header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Hemel en Aarde, Beleven en Bewegen.

Welkom op de site van de Nicolaïkerk

De Nicolaïkerk, in de volksmond de 'Klaaskerk', is een kerk in het Museumkwartier, de zuidelijke binnenstad van Utrecht.
Onze accenten: 'Leren in de Klaas' met activiteiten vanuit Vorming en Toerusting en 'Muziek in de Klaas' zowel in de liturgische context van kerkdiensten als in concerten.

Deze zondagbrabantkoor.pngVespers van Rachmaninov uitgevoerd door Brabant Koor

Brabant Koor onder leiding van dirigent Louis Buskens voert op zaterdag 3 februari 2018 in de Nicolaikerk te Utrecht de imposante Vespers van Sergej Rachmaninov uit met groot veelstemmig a-capella koor.
 
Achtergrond
De Vespers opus 37 uit 1915 voor a-capella koor van Sergej Rachmaninov (1873-1943) worden door velen beschouwd als een hoogtepunt in de Russische geestelijke muziek. In vijftien afwisselende koorwerken roept Rachmaninov allerlei stemmingen op. Sommige delen zijn majestueus en jubelend, andere juist weer ingetogen, vol troost en verstilling. Bij Rachmaninovs eigen begrafenis werd een van zijn Vespers (nr. 5. Nunc dimittis) uitgevoerd. Het stuk is geschreven voor vierstemmig a-capella koor, echter in veel delen zijn de harmonieën verdeeld over vijf, zes, acht, tot zelfs twaalf stemmen. De integrale uitvoering duurt bijna één uur. De compositie stelt hoge eisen aan het a-capella zingen ten aanzien van concentratie, klank, zuiverheid en stemtechniek.
 
Brabant Koor
Brabant Koor staat bekend als concertkoor dat uitvoeringen van grote koorwerken verzorgt met, en in opdracht van professionele orkesten. Daarnaast is het streven om jaarlijks een eigen concert te verwezenlijken onder de naam Brabant Koor SOLO. Dit jaar worden in dat kader de Vespers van Rachmaninov uitgevoerd. Brabant Koor kent een projectmatige werkwijze, wat inhoudt dat het per project op basis van audities wordt geformeerd. De goed geschoolde (deels professionele) zangers komen uit geheel Noord Brabant en verre omstreken. De artistieke verantwoordelijkheid is in handen van Louis Buskens, onder meer hoofdvakdocent koordirectie aan de conservatoria van Groningen en Tilburg.
 
Locatie, datum, tijd, kaarten:
Zaterdag 3 februari 2018 om 20.00 uur: Nicolaikerk Utrecht.
Prijs: € 17,50 in de voorverkoop, € 20,00 aan de kerk voor aanvang.
Kaarten via publiciteit@brabantkoor.nl of telefonisch: 06-13895830
 


dejongdejong.jpgKerst in Contrast

weids en intiem

DEJONGDEJONGPLUS

Twee vocale kwartetten, saxofoon, viool, diverse harmoniums en het Marcussenorgel
Met twee vocale kwartetten, een viool, een saxofoon en diverse orgels vult dejongdejongplus alle hoeken en gaten van deze eeuwenoude kerk. Géén statisch koor op een podium, maar een wandelend en zingend geheel. Weidse koorzang, afgewisseld met de intieme klank van een enkele sopraan 'off stage'.
 
Kwartet 1: Ingrid Nugteren, Rienk de Jong, Gerben Bos, Elbert de Jong
Kwartet 2: Lette Vos, Niec van der Meulen, Dennis van der Veen, Nathan Tax
 
De 'klankkern' van het mannenensemble heeft haar oorsprong in het Roder Jongenskoor uit de jaren ‘90 van Bouwe Dijkstra en later in The Gents onder leiding van Peter Dijkstra.
De koorzang wordt gekleurd en gekruid door violiste Lena ter Schegget en saxofonist Jack Westra. Euwe en Sybolt de Jong bespelen harmoniums in vele soorten en maten en brengen uiteraard ook het beroemde Marcussenorgel tot klinken.
Vrijwel alle composities zijn speciaal voor deze ruimte en de beschikbare stemmen gecomponeerd of gearrangeerd.
 
Sprankelend, wervelend, verstild en uitbundig.
 
