header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Hemel en Aarde, Beleven en Bewegen.

 

Welkom op de site van de Nicolaïkerk

De Nicolaïkerk, in de volksmond de 'Klaaskerk', is een kerk in het Museumkwartier, de zuidelijke binnenstad van Utrecht.
De route naar informatie over de kerk, over wie wij zijn en hoe we kerk voor jou/u kunnen zijn staat links.
Rechts staat de agenda met daarbij onze accenten: 'Leren in de Klaas' met activiteiten vanuit Vorming en Toerusting en 'Muziek in de Klaas' zowel in de liturgische context van kerkdiensten als in concerten.


Cantatedienst op zondag 14 mei in de Nicolaïkerk

nicolaikerk_cantatevesper.jpgZondag 14 mei a.s is er weer een cantatedienst in de Nicolaïkerk. Tijdens de ochtenddienst, aanvang 10.00 uur  zullen de cantate BWV 166 Wo gehest du hin? van J.S. Bach en de feestelijke anthem ‘O sing unto the Lord a new song’  van Georg Friedrich Händel ten gehore worden gebracht.
Cantate BWV 166 is speciaal geschreven voor de vierde zondag na Pasen, zondag Cantate. De eerste uitvoering was op 7 mei 1724 te Leipzig. Bach was toen bijna één jaar in dienst van de Thomaskirche. De tekst is gebaseerd op de klassieke lezing voor deze zondag, namelijk Johannes 16, 5-15: Maar nu ga ik heen naar wie mij heeft gestuurd,- en niemand van u vraagt mij: waar gaat u heen?
Waarschijnlijk  is de tekst van de hand van één van de voorgangers van de Thomaskirche.
De anthem  ‘O sing unto the Lord a new song’ schreef Händel in 1714. De eerste uitvoering was in de Chapel Royal van het St James Palace in Londen. Deze anthem stamt uit dezelfde tijd als het Utrechter Te Deum en Utrechter Jubilate.  De tekst is ontleend aan de feestelijke Psalmen 96 en 98 . De gelijknamige anthem van Henry Purcell zal Händel zeker hebben geinspireerd.
De voorganger in deze dienst is ds Johan Plante, de organist Hugo Bakker. De vocale solisten zijn: Paulien van der Werff – sopraan,  Kaspar Kröner – counter-tenor , Henk Gunneman – tenor, Erks Jan Dekker – bas. Verder wordt er meegewerkt door de Cappella di San Nicolaï en de Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. De toegang is natuurlijk vrij, tijdens de dienst wordt er gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten.
 


Marcus- en Nicolaiwijk samen op weg.

Sinds begin dit jaar worden er gesprekken gevoerd tussen de Marcus- en de Nicolaiwijk om de mogelijkheden van een samenvoeging te onderzoeken. Een stuurgroep, bestaande uit de voorzitters, scriba’s en predikanten van beide wijken en een vertegenwoordiger van de PGU, onderzoekt de mogelijkheden en de consequenties van een samengaan van beide wijkgemeenten. Deze stuurgroep onderzoekt of en hoe de wijken samen kunnen gaan en adviseert de kerkenraden daarover. Onderwerpen die aan bod komen zijn: inhoudelijke samenwerking, financiën, personeel, gebouw en tijdpad. De stuurgroep wordt daarbij begeleid door een gemeenteadviseur, Jack de Koster.
 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling om een nieuwe wijkgemeente te vormen, het is niet zo dat de ene wijkgemeente bij de andere gaat ‘intrekken’.
 
Op zaterdag 1 april hebben de (wijkkerkenraden en werkgroepen van de) Nicolaïkerk en Marcuskerk elkaar ontmoet. Om met elkaar te praten over een gemeenschappelijk toekomst in een nieuw te vormen wijkgemeente. Het was een inspirerende, enthousiasmerende dag die in goede sfeer is verlopen. Ook was er ruimte voor verdriet en onzekerheid over eventuele veranderingen.
 
Om de wijkgemeenten te laten zien waar men op deze dag mee bezig is geweest, zullen de flipovers die op 1 april zijn gemaakt in beide wijkgemeenten worden opgehangen. Bij elk papier zal iemand aanwezig zijn om een toelichting te kunnen geven en vragen te beantwoorden. In de Nicolaïkerk is dit op zondag 9 april na afloop van de dienst gebeurd. In de Marcuskerk zal dat op een zondag na Pasen plaatsvinden, de datum is op het moment van schrijven dit bericht nog niet bekend.
 
De definitieve beslissing of de samenvoeging doorgaat wordt naar verwachting deze zomer door de kerkenraden genomen. In de tussentijd zullen beide wijkgemeenten regelmatig worden geïnformeerd en gehoord.
 
