Help mee bij de actie 'Utrecht geeft warmte'

Utrecht geeft warmte
Help mee bij de actie 'Utrecht geeft warmte'
Alle diakenen van de Utrechtse Protestantse kerken hebben een actie opgezet om mensen te helpen, die door de hoge energieprijzen in nood komen: Utrecht geeft warmte.
Samen met de gemeente Utrecht en met tal van andere kerkgenootschappen in Utrecht is een hulpactie gestart. De rijksoverheid compenseert alle huishoudens met €400 in de energiebelasting, maar niet iedereen heeft dit nodig. Daarom vraagt de diaconie aan ieder dit kan missen (of een deel ervan) om een bijdrage over te maken waarmee huishoudens in nood geholpen kunnen worden.
De actie loopt in de Veertigdagentijd: van 2 maart t/m 16 april.

Giften kunnen overgemaakt worden op bankrekening NL73 RABO 0302 4823 77 ten name van:  Diaconie PGU - Utrecht geeft warmte, onder vermelding van: 'Ik geef warmte'.

Meer informatie over de actie op de website van Protestantse Diaconie.
terug