Van harte welkom
 
Nicolaïkerk, vrijdag 22 december 2017 om 20.00 uur
 
ENTREE:  € 20
Kaarten via www.dejongdejong.nl
of op de avond zelf aan de kerk


Kring - Leven met verschil (Jonathan Sacks) - 4 december

Vandaag de dag worden we eens te meer met de neus op de feiten gedrukt dat met elkaar samenleven nog niet zo eenvoudig is. Zeker nu er een tendens is om in deze angstige en onzekere tijden je vast te houden aan een identiteit waarmee je je afgrenst van anderen. Jonathan Sacks (geb. 1948), tot 2013 opperrabbijn van Groot-Brittannië en de Commonwealth, schreef hierover een schitterend en meeslepend boek: Leven met verschil. Menswaardige verscheidenheid in een tijd van botsende culturen. Hij publiceerde het in reactie op de aanslagen van 11 september 2001. Tegen de achtergrond van de kwesties rondom globalisering en de zogenaamde ‘botsing der culturen’, stelt hij zich de vraag: hoe kunnen wij als mensen vreedzaam samenleven. Sacks, een orthodoxe jood en tegelijk een wijze theoloog en filosoof, gaat diep in op de Bijbel. En meent hij: verschil, verscheidenheid is het kostbaarste èn tegelijk meest bedreigde aspect van deze wereld. Het monotheïsme van de Bijbelse boodschap vereert de eenheid in verscheidenheid. 
 
Data: 4 december
Locatie: Tuinzaal
Aanvang: 20.00 uur


Filmavond: Adams æbler (Anders Thomas Jensen, 2005)

Adams æbler (Adams appels) is een modern religieuze fabel over geloof en
de strijd tussen goed en kwaad. Adam (Ulrich Thomsen), een neonazi, krijgt
een taakstraf van 12 weken en wordt naar de priester Ivan (Mads Mikkelsen)
gestuurd. Adam krijgt de opdracht een appeltaart te bakken met de appels 
van de boom voor de kerk. De heel verschillende personages zijn tot elkaar
veroordeeld. Of is er toch een gemene deler?
Voor iedereen die wil is er voorafgaand aan de film de mogelijkheid samen te
eten en zo elkaar te ontmoeten en te spreken. De maaltijd start om 19.00 uur.
Wilt u mee-eten dan graag opgave vooraf zodat we er voor kunnen zorgen dat
er voldoende op tafel staat.
 
Datum: Dinsdag 28 november
Locatie: Tuinzaal
Aanvang film: 20.00 uur 
 

Thema avond: Godsbeelden delen

Vele leden en evenzovele godsbeelden. Dat kan met motto voor deze avond zijn. De laatste jaren is door psychologen regelmatig onderzoek naar godsbeelden gedaan. Geloof in God én gebrek aan geloof in God zijn een product van onze persoonlijke geschiedenis. In elke ontwikkeling die we doormaken wordt het godsbeeld opnieuw bewerkt. Tijdens deze avond zullen we de psychologische laag van godsbeelden verkennen. Eerst wordt een introductie gegeven aan de hand van voorbeelden. Na de pauze is er ruimte om elkaars godsbeelden te verkennen en met elkaar te delen. Inleider van de avond is Arthur Hegger.
 
Datum: dinsdag 7 november
Locatie: Marcuskerk
Aanvang: 20.00 uur
 

‘Tussen hoop en vrees: christendom in het Midden-Oosten en de Kaukasus’. 

God is terug en ‘woont’ in Europa. Ruim de helft van de migranten in de Europese Unie behoort tot het christendom. 13 miljoen van hen zijn afkomstig van buiten Europa (tegenover 12 miljoen moslims). Ook onder de recente vluchtelingenstromen zijn er veel christenen. Hoe kan het ook anders? Twee derde van de 2,2 miljard christenen woont buiten Europa, vaak als minderheden in door oorlog en honger bedreigde gebieden. Toch horen we daar amper iets over. Vanwaar die vreemde blindheid voor vervolgde christenen?
 
In zekere zin is er sprake van een verborgen terugkeer van het christendom in de Lage Landen. Maar wat is de achtergrond daarvan? Waar komen die vele nieuwe christenen vandaan die voor ons zo onder de radar blijven?
 
Volg je het spoor terug dan blijkt dat veel van die christenen afkomstig zijn uit het Midden-Oosten en de Kaukasus. Met een vaak door ons lang vergeten of nooit geweten geschiedenis: Chaldeeërs, Syrisch Orthodoxen, Assyriërs, Armeniërs, Kopten en nog veel meer groepen. Heel wat actuele vragen rond migratie, vluchtelingen en integratie krijgen een volledig nieuw perspectief als ze door de bril van de nieuwe christenen worden bekeken. Maar kunnen we dat nog wel? Willen we dat bovendien? In een postchristelijk Europa kunnen de religieuze nieuwkomers voor zowel christenen als niet-christenen immers een bijzonder ongemakkelijke spiegel vormen.
 