Karin Blaauw en Anne-Marie Rutgers
 

Paascantate Erfreut euch, ihr Herzen

nicolaikerk_Vespercantorij.jpgIn de cantatevesper Erfreut euch, ihr Herzen  BWV 66 van J.S. Bach (1685-1750) is ds. Johan Plante de voorganger en Berry van Berkum de organist. De Cappella di San Nicolai en Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg werken mee, met solisten Paulien van der Werff, sopraan Annemarieke Evers, alt Stefan Berghammer, tenor Michiel Meijer, bas   Voor de kerkgangers uit Leipzig moeten de Paasdagen in 1724 heel bijzonder zijn geweest . Het was voor hen het eerste Paasfeest met Bach als cantor. Bach was sinds mei 1723 de kerkmusicus van Leipzig. Wat werd er allemaal gespeeld en gezongen? 

Een overzicht:

Goede Vrijdag: de Johannes Passion
Eerste Paasdag: de cantate ‘Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret’ BWV 31 (een cantate uit de periode in Weimar)
Tweede Paasdag: de cantate ‘Erfreut euch, ihr Herzen’ BWV 66
Derde Paasdag: de cantate ‘Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß’  BWV 134.   

De noten van de Johannes Passion waren nieuw. Het was het grootste werk dat Bach tot dan toe had geschreven. Voor de cantates BWV 66 en BWV 134 gebruikte Bach de noten van de door hem gecomponeerde wereldlijke cantates, uit de periode in Köthen. Wat een voorbereiding zal er aan de Pasen  vooraf zijn gegaan: komponeren, kopiëren (met de hand!) en repeteren. De muziek was voor de uitvoerenden helemaal nieuw! Er moet een topprestatie zijn geleverd. De cantates op de feestdagen werden ook nog eens meerdere malen op één dag uitgevoerd. In de Thomaskerk, tijdens de ochtenddienst en in de Nicolaïkerk tijdens de vesper. De dag daarop in omgekeerde volgorde. De cantate ‘Erfreut euch, ihr Herzen’ is geschreven voor alt, tenor en bas, koor, trompet, twee hobo's, strijkers en basso continuo.  De eerste uitvoering was op paasmaandag 10 april 1724. De evangelielezing volgens het Luthers leesrooster is dan Lucas 24:13-35: het verhaal over de Emmausgangers. In deze cantate heeft Bach de hoop, de twijfel en de vreugde en blijdschap van Pasen muzikaal verbeeld.  In de vesper zal ook een Magnificat van de Gallus Zeiler (1705-1755) worden uitgevoerd. Zeiler, een benedictijner monnik, was cantor en componist van het klooster van St. Mang in Füssen (Oostenrijk). Het Magnificat is een doorgecomponeerd werk met afwisselend soli (SATB), koor en instrumenten.  De koraalbewerkingen over bekende paasliederen  komen uit het ‘Orgelbüchlein’ van J.S.Bach. Dick van Dijk speelt voorafgaand aan de vesper op de beiaard uit 1649 van de  gebroeders Hemony.
 
Ko Zwanenburg


Als vrijheid was wat vrijheid lijkt. Ook in de 40-dagentijd!

Ook in de veertigdagentijd zijn er verschillende activiteiten in het kader van het jaarthema ‘Als vrijheid was wat vrijheid lijkt’ van Vorming en Toerusting van de Nicolaïkerk. 
 
Preach preview. Dinsdag 11 april derde avond van een drietal dinsdagavonden waarop we de Bijbeltekst(en) die de daaropvolgende zondag op het rooster staan in de Nicolaïkerk verkennen, en daarmee de stof vormen voor de preek in de kerkdienst.
Locatie: Tuinzaal. Aanvang: 20.00
 
Dans!kerk wil mensen in aanraking brengen met de kracht van vrije dans en beweging. In de dansmeditaties gaat het erom, dat ieder de vrijheid voelt te bewegen zoals hij/zij wil. Tegelijkertijd wordt je uitgenodigd je te openen voor liefdevol contact en in vrijheid de verbinding te maken met jezelf, de ander en God te ontdekken. We dansen zonder te praten met elkaar en laten ons
lichaam en de muziek het gesprek voeren. De avond is bedoeld voor wie wil (of moeite heeft te ) dansen met wat je van binnenuit beweegt.
Dinsdag 25 april. Aanvang: 19.45 uur

 


Kurt Thomas Cursus 2017

nicolaikerk_KTC 2017.jpgKomende zomer opent het Conservatorium van de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht opnieuw haar deuren voor de 51e editie van de internationale Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten. Van 7 t/m 15 juli 2017 biedt de Kurt Thomas Cursus aan zo’n 90 dirigenten uit binnen- en buitenland van elk niveau de kans zich gedurende negen dagen te verdiepen en verbreden in hun vak, inspiratie op te doen, kennis te maken met nieuw repertoire en vele nieuwe contacten te leggen.
Traditiegetrouw sluit de cursus af met een feestelijk concert in de prachtige Nicolaïkerk in hartje Utrecht, dit jaar op 15 juli en gratis toegankelijk. De uitvoerders staan op verschillende plekken in de kerk opgesteld en het publiek beweegt gedurende het concert mee met de koren die steeds in een andere hoek van de kerk opduiken. Uiteindelijk zingt het publiek zelf mee als de 90 dirigenten tegelijk in de kerk staan te dirigeren. Zo presenteren de cursisten na een intensieve cursus hun nieuwverworven vaardigheden in een groots, veelzijdig en beweeglijk concert.
 

