header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Kerkdienst deze zondag

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur enVespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

PREEKROOSTER 2018

VESPERS
 logodownloadHoogfeest van Pinksteren

 Zondag 20 mei, 10.00 uur

Viering van Schrift en Tafel
 
Pinksteren of het Wekenfeest is in de Joodse wereld ten tijde van Lucas het dankfeest voor de tarweoogst en van de eerstelingen van de veldvruchten. Het talenwonder van Pinksteren dringt zich als vanzelf op als tegenvoeter van de Babylonische spraakverwarring (Genesis 11). In Handelingen 2,1-24 daalt de Geest van God neer op de leerlingen van Jezus. Ze beginnen op luide toon te spreken. Alle aanwezigen kunnen het verstaan, elk in hun eigen taal.
 
Ds. Hans Koops is de voorganger in deze dienst. Met medewerking van de Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet, en organist Berry van Berkum.
 

logovesperdownload.jpg

Pinksteren - Vesper

Zondag 20 mei, 17.00 uur
 
Thema van de vesper is: Zend uw Geest!
Ds. Johan Plante is voorganger en Karel Demoet is organist.
De lezing is 1 Kor. 12:4-14, de Psalm van de zondag is Psalm 104a.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


logodownloadZevende zondag van Pasen - Exaudi

 Zondag 13 mei, 10.00 uur

We vervolgen in deze dienst onze doorgaande Genesislezing. Wat eerder al werd gezegd door de Eeuwige in Genesis 8, in een goddelijke ‘monologue intérieur’, klinkt deze morgen voluit ‘en plein public’: ‘En God zeide tot Noach (…): Zie, ik richt mijn verbond met u op en met uw nageslacht, en met alle levende ziel die bij u is’. Daarnaast horen wij woorden uit de Johannesbrief 1.Johannes 5, 9-15.

Voorganger is ds. Dirk Neven, Karel Demoet is organist.
 


Hemelvaart - Vesper

Donderdag 10 mei, 09.00 uur
 
Donderdag 10 mei is er om 9.00 uur op Hemelvaartsdag een ochtendgebed in het koor van de kerk, met ds. Dirk Neven als voorganger. In deze eenvoudige morgenviering horen wij de woorden uit Psalm 47 en Lucas 24, 49-53. De vroege christenheid kende nog geen apart feest voor de hemelvaart van Christus. Immers, de herinnering aan de verhoging van Christus was nauw verbonden met het paasfeest. Vanaf de 4e eeuw komt daar verandering in; eerbied voor het getal 40 zal een rol hebben gespeeld, evenals het streven een bepaalde overeenkomst te bereiken met de veertigdagentijd voor Pasen. Karel Demoet is organist.
 


logodownloadZesde zondag van Pasen - Rogate

 Zondag 6 mei, 10.00 uur

Wij lezen op deze zondag Genesis 8,1-14 en Johannes 15,9-17
Na het zondvloedverhaal ontmoeten we Noach. Zijn naam is veelzeggend: `trooster`. Met hem begint een nieuwe episode in het verhaal van God en mensen, zoals we vaker in Bijbelse verhalen horen. De olijftak staat symbool voor dit nieuwe begin. In de fabel uit Rechters 9 wordt deze boom de koning van de bomen genoemd. En we weten uit profeten- en evangelieboeken dat de olie van de olijf licht geeft en met de Messias van doen heeft.
 
Voorganger is ds. Hans Koops, Ko Zwanenburg is organist.

 logovesperdownload.jpgZesde zondag van Pasen - Vesper

Zondag 6 mei, 17.00 uur
 
Thema is: Gods leiding
 
Met medewerking van de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg. Berry van Berkum is organist.
 
Voorganger is ds. Johan Plante.
De Psalm van de vesper is Psalm 80, Qui regis Israel. Tekst uit de Naardense Bijbel, muziek van Gert Oost. De lezing is Numeri 9:15-23
 
De Vespercantorij zingt het Jubilate Deo (1945) van László Halmos (1909 - 1997) en het Magnificat van Healey Willan (1880-1968) László Halmos (geboren op 10 november 1909 in Nagyvárad, † 26 januari 1997 in Győr) was een Hongaarse componist en koorleider. Hij was in zijn tijd één van de meest toonaangevende kerkmusici in Hongarije. Halmos was docent van het Staatsconservatorium in Győr. Hij was daarnaast cantor en koorleider van de kathedraal van Győr. Hij schreef wel honderden composities , waaronder koorwerken, liederen, kamermuziek, oratoria, cantates, missen, evenals orgel- en orkestwerken. Healey Willan (London 1880 -Toronto 1968) emigreerde in 1913 naar Canada. Hij was als docent verbonden aan het Toronto Conservatory. Vanaf 1921 tot aan zijn dood was hij organist en koorleider van de Anglicaanse kerk van St. Maria Magdalena. Hij was een voorbeeld voor verschillende Canadese generaties van componisten, organisten en koordirigenten. In zijn kerkmuziek is duidelijk de invloed van de componisten uit de romantiek, zoals bijvoorbeeld Brahms en Reger, hoorbaar.