Op zondag 29 oktober zal na de dienst in de Nicolaïkerk een bijzondere tentoonstelling worden geopend: ‘Tussen hoop en vrees: christendom in het Midden-Oosten en de Kaukasus’. Aan de hand van 40 grote foto’s krijgen we een indringend beeld van de omstandigheden waarin vele christenen leven. We zien hun hoop en hun moed, maar ook hun pijn en zorgen. Vandaag de dag horen we van vervolging en soms zelfs genocide. Vaak was er ook een vreedzaam samenleven met moslimse buren. Vervolging kwam in het verleden bovendien vaak uit ‘eigen’ kring: de Rijksoverheid in Byzantium wilde in de landen van het Midden-Oosten een voor hen vreemde ‘orthodoxie’ opleggen. De foto’s zijn alle van begeleidende teksten voorzien. U heeft gelegenheid de foto’s in alle rust te bekijken. Op 29 oktober wordt een film vertoond met een interview met Jacques Mourad, een monnik uit Syrië, een moedig en prachtig mens, die gevangene was van zowel IS als het Syrisch regime. Maar zijn vijanden weet te vergeven. Aansluitend is er gelegenheid om in kleine kring nog wat na te praten.
 
De tentoonstelling is vanaf 29 oktober gedurende de herfst en een deel van de winter te zien in de Nicolaïkerk op de momenten dat de kerk geopend is.
 
Mar Musa (002).jpgOp de foto: het Mar Musa klooster, Syrië
tekst: Middenin in een verlaten en onherbergzaam woestijnlandschap ligt Deir Mar Musa al-Habashi. Begin jaren tachtig begon Paolo Dall’Oglio, een jonge Italiaanse jezuïet in de ruïnes van het oude 7e-eeuwse klooster een nieuwe religieuze gemeenschap met een uitzonderlijke en kwetsbare missie: dialoog met de islam. Het is een bijzondere gemeenschap, mogelijk enig in haar soort, want ze heeft zich gewijd aan de ontmoeting met de islam en liefde tot de moslims. Even gewetensvol als de monniken en zusters de geboden en rituelen van hun eigen katholieke kerk naleven, wijden ze zich aan de islam en nemen tot en met de ramadan deel aan de moslimtradities. Dat klinkt bijna krankzinnig: christenen die volgens eigen zeggen verliefd zijn op de islam. En toch was deze christelijk-islamitische liefde tot voor kort de werkelijkheid in Syrië en is dat in de harten van veel Syriërs nog steeds. In 2013, midden in de Syrische burgeroorlog, verdween vader Paolo in Raqqa, de hoofdstad van de ‘Islamitische Staat’. Hij was daarheen gegaan om de contacten te bevorderen tussen de verschillende oppositiegroepen in het land. Hij werd er ontvoerd. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.
 


flyer au coeur 150_0.jpgConcert "Au coeur de l'Art"

Een unieke samenwerking tussen Nederlands Symfonisch Accordeon Orkest (o.l.v. Tim Fletcher) en Hollands Vocaal Ensemble (o.l.v. Fokko Oldenhuis). Parijs: De stad waar kunstenaars in alle vrijheid zichzelf artistiek kunnen uiten, waar kunstenaars elkaar ontmoeten en geïnspireerd raken. Parijs als hart van de kunst in de wereld.
Het programma van Au coeur de l'Art bevat composities van uiteenlopende componisten uit verschillende tijden die Parijs als bron en inspiratie gemeen hebben. Zonder Parijs en het kunstenaarsleven daar waren deze composities er niet. Wie kan zich een wereld zonder deze inspirerende stad voorstellen?
Op het programma staan o.a. een arrangement van Messe Solennelle van Louis Vierne en Le Cortège d' Orphée van Carlos Michans voor koor en accordeonorkest. Daarnaast werken van Ravel, Poulenc, Messiaen en Piazzolla. 
 
Utrecht: Vrijdag 24 november 2017 Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 8
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Kaarten voorverkoop online: € 12,50
Aan de kassa (op de dag zelf): €15,-
Reserveer hier uw kaarten


Nicolaikerk_Uitfeest2017.jpgCulturele zondagen - Uitfeest 2017

Op zondag 3 september vindt de 20e editie plaats van het Uitfeest. Dé feestelijke opening van het culturele seizoen in Utrecht. Op vele binnen- en buitenlocaties geven de culturele instellingen en gezelschappen previews van wat komen gaat. Film, theater, muziek, dans, literatuur en beeldende kunst, alle genres komen aan bod.

Agenda Nicolaikerk:
Cantatedienst BWV 69 J.S. Bach

Beleef van 10:00-11:30 de cantate Lobet den Herrn (BWV 69a) van J.S. Bach (1685-1750) zoals in de tijd van Bach, dus in een kerkdienst in plaats van een concert. In de dienst klinkt ook orgelmuziek van Bach uitgevoerd op de Marcussen-orgels van de kerk. Vespercantorij en Cappella di San Nicolai o.l.v. Ko Zwanenburg, Berry van Berkum, orgel
 

Zomerorgelconcerten

Zomerorgelconcerten aanvang 13.00 uur, toegang vrij:
  • Zaterdag 5 augustus Ko Zwanenburg Nicolaïkerk, Utrecht Bruhns, Bach, Liszt
  • Zaterdag 12 augustus Lourens de Man Janskerk, Utrecht Sweelinck, Bach, De Klerk, Peeters
  • Zaterdag 19 augustus Toon Hagen Grote Kerk, Zwolle Walther, Bach, Hagen
  • Zaterdag 26 augustus Berry van Berkum,  Nicolaïkerk, Utrecht Bovet, Bach
     