Meer informatie en contact
 


Kamerkoor NEXT zingt de Mariavespers van Monteverdi

Kamerkoor NEXTOp vrijdag 10 juni om 20:15 zingt Kamerkoor NEXT de Mariavespers (Vespro della Beata Vergine) uit 1610 van Claudio Monteverdi, in samenwerking met het professionele ensemble The Northern Consort. Met Historically Informed Performance als uitgangspunt, een unieke orkestratie, en alle solopartijen bezet vanuit het koor, belooft dit concert een hoogtepunt te worden in het nog prille bestaan van NEXT.

Kom luisteren naar dit monumentale werk en laat je imponeren door de veelheid aan stijlen die Monteverdi in dit werk tentoonspreidt. Hij schreef het werk als een open sollicitatie voor de post van pauselijke kapelmeester. Hoewel hij het helaas niet werd, kon hij wel twee jaar later rekenen op de bijna net zo prestigieuze post van kapelmeester in de San Marco, Venetië: destijds het wereldcentrum van de muziek. De Mariavespers waren voor die tijd zeer vooruitstrevend gecomponeerd en bereidden de weg voor de overgang van de renaissance naar barok.

NEXT probeert de historische uitvoeringspraktijk zo goed mogelijk te benaderen. Hiervoor werken we samen met barok- en renaissancespecialist Adrián Rodríguez van der Spoel, die ons coacht in het repetitieproces. De psalmdelen zullen worden ingeleid door gregoriaanse zang van een schola. De musici van The Northern Consort spelen op authentiek instrumentarium.

Meer informatie en reserveren via concert4you

 Poster maart 2017 HVEa.jpgKlanken in de stilte

Op zaterdag 4 maart, 20.15 uur, voert het Hollands Vocaal Ensemble o.l.v. Fokko Oldenhuis en met medewerking van Ko Zwanenburg, orgel, een programma uit met koor- en orgelwerken van Pärt en Vask. Muziek die past bij dit seizoen, muziek waarin de stilte even belangrijk is als de klanken eromheen. Het Hollands Vocaal Ensemble laat de verstilling horen in composities van Arvo Pärt (1935) o.a. Dopo la vittoria en Salve Regina. Ko Zwanenburg speelt van Pärt Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler. Het is een programma met muziek die in langzame lijnen de luisteraar weldadig inpakt, in de werken van Pēteris Vasks (1946): o.a. Pater Nostra, Mate Saule (Mother Sun) en Dona nobis pacem. Ko Zwanenburg begeleidt een aantal van de koorwerken en speelt ook van Vasks Cantus ad pacem.
Meer informatie en reserveren via www.hollandsvocaalensemble.nl 
 
 


rabbitproof fence.jpgFilmavond met Rabbit-Proof Fence

Op 21 februari om 20.00 uur is in de Tuinzaal, ingang Nicolaasdwarsstraat, een filmavond. De film, Rabbit-Proof Fence van Philip Noyce (2002) is gebaseerd op het boek Follow the Rabbit-Proof  Fence van Doris Pilkington Garimara. Het vertelt het waargebeurde verhaal over de moeder van de auteur en twee andere jonge Aborigine-meisjes, die samen wegliepen van het Moore River Native Settlement, ten noorden van Perth. Ze waren als de zgn. gestolen generatie bij hun ouders weggehaald en in deze instelling geplaatst in 1931, maar wilden terug naar hun eigen familie. De film volgt de meisjes terwijl ze gedurende negen weken te voet 2400 km langs de Australische rabbit-proof fence (een afsluiting tegen konijnen die het land in twee deelt) trekken naar Jigalong. Ze worden achtervolgd door een agent van de blanke overheid en door een Aborigine spoorzoeker. Mensen op de vlucht terug naar hun eigen familie en land.
Voorafgaand is om 19.30 een kort avondgebed in de Nicolaikerk, inloop vanaf 19.15 uur via de Tuinzaal. 


