Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting
De Nicolaikerk biedt een gevarieerd programma van verdiepende activiteiten aan. Zoals lezingen, bijbelkringen en filmavonden. Met deze activiteiten wil de Nicolaikerk haar gemeenteleden vormen en toerusten. Het is bovendien een mooie manier om andere gemeenteleden te leren kennen. Onze activiteiten staan ook open voor mensen die geen lid zijn van onze kerk. Wij ontmoeten je graag op een van onze activiteiten! Het jaarthema 2020-2021 is Oog in oog - over vergeving en ontmoeting. Klik hier voor de folder. 

 
terug