Zomerexpositie Waldy Vastrick in de Nicolaikerk

nicolaikerk_zomerexpo.jpgVan 24 juni tot en met 10 september zijn in het zuidertransept van de Nicolaikerk schilderijen te zien van kunstenaar Waldy Vastrick (1936). Waldy volgde zijn opleiding aan de kunstacademie en de universiteit en maakte in ruim zestig jaar een groot aantal tekeningen, schilderijen, aquarellen, beeldhouwwerken en grafiek. Hij gaf jarenlang les aan de Toneelacademie in Maastricht en de Dansacademie van Tilburg. Vastrick werkte aanvankelijk in een naturalistische stijl en raakte kort beïnvloed door het surrealisme en het magisch-realisme. Eind jaren zestig gaat hij zich richten op het thema ruimtevaart. Het is de tijd van de grote expedities naar de maan. Daarna richt hij zich op de ruimte zelf en op het licht, dat de vorm, sfeer en intensiteit van zijn werken bepaalt. Heel bepalend in zijn ontwikkeling als kunstenaar is het gevecht tussen de geordende vorm van de wiskundige en de naar vrijheid zoekende kunstenaar die zich juist los wil maken van die vorm en de weg zoekt naar de veel omvangrijkere kosmos. 
Vanaf 1985 houdt Waldy zich intensief bezig met wiskunde en lost hij enkele mathematische problemen op. Wiskundige vormen en systemen werken vanaf deze tijd steeds meer door in zijn werk. Een aantal van deze werken uit de afgelopen dertig jaar is te zien op de expositie in de Nicolaikerk. De spanning tussen vorm en vrijheid is duidelijk in deze werken terug te vinden. Vanaf 1959 heeft Waldy Vastrick zijn werk regelmatig geëxposeerd. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar beweegt hij zich op gebieden als architectuur en stedenbouw en decoratieve kunst. 
Waldy heeft zich zijn leven lang ook actief bezig gehouden met muziek en is een groot liefhebber van J.S. Bach. Hij haalde zijn orgeldiploma, maar speelt de laatste jaren meer piano. Zo begeleidt hij op dat instrument al meer dan zestig jaar bijeenkomsten in het Willem Arntsz Huis.  Enkele keren per jaar doet hij dat ook in de Nicolaikerk na afloop van de zondagse viering, bij een samenzang tussen bezoekers van het Willem Arntsz Huis en leden van de Nicolaigemeente. De volgende samenzang vindt plaats op 3 september 2017. Iedereen is van harte welkom. Aanvang circa 12.00 uur.
 


Open Tuinendag met muziek in onze kerk

nicolaikerk_opentuinendag.jpgDe Nicolaikerk neemt op zaterdag 1 juli a.s. deel aan de zevende Open Tuinendag van Utrecht. Naast dat de tuin bezocht kan worden, wordt er in de kerk om 14:00; 15:00 en 16:00 uur muziek verzorgd door het Cugnon Consort, toegang muziek en kerk vrij, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Meer dan vijftig particuliere tuinen en pandhoven in de Utrechtse binnenstad, waarvan de meeste niet openbaar toegankelijk zijn, openen eenmalig hun poorten voor het publiek.  De deelnemende tuinen zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken op vertoon van een passepartout. Dit programmaboekje bevat een beschrijving van de locaties en een plattegrond met looproutes. Een passe-partout kost € 12,50 per persoon en is verkrijgbaar bij de VVV-Utrecht. Vooraf bestellen is ook mogelijk via VVV-Utrecht, Domplein 9-10, tel.  0900-1288732 of via infovvv@utrechtmarketing.nl. Gezien de grote belangstelling wordt reserveren aanbevolen.

Meer informatie over het programma en de tuinen is te vinden op www.opentuinendagutrecht.nl. Volg ons ook op twitter @OpenTuinUtrecht en www.facebook/opentuinendagutrecht.nl


Theaterworkshop

Op donderdagavond 22 juni willen we actief aan de slag met het jaarthema door middel van een theaterworkshop. Na alle eerdere activiteiten nu weer een heel andere zoektocht naar vrijheid. Een oefening hoe vrijheid beeldend en beleefbaar gemaakt kan worden. Centraal staat de passage uit Handelingen 12 over de gevangenneming en bevrijding van Petrus. Onder leiding van Mirjam de Zeeuw gaan we met elkaar aan de slag om dit verhaal te verbeelden en levend te maken.
Iedereen van harte welkom! Graag vooraf opgeven, Dit kan bij Adriaan Verheij via vt@nicolaikerk.nl of 06-44442706.
 
