header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand.
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur en
Vespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

Overzicht kerkdiensten Nicolaikerk 2017


algemeen logo

Zondag 19 november, 10.00 uur

23e zondag van Trinitatis

voorganger:  ds. Dirk Neven
organist: Ko  Zwanenburg
lezingen: Ezechiel 34, 11-17 en Mattheus 25, 31-46
download de orde van dienst

Op zondag 19 november a.s, de 24e zondag van Trinitatis, zal voorgaan in de Nicolaikerk ds. Dirk Neven. Als Schriftlezingen hebben we deze zondag Ezechiel 34, 11-17, waarin we horen dat en hoe de Eeuwige zelf een herder zal zijn voor zijn volk, en zal rechtspreken met als bedoeling dat onrecht boven water komt, en verhoudingen zich kunnen herstellen. In Mattheus 25, 31-46, het slot van de zogenaamde ‘eschatologische rede’, is ook volop sprake van rechtspreken en oordeel. Aangrijpende en ook vreeswekkende woorden, die echter vooral in het hier-en-nu gehoord moeten worden om ons leven onder de loupe te nemen, en te zien of wij werkelijk instaan voor het Koninkrijk. Jezus noemt daarbij een aantal concrete menselijke zaken, die bij ons zijn bekend komen te staan als de werken der barmhartigheid. In aansluiting op de woorddienst vieren wij deze dienst de Maaltijd van de Heer. Ko Zwanenburg is organist in deze dienst.

algemeen logo

Zondag 12 november, 10.00 uur

23e zondag van Trinitatis

voorganger:  drs. Jan Biemans
organist: Ko  Zwanenburg
lezingen: Jesaja 48:17-21 en Mattheüs 25:14-30
download de orde van dienst

Op zondag 12 november zal drs. Jan Biemans voorgaan in de dienst. Als Schriftlezingen hebben we deze zondag Jesaja 48:17-21 en Mattheüs 25:14-30 . Het thema is ‘Talenten’, er zal aandacht besteed worden aan het ZWO-projekt. Ko Zwanenburg is organist.
 

Nicolaikerk_VesperSeptember2017.jpg

Zondag 5 november, 17.00 uur

22e zondag van Trinitatis - Vesper

voorganger: ds. Marian van Giezen
organist: Berry van Berkum
Lezingen: Amos 7:10-17. De Psalm van de zondag is Ps. 33.
m.m.v. Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
download de orde van dienst

Thema: Lastige woorden
De cantorij zingt het motet Hide not thy face (Psalm 27:10) van Richard Farrant (1535-1585), Psalm 33 van James Turle en het Magnificat van Toon Hagen
 

gedachtenisdienst.jpg

Zondag 5 november, 10.00 uur

22e zondag van Trinitatis - Gedachtenisdienst

voorganger: ds. Dirk Neven
organist: Berry van Berkum
m.m.v. de Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg.
lezingen: Psalm 130 en I. Thessalonicenzen 5, 1-11
download de orde van dienst

Op zondag 5 november a.s, de 22e zondag van Trinitatis, zal ds. Dirk Neven voorgaan in de eredienst. Wij gedenken in deze dienst van 'Allerheiligen' in onze Gemeente de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Met deze datum voor de gedachtenisdienst verbinden we ons met de brede oecumene. Allerheiligen vindt zijn oorsprong in het Oosten, waar men al in de vierde eeuw, zij het nog op verschillende data, de martelaren gedacht. In deze oude liturgie werd de met de opstanding van Christus gebaseerde hoop verbonden met de voltooiing van het leven van hen die – zoals het zo mooi heet – in Christus zijn ontslapen. Wij proberen ons in dit spoor te bewegen in onze dienst waarin wij onze dierbaren gedenken. Leidraad in deze dienst zijn de aangrijpende woorden van Psalm 130 en I. Thessalonicenzen 5, 1-11. In het pelgrimslied van psalm 130 horen wij de psalmist uitroepen: ‘Maar bij U is vergeving, daarom eert men u met ontzag’. In de brief van de apostel Paulus aan Thessalonica worden de hoorders kinderen van het licht genoemd, die worden opgeroepen om waakzaam te zijn, maar die bovenal mogen weten dat ze – of ze nu ‘slapen’ of ‘waken’ – tezamen met Hem, Jezus Christus leven. We horen hier het visioen van een leven waar allen thuiskomen, en geborgen zijn, in de schoot van de Eeuwige. Natuurlijk blijft er dan de pijn en het gemis van de achterblijvers, de levenden-hier. Die proberen we met elkaar in deze dienst te delen. Organist is Berry van Berkum, m.m.v. de Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg.
 
Uit ‘Ein deutsches Requiem’: Wie lieblich sind deine Wohnungen, Joh. Brahms
 

Nicolaikerk_VesperSeptember2017.jpg

Zondag 29 oktober, 17.00 uur

21e zondag van Trinitatis - Vesper

voorganger: ds. Ruth Peetoom
organist: Berry van Berkum
m.m.v. Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
Muziek van o.a. Michael Praetorius en Johann Walther
thema: Herdenking Reformatie
download de orde van dienst

 

 


algemeen logo

Zondag 29 oktober, 10.00 uur

21e zondag van Trinitatis - Gezamenlijke dienst Marcus- en Nicolaïkerkgemeente

voorganger: ds. Hans Koops en ds. Dirk Neven
organist: Ko  Zwanenburg
lezingen: Deuteronomium (6, 1-9), Mattheüs 22, 34-46
download de orde van dienst

Op zondag 29 oktober, de 21e zondag van Trinitatis, vieren we in de Nicolaïkerk de tweede gezamenlijke dienst van Marcus- en Nicolaï-Gemeente, op weg naar het samengaan medio januari 2018. In deze dienst horen we de berichten uit Deuteronomium (6, 1-9) over de liefde tot de Eeuwige als het grote gebod, en Mattheüs 22, 34-46, waar het opnieuw gaat over het grote gebod, en daarnaast over de Christus als zowel zoon van als Heer van David. Ko Zwanenburg is organist in deze dienst.
 

algemeen logo

Zondag 22 oktober, 10.00 uur

20e zondag van Trinitatis - Oogstdienst

voorganger: ds. Jan Robbers
organist: Ko  Zwanenburg
lezingen: 1 Tessalonicenzen 2: 1-8, Matteüs 22: 15-22
download de orde van dienst

 
 

algemeen logo

Zondag 15 oktober, 10.00 uur

19e zondag van Trinitatis

voorganger: ds. Thea de Ruijter
organist: Ko  Zwanenburg
lezingen: Filippenzen 3: 17 - 21, Mattheus 22: 1 - 14
download de orde van dienst

 
 

 

Meer informatie over (faciliteiten) rond de kerkdiensten.