header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Hemel en Aarde, Beleven en Bewegen.

Welkom op de site van de Nicolaïkerk

De Nicolaïkerk, in de volksmond de 'Klaaskerk', is een kerk in het Museumkwartier, de zuidelijke binnenstad van Utrecht. Onze accenten: 'Leren in de Klaas' met activiteiten vanuit Vorming en Toerusting en 'Muziek in de Klaas' zowel in de liturgische context van kerkdiensten als in concerten. Sinds 2018 vormen we een nieuwe gemeente met de Marcusgemeente. Een nieuwe gemeente vraagt om een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Voorlopig blijft deze website nog in de lucht. De informatie over de diensten houden we actueel. We concentreren ons op het ontwikkelen van de nieuwe website. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Meld u aan voor het ontvangen van deze nieuwsbrief via medblad@gmail.com.

 

Deze zondag 


 


 

WERELDGEBEDSDAG 1 MAART 2019

 
Een initiatief van christenvrouwen voor de wereld, met speciale aandacht voor vrouwen en kinderen in moeilijke situaties (zie collecte-info). Vrouwen van het uitgekozen land –dit jaar Slovenië- maken de liturgie, die in ruim 137 landen op de eerste vrijdag van maart gevierd wordt. Nicolaikerk (daarvoor de Julianakerk) en Gertrudisgeloofsgemeenschap (nu opgegaan in andere geloofsgemeenschappen van Katholiek Utrecht)- doen al jaren mee en nodigen u van harte uit. Wereldgebedsdag heeft als motto: samen vieren, samen bidden, samen delen! Gebed wordt met actie verbonden in de vorm van een collecte. De opbrengst wordt dit jaar verdeeld over drie Sloveense projecten: ASPI-centrum is een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren; Een(blijf van mijn lijf) huis voor moeders is een thuis voor vrouwen -meestal met hun kinderen- met problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld; Roma-project in Pušča probeert het zelfbewustzijn van de unieke cultuur van de Roma te vergroten.
Plaats: Gertrudisschool, Amaliadwarsstraat 2. Tijd: 19.30.
Info: Klassie Kil (06-22229058) en Marlies van der Poel (030-2895010).

 Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord

 
Ds. René de Reuver, scriba generale synode, betreurt de naar Nederland overgewaaide Nashville-verklaring. De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.
Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.
In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.
Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.
Ds. René de Reuver, scriba generale synode
 
Wij, predikanten en voorzitters van de Nicolaï-Marcus- gemeente, onderschrijven van harte de reactie van ds. René de Reuver op de Nashville-verklaring.
ds. Hans Koops, ds. Dirk Neven, Joke Ortt en Ploni Robbers.

 Heilige Onrust - Frits de Lange in de Nicolaikerk

 
Frits de Lange2.jpgZonder zekerheden op weg, met een open blik naar anderen. Dat is volgens hoogleraar Frits de Lange de essentie van religie.
De verschijning van zijn boek ‘Heilige onrust’ leverde veel media-aandacht op, want dit was niet zomaar een boek. De hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) rekent hierin met het oude, verstarde geloof af. Hij gaat op zoek een religie zonder dogma’s. Of zoals de ondertitel van het boek het verwoordt: een pelgrimage naar het hart van religie.
Op de achterkant van het boek staat: ‘Veel vrijzinnigen, kerkverlaters en seculiere zoekers leven in het besef van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar kunnen dat moeilijk onder woorden brengen. Voor hen schreef Frits de lange ‘Heilige onrust’.
In het boek gaat De Lange aan de slag met het beeld van de pelgrim, zoals bijvoorbeeld de wandelaar naar het Spaanse Santiago de Compostella. De pelgrim is op weg. De reis is een ontdekkingstocht naar jezelf en je plek in de wereld. Zo’n houding zou religie ook moeten aannemen. En net als met een pelgrimage gaat het dan niet om de bestemming, maar om de reis. Want geloof gaat niet over zekerheden.
Als pelgrim die continu onderweg is, zal de moderne gelovige continu zichzelf bevragen: wie ben ik? Omdat de eigen identiteit ook continu in beweging is. Die statische houding vertaalt zich ook naar God: dat is geen zeker gegeven, maar een beeld dat kan veranderen. Misschien bestaat God zelfs helemaal niet?
Geloven is dus een continu zoeken, naar jezelf en God. De Lange voegt daar nog een derde component aan toe: het zoeken naar de medemens. Hoe ga je om met de ander die van jou verschilt? Een pelgrim ontmoet onbekenden op zijn reis en vindt onderdak op verschillende plaatsen. Gastvrijheid is voor De Lange een belangrijk onderwerp. Hij meent dat het belangrijk is om je continu open te stellen voor de ander.
Wat blijft er dan over? Van het geloof, van de kerk? De Lange is niet sceptisch. De moderne gelovige ziet hij als iemand die zich laat voeden door het leven en open en ontvankelijk is naar alle aspecten om hem heen: zichzelf, de ander en God.
 
Een zeer actueel en verdiepend thema dus, van een schrijver die bij de presentatie van dit boek op veel aandacht mocht rekenen. Iedereen van harte welkom!
 
Datum : dinsdag 29 januari 2019
Locatie : Nicolaikerk (Nicolaaskerkhof)
Aanvang : 20.00 uur
 
 


Filmavond - Babettes Feast

filmavond.jpg

 

Dinsdagavond 15 januari is er weer een filmavond in de Tuinzaal. In afwijking van eerdere berichten zal daar niet de film Resurrection maar de film Babettes Feast (Gabriel Axel, 1987, bekroond met Oscar Beste Buitenlandse film 1988) worden vertoond. Deze film waarin gastvrijheid een grote rol speelt speelt zich af in een kleine gemeenschap in Denemarken eind 19e eeuw. Het dagelijks leven wordt er overheerst door religieuze doctrine. Op een dag staat bij twee zussen plotseling de Franse Babette voor de deur. Ze heeft haar thuisland moeten ontvluchten, waar ze haar familie heeft verloren en tevens bijna haar eigen leven. De zussen bieden haar kost en inwoning in ruil voor het verrichten van huishoudelijke taken. Na 14 jaar trouwe dienst gebeurt er iets dat de monotonie doorbreekt in het dorp.
 


 


gastvrijheid.jpgProgramma Vorming en Toerusting 2019

 
Maandag 8 januari om 20.00, Tuinzaal Nicolaikerk:
Leerhuis - Spiritualiteit van de gastvrijheid. Iedereen is uiteraard welkom!
 
Dinsdag 15 januari om 20.00, Tuinzaal Nicolaikerk (bovenzaal):
Filmavond - Babettes Feast (Gabriel Axel, 1987)
 
Dinsdag 29 januari om 20.00, Nicolaïkerk:
Thema avond Frits de Lange - Heilige Onrust
 
Voor verdere informatie
zie jaarprogramma-boekje of agenda