Locatie: Nicolaïkerk
Aanvang: 20.00 uur

 


nicolaikerk_Ansichtkaart musical-mozes 309005790-def_Page_1.jpgFotoserie Musical Mozes

Ruim dertig kinderen uit Utrecht-Zuid hebben in mei drie voortsellingen van de musical Mozes opgevoerd.
Een foto-impressie is hier te zien.

De tekst voor deze musical is geschreven door Karel Deurloo en de muziek is gecomponeerd door Ko Zwanenburg. De Marcuskerk en Nicolaïkerk organiseerden samen deze musical in samenwerking met de HulstAcademy.
 
Ko Zwanenburg over dit project: We willen graag kinderen door de muziek en het toneelspel het verhaal van Mozes doorgeven. De boodschap is tijdloos en blijft aanspreken. God redt zijn volk uit de slavernij en gaat met hen op weg. Zo wil God ook met ons op weg gaan. De liederen blijven bij de kinderen hangen en nemen ze mee voor de rest van hun leven.
 
Het zijn prachtige voorstellingen geworden, mede door de hulp van de vele vrijwilligers die zorg dragen voor kostuums, rekwisieten en belichting. 

Voor meer informatie kijk op de site van de musical: www.musical-mozes.nl
 

Cantatedienst op zondag 14 mei in de Nicolaïkerk

nicolaikerk_cantatevesper.jpgZondag 14 mei a.s is er weer een cantatedienst in de Nicolaïkerk. Tijdens de ochtenddienst, aanvang 10.00 uur  zullen de cantate BWV 166 Wo gehest du hin? van J.S. Bach en de feestelijke anthem ‘O sing unto the Lord a new song’  van Georg Friedrich Händel ten gehore worden gebracht.
Cantate BWV 166 is speciaal geschreven voor de vierde zondag na Pasen, zondag Cantate. De eerste uitvoering was op 7 mei 1724 te Leipzig. Bach was toen bijna één jaar in dienst van de Thomaskirche. De tekst is gebaseerd op de klassieke lezing voor deze zondag, namelijk Johannes 16, 5-15: Maar nu ga ik heen naar wie mij heeft gestuurd,- en niemand van u vraagt mij: waar gaat u heen?
Waarschijnlijk  is de tekst van de hand van één van de voorgangers van de Thomaskirche.
De anthem  ‘O sing unto the Lord a new song’ schreef Händel in 1714. De eerste uitvoering was in de Chapel Royal van het St James Palace in Londen. Deze anthem stamt uit dezelfde tijd als het Utrechter Te Deum en Utrechter Jubilate.  De tekst is ontleend aan de feestelijke Psalmen 96 en 98 . De gelijknamige anthem van Henry Purcell zal Händel zeker hebben geinspireerd.
De voorganger in deze dienst is ds Johan Plante, de organist Hugo Bakker. De vocale solisten zijn: Paulien van der Werff – sopraan,  Kaspar Kröner – counter-tenor , Henk Gunneman – tenor, Erks Jan Dekker – bas. Verder wordt er meegewerkt door de Cappella di San Nicolaï en de Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. De toegang is natuurlijk vrij, tijdens de dienst wordt er gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten.
 


Marcus- en Nicolaiwijk samen op weg.

Sinds begin dit jaar worden er gesprekken gevoerd tussen de Marcus- en de Nicolaiwijk om de mogelijkheden van een samenvoeging te onderzoeken. Een stuurgroep, bestaande uit de voorzitters, scriba’s en predikanten van beide wijken en een vertegenwoordiger van de PGU, onderzoekt de mogelijkheden en de consequenties van een samengaan van beide wijkgemeenten. Deze stuurgroep onderzoekt of en hoe de wijken samen kunnen gaan en adviseert de kerkenraden daarover. Onderwerpen die aan bod komen zijn: inhoudelijke samenwerking, financiën, personeel, gebouw en tijdpad. De stuurgroep wordt daarbij begeleid door een gemeenteadviseur, Jack de Koster.
 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling om een nieuwe wijkgemeente te vormen, het is niet zo dat de ene wijkgemeente bij de andere gaat ‘intrekken’.
 
Op zaterdag 1 april hebben de (wijkkerkenraden en werkgroepen van de) Nicolaïkerk en Marcuskerk elkaar ontmoet. Om met elkaar te praten over een gemeenschappelijk toekomst in een nieuw te vormen wijkgemeente. Het was een inspirerende, enthousiasmerende dag die in goede sfeer is verlopen. Ook was er ruimte voor verdriet en onzekerheid over eventuele veranderingen.
 
Om de wijkgemeenten te laten zien waar men op deze dag mee bezig is geweest, zullen de flipovers die op 1 april zijn gemaakt in beide wijkgemeenten worden opgehangen. Bij elk papier zal iemand aanwezig zijn om een toelichting te kunnen geven en vragen te beantwoorden. In de Nicolaïkerk is dit op zondag 9 april na afloop van de dienst gebeurd. In de Marcuskerk zal dat op een zondag na Pasen plaatsvinden, de datum is op het moment van schrijven dit bericht nog niet bekend.
 