Avond over vrijheid en opvoeding met Jos de Cock

josdecock.jpg

Vele ouders vragen zich af: Wat is een goede opvoeding? Wat is ons ideaal daarbij als ouders? Met name ten aanzien van geloofsopvoeding, levensbeschouwelijke ontwikkeling, christelijke opvoeding komen er vragen op ouders af: Hoe geef ik hier mede vorm aan in de ontwikkeling van mijn kind?
Dit was aan de orde op dinsdagavond 7 februari in een lezing van dr. Jos de Kock, godsdienstpedagoog en universitair docent Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij ging in gesprek over hedendaagse opvoeding in relatie tot het jaarthema Vrijheid. Hoe verhoudt vrijheid zich tot de opvoeding? Elke vrijheid komt met een nieuwe soort gebondenheid. Als opvoeder ben je uit op bevrijding, maar er zijn kwade machten en krachten in het spel die een kind onvrij kunnen maken. Wat betekent van hieruit vrijheid binnen onze geloofsgemeenschap?
 


uv_ops.jpgOpen Performance Site - E-live

Donderdag 2 februari, 20.15 uur, nemen de studenten van de HKU Muziek en Technologie weer bezit van de Nicolaïkerk! Ze zijn afgelopen periode bezig geweest met een compositieproject waarbij ze composities maakten voor koor, orgel, ensemble en live electronics. In samenwerking met studenten van HKU Conservatorium zullen deze ten gehore worden gebracht. De ruimte van de Nicolaïkerk wordt daarbij optimaal benut. Akoestische muziek versmelt met elektronische klanken en vormen weer de basis voor lichtspel.  Medewerking wordt ook verleend door het koor Neon o.l.v. Fokko Oldenhuis.
Meer informatie www.nicolaiconcerten.nl


 

Joany Muskiet.jpgMuziekavond rond ' black gospel' met Joany Muskiet

Op woensdagavond 25 januari, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) is er rond het jaarthema ' Vrijheid' een bijzondere muziekavond over 'black gospel' met de bekende gospelzangeres Joany Muskiet. Weinig muziekgenres zijn zo sterk verbonden met (on)vrijheid als de gospels en negrospirituals. Zangeres Joany Muskiet neemt ons samen met Clifton Grep in woord en zang mee in de geschiedenis en symboliek van de gospel. Zowel de ontstaansgeschiedenis als enkele gospels waarin vrijheid centraal staat passeren de revue. En die gaan ook gezongen worden! Ga mee op ontdekkingsreis! Iedereen van harte welkom!  Meer informatie Hiernaast bij 'Leren in de Klaas'.
 

 

Start actie Kerkbalans

Ernst en Bobbie gaan op 21 januari om 12.00 uur in de Domkerk het record klokken luiden proberen te verbeteren. Ze doen dit op uitnodiging van Kerkbalans. Ze hebben daar alle hulp van jongens, meisjes en (groot) ouders bij nodig. Je krijgt van ons een klokje en het enige dat je hoeft te doen is: herrie maken.
Schrijf je wel even in op kerkbalans.nl/recordpoging.
Het duurt trouwens tot 13.15 uur en de toegang is gratis!Arvo_Pärt.jpgKoor- en orgelmuziek uit Baltische staten en Hongarije

Arvo Pärt is een Estse componist. Hij is een van de belangrijkste hedendaagse componisten van sacrale muziek. Op zondag 15 januari, 17.00 uur, wordt in de liturgische setting van een vesper, een middaggebedsdienst met daarin altijd het Magnificat, muziek van hem uitgevoerd door de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg en Berry van Berkum, orgel. Daarnaast klinken composities van Urmas Sisask, ook Est, en van Láslo Halmos (Hongarije). Rietveld stoel.jpgJazzmuziek vanuit de Rietveld Stoel 

Tijdens de Nieuwjaarsduik, de Culturele Zondag op 15 januari 2017, komt aan de orde het thema ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’, waarmee 100 jaar De Stijl wordt gevierd.
In de Nicolaïkerk laat om 14.00 uur HOTHet Orgel Trio bestaande uit Steven Kamperman, klarinet , Berry van Berkum, orgel en Dion Nijland, contrabas, zich inspireren door deze kunststroming en de iconen van De Stijl tot leven komen. Een replica van de beroemde Rietveld stoel wordt in de kerk gezet en zal inspiratiebron zijn van jazz improvisaties door  HOT. Boogie Woogie in Stijl!NJD17_beeldmerk_liggend.jpgNieuwjaarsduik in de Klaaskerk

Begin januari - zondag 15 januari - is de eerste Culturele Zondag de Nieuwjaarsduik. Ook de Nicolaïkerk heeft hiervoor een doorlopend programma van 12.00 tot 18.00 uur met koormuziek, Zing-in, beiaaardbespeling, 'Boogie Woogie in de De Stijl' en een vesper met koor- en kerkmuziek uit de Baltische staten en Hongarije.
Programma-overzicht en Programmaboekje Nieuwjaarsduik 2017.