header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Hemel en Aarde, Beleven en Bewegen.

Sinterklaas_SchenkmanMet Sinterklaas terug in de tijd

Kom snel kijken naar een speciale tentoonstelling over de geschiedenis van Sinterklaas. Onder meer boeken van W.G. van de Hulst en Jan Schenkman (afbeelding) worden geëxposeerd. Daarnaast liggen er diverse oude bakkersblikken afkomstig van bakkers uit de Twijnstraat.

De Nicolaikerk is speciaal geopend op 23 en 30 november en 6 en 7 december, van 12.00-16.00 uur. Download ook het artikel Sinterklaas dat in onze nieuwsbrief is gepubliceerd.

 


abrahamAbrahamcyclus

Dit najaar duiken we in het leven van Abraham. De verhalen uit Genesis klinken in de zondagse eredienst. De kinderen horen de verhalen in hun eigen kinderkerk. Ds. Dirk Neven schreef over deze cyclus het achtergrondartikel ‘Abrahamcyclus’.


gift KlaasExtra verzoek financiële bijdrage 2014

In januari hebben wij via de Actie Kerkbalans gevraagd om een financiële bijdrage voor onze wijkgemeente. Ten eerste willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen. Helaas stevent onze wijkgemeente af op een negatief financieel resultaat. Dit is vooral het gevolg van lagere inkomsten uit de Actie Kerkbalans. Hierdoor ziet de Wijkraad van Kerkrentmeesters zich genoodzaakt u te vragen om een extra financiële bijdrage aan onze wijkgemeente.

U ontvangt hiervoor een brief met nadere informatie. Direct een gift overmaken kan op rekening van NL14 INGB 0000 6196 95, t.n.v. Protestantse wijkgemeente Nicolaïkerk, o.v.v. extra financiële bijdrage.

Wij hopen wederom te kunnen rekenen op uw steun. Dankzij uw gift kan onze wijkgemeente blijvend het Verhaal van God met mensen uitdragen, zijn we aanwezig in onze stad en omzien naar elkaar. Zo kunnen mensen blijvend groeien in het geloof.


vredesduifVredesgroet voor de ULU-moskee in Utrecht

In de Vredesweek heeft onze wijkgemeente een vredesgroet aan de ULU-moskee in Utrecht gebracht. René Kil (links) overhandigt een vredesduifje en kaart aan dhr. Yucel Aydemir, voorzitter van het moskeebestuur.

Tekst: ‘Als teken van verbondenheid en bemoediging stuurt de gemeente van de protestantse Nicolaïkerk in Utrecht u ter gelegenheid van de jaarlijkse Vredesweek een vredesduif.

Hiermee willen we u als gemeente zegen toewensen. U heeft ervoor gekozen om in uw gebedshuis een stilteruimte op te nemen voor mensen met andere overtuigingen. Dat is een uniek en vredelievend gebaar. In een tijd van internationale spanningen en religieuze verhoudingen die op scherp staan zijn deze initiatieven hard nodig.

Wij wensen u toe dat uw fonkelnieuwe moskee velen mag inspireren, bemoedigen en vrede mag brengen.’


BijbellezenIntercultureel Bijbellezen met studenten Thailand

We gaan woensdag 29 oktober en 12 november intercultureel Bijbellezen met studenten uit Thailand. Aanvang 20.00 uur in de kosterij van de Nicolaikerk. De twee bijeenkomsten zijn die niet los van elkaar te volgen. Op het programma staat ‘De wonderbare visvangst’ (Johannes 21:1-14).

Wij lezen de Bijbel vanuit een westers wereldbeeld. In deze serie ontdekken we hoe de studenten van het McGilvary College of Divinity in Chiang Mai (Thailand) dit Bijbelverhaal lezen. Ons gemeentelid Hendrie van Maanen geeft daar les en behandelt onder meer het Johannesevangelie met derdejaars Masterstudenten. Lees mee met studenten uit Myanmar, Thailand (Karen) en Zuid Korea.

De voertaal is Engels. In verband met groepsgrootte vragen we u zich hiervoor op te geven bij Karin van Straten.


Samen leven nieuw jaarthema

samen leven

Samen leven, dat klinkt prachtig! Dat samen blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Het samen leven van mensen met verschillende achtergronden - raciaal, etnisch, religieus of economisch - blijkt één van de moeilijkste uitdagingen van vandaag.

Samen leven en samen werken begint met luisteren naar de ander, je verplaatsen in de ander. Vaardigheden, die je moet oefenen en trainen, zoals samen musiceren. Als je niet observeert, kun je niet converseren.

Dit avontuur gaan we het komende seizoen aan. Ga de uitdaging aan en doe mee. We bevragen onszelf en de ander over hoe we samen leven.