De definitieve beslissing of de samenvoeging doorgaat wordt naar verwachting deze zomer door de kerkenraden genomen. In de tussentijd zullen beide wijkgemeenten regelmatig worden geïnformeerd en gehoord.
 
Karin Blaauw en Anne-Marie Rutgers
 

Paascantate Erfreut euch, ihr Herzen

nicolaikerk_Vespercantorij.jpg

In de cantatevesper Erfreut euch, ihr Herzen  BWV 66 van J.S. Bach (1685-1750) is ds. Johan Plante de voorganger en Berry van Berkum de organist. De Cappella di San Nicolai en Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg werken mee, met solisten Paulien van der Werff, sopraan Annemarieke Evers, alt Stefan Berghammer, tenor Michiel Meijer, bas   Voor de kerkgangers uit Leipzig moeten de Paasdagen in 1724 heel bijzonder zijn geweest . Het was voor hen het eerste Paasfeest met Bach als cantor. Bach was sinds mei 1723 de kerkmusicus van Leipzig. Wat werd er allemaal gespeeld en gezongen? 

Een overzicht:

Goede Vrijdag: de Johannes Passion
Eerste Paasdag: de cantate ‘Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret’ BWV 31 (een cantate uit de periode in Weimar)
Tweede Paasdag: de cantate ‘Erfreut euch, ihr Herzen’ BWV 66
Derde Paasdag: de cantate ‘Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiß’  BWV 134.   

De noten van de Johannes Passion waren nieuw. Het was het grootste werk dat Bach tot dan toe had geschreven. Voor de cantates BWV 66 en BWV 134 gebruikte Bach de noten van de door hem gecomponeerde wereldlijke cantates, uit de periode in Köthen. Wat een voorbereiding zal er aan de Pasen  vooraf zijn gegaan: komponeren, kopiëren (met de hand!) en repeteren. De muziek was voor de uitvoerenden helemaal nieuw! Er moet een topprestatie zijn geleverd. De cantates op de feestdagen werden ook nog eens meerdere malen op één dag uitgevoerd. In de Thomaskerk, tijdens de ochtenddienst en in de Nicolaïkerk tijdens de vesper. De dag daarop in omgekeerde volgorde. De cantate ‘Erfreut euch, ihr Herzen’ is geschreven voor alt, tenor en bas, koor, trompet, twee hobo's, strijkers en basso continuo.  De eerste uitvoering was op paasmaandag 10 april 1724. De evangelielezing volgens het Luthers leesrooster is dan Lucas 24:13-35: het verhaal over de Emmausgangers. In deze cantate heeft Bach de hoop, de twijfel en de vreugde en blijdschap van Pasen muzikaal verbeeld.  In de vesper zal ook een Magnificat van de Gallus Zeiler (1705-1755) worden uitgevoerd. Zeiler, een benedictijner monnik, was cantor en componist van het klooster van St. Mang in Füssen (Oostenrijk). Het Magnificat is een doorgecomponeerd werk met afwisselend soli (SATB), koor en instrumenten.  De koraalbewerkingen over bekende paasliederen  komen uit het ‘Orgelbüchlein’ van J.S.Bach. Dick van Dijk speelt voorafgaand aan de vesper op de beiaard uit 1649 van de  gebroeders Hemony.
 
Ko Zwanenburg


Als vrijheid was wat vrijheid lijkt. Ook in de 40-dagentijd!

Ook in de veertigdagentijd zijn er verschillende activiteiten in het kader van het jaarthema ‘Als vrijheid was wat vrijheid lijkt’ van Vorming en Toerusting van de Nicolaïkerk. 
 
Preach preview. Dinsdag 11 april derde avond van een drietal dinsdagavonden waarop we de Bijbeltekst(en) die de daaropvolgende zondag op het rooster staan in de Nicolaïkerk verkennen, en daarmee de stof vormen voor de preek in de kerkdienst.
Locatie: Tuinzaal. Aanvang: 20.00
 
Dans!kerk wil mensen in aanraking brengen met de kracht van vrije dans en beweging. In de dansmeditaties gaat het erom, dat ieder de vrijheid voelt te bewegen zoals hij/zij wil. Tegelijkertijd wordt je uitgenodigd je te openen voor liefdevol contact en in vrijheid de verbinding te maken met jezelf, de ander en God te ontdekken. We dansen zonder te praten met elkaar en laten ons
lichaam en de muziek het gesprek voeren. De avond is bedoeld voor wie wil (of moeite heeft te ) dansen met wat je van binnenuit beweegt.
Dinsdag 25 april. Aanvang: 19.45 uur

 


