zondag 15 november 2020

Vesper op het koor

Locatie: 
 Nicolaïkerk
Tijdstip: 
 17:00  - 18:00

Voorganger ds Kees Bouman
Organist Ko Zwanenburg

Tijdens deze vesper staat de epistellezing  1Tessalonicenzen 4,9-12 centraal. Het thema is de heiliging van het alledaagse leven. De Psalm die wij beurtelings lezen is Psalm 90, de psalm van deze zondag. De Vespercantorij zingt als inleiding op de vesper de gregoriaanse hymne Te lucis ante términum. Deze hymne stamt vermoedelijk al uit de 4e eeuw na Christus.  Het Magnificat dat ten gehore wordt gebracht is van de Ierse componist Charles Wood (1866 – 1926). De uitleidende muziek is een koraalbewerking van Georg Böhm en een koraalzetting van J.S. Bach over het avondlied 'Christe, der du bist Tag und Licht'. Georg Böhm was organist van de Sankt Johanniskirche in Lüneburg. Hij was één van de docenten van Bach. Bach studeerde een aantal jaren aan het  gymnasium van Lüneburg.
Voorganger in deze vesper is ds. Kees Bouman.  Ko Zwanenburg is de organist en geeft leiding aan de zes zangers van de Vespercantorij.
U bent van harte uitgenodigd de vesper bij te wonen, deze begint om 17.00 uur.

Vesper bijwonen? Geef u dan via mail op

terug