Weten wat we doen? Download de jaargids Samen Leven.


Nieuwe melodieën op het Klaas-carillon

P1010752.JPGEind augustus heeft een versteek plaats gevonden van de trommel waarmee het carillon van onze kerk wordt bediend. Er klinkt ieder kwartier een andere melodie.

Hele uur: Menuet uit Divertimento in C grt. – Joseph Haydn (1732-1809)

Kwart over: Wie schön leuchtet der Morgenstern (fragm.)

Halve uur: Your hay it is mov’d (King Arthur) - Henry Purcell (1659 – 1695)

Kwart voor: Ich sehe mit Wonne (fragm.)


Cantor-organist Zwanenburg jubileert tijdens Cantatedienst

ko_zwanenburgZondag 7 september vierde cantor-organist Ko Zwanenburg zijn 25-jarig ambtsjubileum. Vanuit de wijkgemeente feliciteerden we hem en zijn gezin van harte! In de feestelijke dienst klonk de cantate ‘Lobe den Herrn, meine Seele’ van J.S. Bach.

In de Nicolaïkerk heeft Ko bijgedragen aan kerkmuzikale ontwikkelingen, zowel in de ‘gewone’ zondagse diensten als de bijzondere vieringen met de uitvoering van (Bach-)cantates en vespers. Daarnaast is Ko de ‘artistieke motor’ van de stichting NicolaiConcerten.


kerkenkijken

De Utrechtse binnenstadskerken openen in de zomer hun deuren voor het project ‘Kerken Kijken Utrecht’. In de Nicolaïkerk zijn bezoekers welkom van dinsdag t/m zondag tussen 12.00 uur en 16.30 uur.

Dit jaar staan doopvonten centraal. In de speciale zomerbrochure staat hierover meer informatie. Meer weten over de deelnemende kerken? Kijk op de website van Kerken Kijken of download het routeboekje.

Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de kerk soms gesloten is.


ikoon.menas..jpgMet vertrouwen op weg gaan door het leven

We zitten in de tijd van koffers of rugzakken inpakken, of juist uitpakken. We maken ons op voor vakantie. Anderen zijn op vakantie of zijn inmiddels alweer terug. Sommigen kunnen niet op vakantie om gezondheidsredenen. En in toenemende mate ook om budgettaire redenen. Of we al dan niet afreizen de komende tijd, we reizen als mensen ook in diepere zin. En we reizen – als mensen van de weg van Christus – niet alleen. Graag vraag ik voor een moment je aandacht voor deze icoon van Menas.


kerkbalansActie Kerkbalans 2014

De Actie Kerkbalans vormt de belangrijkste inkomstenbron om onze actieve wijkgemeente in stand te houden. Wij vragen uw bijdrage voor het in stand houden van kerk zijn in de Nicolaikerk.

Bent u lid, dan heeft u een brief ontvangen. U gift komt ten goede aan de eigen wijkgemeente. Geen lid of geen brief ontvangen? Download de Kerkgeld-krant. Daarin leest u wat de gemeente betekent voor de leden.

Heeft u nog vragen? Mail kerkrentmeester Elmer Fliert, coördinator van de Actie Kerkbalans. Een gift overmaken kan via rekening NL64 RABO 0130 7194 98 o.v.v. Kerkbalans.

De Nicolaikerk, daar geef je aan! Wij rekenen op uw bijdrage, want zo kunnen we in deze prachtige binnenstadskerk samen blijven komen.


Alle delen horen bij elkaar

alle delen

Het kunstwerk ‘Alle delen horen bij elkaar’ reist al decennia lang mee met onze wijkgemeente. Sinds kort heeft het een nieuwe plek gekregen op de noordmuur van onze kerk.

In 1988 gaven gemeenteleden de opdracht aan pottenbakker Jaan Mobach (1933- 2003). Hij ontwierp het voor toenmalig wijkcentrum Zuidererf. Het verhuisde naar het Wijkgebouw aan de Croesestraat na sluiting van het wijkcentrum.

Nu hangt het, dankzij noeste arbeid van Bert Bontan, Jan Oosterveld en Kasper Mobach (zoon van Jaan) in onze eeuwenoude Klaaskerk. Lees meer over de achtergrond onder actueel.

 


muziekindeklaaskerk1314.jpgMuziek in de Klaaskerk 2013-2014

De nieuwe seizoengids 'Muziek in de Klaaskerk' is uit. In deze brochure staan de kerkdiensten waarin bijzondere kerkmuziek klinkt en waaraan de cantorij meewerkt, de NicolaïConcerten en de overige concerten waarbij de Nicolaïkerk concertpodium is.