Kurt Thomas Cursus 2017

nicolaikerk_KTC 2017.jpgKomende zomer opent het Conservatorium van de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht opnieuw haar deuren voor de 51e editie van de internationale Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten. Van 7 t/m 15 juli 2017 biedt de Kurt Thomas Cursus aan zo’n 90 dirigenten uit binnen- en buitenland van elk niveau de kans zich gedurende negen dagen te verdiepen en verbreden in hun vak, inspiratie op te doen, kennis te maken met nieuw repertoire en vele nieuwe contacten te leggen.
Traditiegetrouw sluit de cursus af met een feestelijk concert in de prachtige Nicolaïkerk in hartje Utrecht, dit jaar op 15 juli en gratis toegankelijk. De uitvoerders staan op verschillende plekken in de kerk opgesteld en het publiek beweegt gedurende het concert mee met de koren die steeds in een andere hoek van de kerk opduiken. Uiteindelijk zingt het publiek zelf mee als de 90 dirigenten tegelijk in de kerk staan te dirigeren. Zo presenteren de cursisten na een intensieve cursus hun nieuwverworven vaardigheden in een groots, veelzijdig en beweeglijk concert.
 

Meer informatie en contact
 


Kamerkoor NEXT zingt de Mariavespers van Monteverdi

Kamerkoor NEXTOp vrijdag 10 juni om 20:15 zingt Kamerkoor NEXT de Mariavespers (Vespro della Beata Vergine) uit 1610 van Claudio Monteverdi, in samenwerking met het professionele ensemble The Northern Consort. Met Historically Informed Performance als uitgangspunt, een unieke orkestratie, en alle solopartijen bezet vanuit het koor, belooft dit concert een hoogtepunt te worden in het nog prille bestaan van NEXT.

Kom luisteren naar dit monumentale werk en laat je imponeren door de veelheid aan stijlen die Monteverdi in dit werk tentoonspreidt. Hij schreef het werk als een open sollicitatie voor de post van pauselijke kapelmeester. Hoewel hij het helaas niet werd, kon hij wel twee jaar later rekenen op de bijna net zo prestigieuze post van kapelmeester in de San Marco, Venetië: destijds het wereldcentrum van de muziek. De Mariavespers waren voor die tijd zeer vooruitstrevend gecomponeerd en bereidden de weg voor de overgang van de renaissance naar barok.

NEXT probeert de historische uitvoeringspraktijk zo goed mogelijk te benaderen. Hiervoor werken we samen met barok- en renaissancespecialist Adrián Rodríguez van der Spoel, die ons coacht in het repetitieproces. De psalmdelen zullen worden ingeleid door gregoriaanse zang van een schola. De musici van The Northern Consort spelen op authentiek instrumentarium.

Meer informatie en reserveren via concert4you

 Poster maart 2017 HVEa.jpgKlanken in de stilte

Op zaterdag 4 maart, 20.15 uur, voert het Hollands Vocaal Ensemble o.l.v. Fokko Oldenhuis en met medewerking van Ko Zwanenburg, orgel, een programma uit met koor- en orgelwerken van Pärt en Vask. Muziek die past bij dit seizoen, muziek waarin de stilte even belangrijk is als de klanken eromheen. Het Hollands Vocaal Ensemble laat de verstilling horen in composities van Arvo Pärt (1935) o.a. Dopo la vittoria en Salve Regina. Ko Zwanenburg speelt van Pärt Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler. Het is een programma met muziek die in langzame lijnen de luisteraar weldadig inpakt, in de werken van Pēteris Vasks (1946): o.a. Pater Nostra, Mate Saule (Mother Sun) en Dona nobis pacem. Ko Zwanenburg begeleidt een aantal van de koorwerken en speelt ook van Vasks Cantus ad pacem.
Meer informatie en reserveren via www.hollandsvocaalensemble.nl 
 
 


rabbitproof fence.jpgFilmavond met Rabbit-Proof Fence

Op 21 februari om 20.00 uur is in de Tuinzaal, ingang Nicolaasdwarsstraat, een filmavond. De film, Rabbit-Proof Fence van Philip Noyce (2002) is gebaseerd op het boek Follow the Rabbit-Proof  Fence van Doris Pilkington Garimara. Het vertelt het waargebeurde verhaal over de moeder van de auteur en twee andere jonge Aborigine-meisjes, die samen wegliepen van het Moore River Native Settlement, ten noorden van Perth. Ze waren als de zgn. gestolen generatie bij hun ouders weggehaald en in deze instelling geplaatst in 1931, maar wilden terug naar hun eigen familie. De film volgt de meisjes terwijl ze gedurende negen weken te voet 2400 km langs de Australische rabbit-proof fence (een afsluiting tegen konijnen die het land in twee deelt) trekken naar Jigalong. Ze worden achtervolgd door een agent van de blanke overheid en door een Aborigine spoorzoeker. Mensen op de vlucht terug naar hun eigen familie en land.
Voorafgaand is om 19.30 een kort avondgebed in de Nicolaikerk, inloop vanaf 19.15 uur via de Tuinzaal. 


