header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Kerkdienst deze zondag

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur enVespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

PREEKROOSTER 2018

 Zondag 18 februari, 10.00 uur

 

1e Zondag van de Veertigdagentijd

 

ORDE VAN DIENST

 

VOORGANGER: ds. Hans Koops
ORGANIST: Berry van Berkum
MUZIEK: Nicolacantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
LEZINGEN: O.T. Genesis 9, 8-15
N.T. Markus 1:1 -13 tekst Renata Barnard, muziek Ko Zwanenburg

 
algemeen logo

 
Bijzonder bij Marcus is, dat Jezus´ doop en zijn beproeving in één adem genoemd worden. De afbakening van verzen voor deze zondag wijst erop dat Jezus na die woestijnervaring direct aan zijn zending begint. Hij is er gesterkt uitgekomen, en al in de beproeving ontvangt hij kracht: engelen dienden hem. Jezus neemt het werk van Johannes over: `Het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer.`
Muziek: Markus 1 : 1- 13 op muziek gezet door Ko Zwanenburg. De bewerking van de tekst is van Renata Barnard. De Anthem "Call to remembrance" van Richard Farrant (ca. 1525 – 30 november 1580)
 


Zondag 11 februari, 10.00 uur

 

6e Zondag van Epifanie - dienst van Schrift en Tafel

 

ORDE VAN DIENST

 

VOORGANGER: Ds. Dirk Neven
ORGANIST: Ko Zwanenburg
LEZINGEN: 2.Koningen 5,1-3 en 9-15 en Marcus 1,40-45

 
algemeen logo

Op zondag 11 februari, de zesde en laatste zondag van Epifanie, zal ds. Dirk Neven voorgaan in de Nicolaïkerk, in een dienst van Schrift en Tafel. De Schriftlezingen voor deze zondag zijn: 2.Koningen 5,1-3 en 9-15 en Marcus 1,40-45. De Eerste dag schrijft: in beide lezingen staat het genezen worden van melaatsheid (‘huidvraat’) centraal. Zowel Naäman als de man die naar Jezus ging, ontvangen genezing, en dit raakt hen beiden diep. Voor Naäman is zijn genezing een bewijs dat er ‘behalve in Israël in de hele wereld geen God is’. Voortaan wil hij bij de God van Israël horen. Het is een cruciale wending in zijn leven. De man die door Jezus werd genezen maakt een vergelijkbare ervaring door. Het gaat hier om twee verhalen met een in verschillend opzicht grensoverschrijdend karakter: etnisch èn sociaal. Ko Zwanenburg is organist in deze dienst.

 Zondag 4 februari, 10.00 uur


5e Zondag van Epifanie
 

ORDE VAN DIENST

 

VOORGANGER: Ds. Hans Koops
ORGANIST: Ko Zwanenburg
LEZINGEN: Eerste Testament 2 Koningen 4:18-37 (vert. NBV)
Marcus 1:29-39 (vert. NBV)
lector Hanneke Vis-Damminga
   

 


algemeen logo

Het evangelie (Marcus 1:29-39) vertelt een dag uit het leven van een druk bezette rabbi. We zien zijn totale inzet voor al die mensen bij de deur van het huis in Kafernaum (`huis van troost`). Zij zoeken hun heil bij Jezus. Het heeft iets van een huisartsenpost. De Schriften hebben aandacht voor mensen in nood, arm èn rijk. Zij voelen zich door hem herkend en erkend.
 
 

 

Zondag 4 februari, 17.00 uur


Choral Evensong
 

ORDE VAN DIENST

 

THEMA Abram op reis
VOORGANGER: Ds. Dirk Neven
ORGANIST: Berry van Berkum
CANTORIJ: Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
LEZINGEN: Eerste Testament Genesis 12: 1-9
Tweede Testament Hebreëen 11: 1-10

 


Evensong.jpg

Op zondag 4 februari is er om 17.00 uur in de Nicolaïkerk een ‘Choral Evensong’ met als thema ‘Abram op reis’. Naast Genesis 12, 1-9, horen wij woorden uit de Hebreeënbrief (11, 1-10) waarin Abraham verschijnt te midden van de wolk van geloofsgetuigen. Organist is Berry van Berkum en vocale ondersteuning wordt verleend door de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. Gezongen wordt o.m. het koorgebed Notre Père Maurice Duruflé en Psalm 145 als Chant van Charles Villiers Stanford. Ds. Dirk Neven is de voorganger.
 
(Op zondag 18 februari is er geen vesper in de Nicolaïkerk)