is van de hand van Giustino del Zaino (Lucca, ca. 1620). Aan het einde van de vesper zal Berry improviseren over de gregoriaanse hymne 'Créator alme siderum'.

Het zal de laatste keer zijn dat  ds Harry Zeldenrust in de vesper zal voorgaan. Vele jaren, al vanaf de aanstelling van Ko als cantor-organist van de Nicolaïkerk in 2004, ging Harry een aantal keren per jaar voor in de vesper. Ko wil hem hartelijk bedanken voor de plezierige en inspirerende samenwerking, ook namens de Vespercantorij. Het was goed. We hopen Harry en zijn vrouw Friedi nog vaak te begroeten bij de vespers.

U bent van harte uitgenodigd de vesper bij te wonen, deze begint om 17.00 uur.

Voorganger ds Harry Zeldenrust
Organist Berry van Berkum

M.m.v. Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg

Vesper bijwonen? Geef u dan via mail op

terug