header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Hemel en Aarde, Beleven en Bewegen.

Kerst vieren we samen

IKerst in de Klaas orgeln de Kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur klinkt het Kerstevangelie en een deel uit het Weihnachtsoratorium ‘Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage’ (BWV 248) van J.S. Bach. Lees meer informatie over de dienst onder kerkdiensten of download de orde van dienst.

Kerstmorgen, 25 december 10.00 uur, verhogen trompetisten Jorrit van der Kooij en Carl Daleboudt de feestvreugde in de kerstdienst.

Tweede Kerstdag voeren De Jong & De Jong+ Christmas carols uit. De carols, uit diverse landen, zijn gearrangeerd voor twee harmoniums en een vocaal kwartet: sopraan Lauren Armishaw en drie vocalisten uit het ensemble ‘The Gents’. Lees verder onder actueel.


Kerst in de Klaas kerstverhaalKerst in de Klaas

Op 14 december was het ‘Kerst in de Klaas’, een opmaat voor de Kerst. Samen met de Kerstmarkt op de Twijnstraat een schitterende middag. In de Nicolaikerk klonk veel kerstmuziek van enthousiaste koren en kinderen, klonken verhalen en was er ruimte om te knutselen.

De teller van bezoekers stond aan het einde van de dag op 1600! Kerst in de Klaas was ook dit jaar weer een activiteit van onze wijkgemeente voor de stad. Met dank aan allen die hebben meegewerkt.

Bekijk de fotoreportage onder actueel.


Klaas – een mooi kerstmagazine

Eind november verschijnt het tweede nummer van Klaas, het magazine van de Nicolaïkerk. Met dit kerstmagazine willen we, als gemeenteleden van de Nicolaïkerk, bijdragen aan het feest van de geboorte van Jezus, een feest dat we willen vieren met anderen. We willen met hen het goede nieuws delen. Deze tweede Klaas geeft vast weer aanleiding voor goede gesprekken, ook ‘onder de Kerstboom’.

Lees verder...


abrahamAbrahamcyclus

Dit najaar duiken we in het leven van Abraham. De verhalen uit Genesis klinken in de zondagse eredienst. De kinderen horen de verhalen in hun eigen kinderkerk. Ds. Dirk Neven schreef over deze cyclus het achtergrondartikel ‘Abrahamcyclus’.


gift KlaasExtra verzoek financiële bijdrage 2014

In januari hebben wij via de Actie Kerkbalans gevraagd om een financiële bijdrage voor onze wijkgemeente. Ten eerste willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen. Helaas stevent onze wijkgemeente af op een negatief financieel resultaat. Dit is vooral het gevolg van lagere inkomsten uit de Actie Kerkbalans. Hierdoor ziet de Wijkraad van Kerkrentmeesters zich genoodzaakt u te vragen om een extra financiële bijdrage aan onze wijkgemeente.

U ontvangt hiervoor een brief met nadere informatie. Direct een gift overmaken kan op rekening van NL14 INGB 0000 6196 95, t.n.v. Protestantse wijkgemeente Nicolaïkerk, o.v.v. extra financiële bijdrage.

Wij hopen wederom te kunnen rekenen op uw steun. Dankzij uw gift kan onze wijkgemeente blijvend het Verhaal van God met mensen uitdragen, zijn we aanwezig in onze stad en omzien naar elkaar. Zo kunnen mensen blijvend groeien in het geloof.


Samen leven nieuw jaarthema

samen leven

Samen leven, dat klinkt prachtig! Dat samen blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Het samen leven van mensen met verschillende achtergronden - raciaal, etnisch, religieus of economisch - blijkt één van de moeilijkste uitdagingen van vandaag.

Samen leven en samen werken begint met luisteren naar de ander, je verplaatsen in de ander. Vaardigheden, die je moet oefenen en trainen, zoals samen musiceren. Als je niet observeert, kun je niet converseren.

Dit avontuur gaan we het komende seizoen aan. Ga de uitdaging aan en doe mee. We bevragen onszelf en de ander over hoe we samen leven.

Weten wat we doen? Download de jaargids Samen Leven.


Nieuwe melodieën op het Klaas-carillon

P1010752.JPGEind augustus heeft een versteek plaats gevonden van de trommel waarmee het carillon van onze kerk wordt bediend. Er klinkt ieder kwartier een andere melodie.

Hele uur: Menuet uit Divertimento in C grt. – Joseph Haydn (1732-1809)

Kwart over: Wie schön leuchtet der Morgenstern (fragm.)

Halve uur: Your hay it is mov’d (King Arthur) - Henry Purcell (1659 – 1695)

Kwart voor: Ich sehe mit Wonne (fragm.)


ikoon.menas..jpgMet vertrouwen op weg gaan door het leven

We zitten in de tijd van koffers of rugzakken inpakken, of juist uitpakken. We maken ons op voor vakantie. Anderen zijn op vakantie of zijn inmiddels alweer terug. Sommigen kunnen niet op vakantie om gezondheidsredenen. En in toenemende mate ook om budgettaire redenen. Of we al dan niet afreizen de komende tijd, we reizen als mensen ook in diepere zin. En we reizen – als mensen van de weg van Christus – niet alleen. Graag vraag ik voor een moment je aandacht voor deze icoon van Menas.


Alle delen horen bij elkaar

alle delen

Het kunstwerk ‘Alle delen horen bij elkaar’ reist al decennia lang mee met onze wijkgemeente. Sinds kort heeft het een nieuwe plek gekregen op de noordmuur van onze kerk.

In 1988 gaven gemeenteleden de opdracht aan pottenbakker Jaan Mobach (1933- 2003). Hij ontwierp het voor toenmalig wijkcentrum Zuidererf. Het verhuisde naar het Wijkgebouw aan de Croesestraat na sluiting van het wijkcentrum.

Nu hangt het, dankzij noeste arbeid van Bert Bontan, Jan Oosterveld en Kasper Mobach (zoon van Jaan) in onze eeuwenoude Klaaskerk. Lees meer over de achtergrond onder actueel.