Avond over vrijheid en opvoeding met Jos de Cock

josdecock.jpg

Vele ouders vragen zich af: Wat is een goede opvoeding? Wat is ons ideaal daarbij als ouders? Met name ten aanzien van geloofsopvoeding, levensbeschouwelijke ontwikkeling, christelijke opvoeding komen er vragen op ouders af: Hoe geef ik hier mede vorm aan in de ontwikkeling van mijn kind?
Dit was aan de orde op dinsdagavond 7 februari in een lezing van dr. Jos de Kock, godsdienstpedagoog en universitair docent Praktische Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij ging in gesprek over hedendaagse opvoeding in relatie tot het jaarthema Vrijheid. Hoe verhoudt vrijheid zich tot de opvoeding? Elke vrijheid komt met een nieuwe soort gebondenheid. Als opvoeder ben je uit op bevrijding, maar er zijn kwade machten en krachten in het spel die een kind onvrij kunnen maken. Wat betekent van hieruit vrijheid binnen onze geloofsgemeenschap?
 


uv_ops.jpgOpen Performance Site - E-live

Donderdag 2 februari, 20.15 uur, nemen de studenten van de HKU Muziek en Technologie weer bezit van de Nicolaïkerk! Ze zijn afgelopen periode bezig geweest met een compositieproject waarbij ze composities maakten voor koor, orgel, ensemble en live electronics. In samenwerking met studenten van HKU Conservatorium zullen deze ten gehore worden gebracht. De ruimte van de Nicolaïkerk wordt daarbij optimaal benut. Akoestische muziek versmelt met elektronische klanken en vormen weer de basis voor lichtspel.  Medewerking wordt ook verleend door het koor Neon o.l.v. Fokko Oldenhuis.
Meer informatie www.nicolaiconcerten.nl


 

Joany Muskiet.jpgMuziekavond rond ' black gospel' met Joany Muskiet

Op woensdagavond 25 januari, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) is er rond het jaarthema ' Vrijheid' een bijzondere muziekavond over 'black gospel' met de bekende gospelzangeres Joany Muskiet. Weinig muziekgenres zijn zo sterk verbonden met (on)vrijheid als de gospels en negrospirituals. Zangeres Joany Muskiet neemt ons samen met Clifton Grep in woord en zang mee in de geschiedenis en symboliek van de gospel. Zowel de ontstaansgeschiedenis als enkele gospels waarin vrijheid centraal staat passeren de revue. En die gaan ook gezongen worden! Ga mee op ontdekkingsreis! Iedereen van harte welkom!  Meer informatie Hiernaast bij 'Leren in de Klaas'.
 

 

Start actie Kerkbalans

Ernst en Bobbie gaan op 21 januari om 12.00 uur in de Domkerk het record klokken luiden proberen te verbeteren. Ze doen dit op uitnodiging van Kerkbalans. Ze hebben daar alle hulp van jongens, meisjes en (groot) ouders bij nodig. Je krijgt van ons een klokje en het enige dat je hoeft te doen is: herrie maken.
Schrijf je wel even in op kerkbalans.nl/recordpoging.
Het duurt trouwens tot 13.15 uur en de toegang is gratis!Arvo_Pärt.jpgKoor- en orgelmuziek uit Baltische staten en Hongarije

Arvo Pärt is een Estse componist. Hij is een van de belangrijkste hedendaagse componisten van sacrale muziek. Op zondag 15 januari, 17.00 uur, wordt in de liturgische setting van een vesper, een middaggebedsdienst met daarin altijd het Magnificat, muziek van hem uitgevoerd door de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg en Berry van Berkum, orgel. Daarnaast klinken composities van Urmas Sisask, ook Est, en van Láslo Halmos (Hongarije). 

 

 Rietveld stoel.jpgJazzmuziek vanuit de Rietveld Stoel 

Tijdens de Nieuwjaarsduik, de Culturele Zondag op 15 januari 2017, komt aan de orde het thema ‘Van Mondriaan tot Dutch Design’, waarmee 100 jaar De Stijl wordt gevierd.
In de Nicolaïkerk laat om 14.00 uur HOTHet Orgel Trio bestaande uit Steven Kamperman, klarinet , Berry van Berkum, orgel en Dion Nijland, contrabas, zich inspireren door deze kunststroming en de iconen van De Stijl tot leven komen. Een replica van de beroemde Rietveld stoel wordt in de kerk gezet en zal inspiratiebron zijn van jazz improvisaties door  HOT. Boogie Woogie in Stijl!

 

 NJD17_beeldmerk_liggend.jpgNieuwjaarsduik in de Klaaskerk

Begin januari - zondag 15 januari - is de eerste Culturele Zondag de Nieuwjaarsduik. Ook de Nicolaïkerk heeft hiervoor een doorlopend programma van 12.00 tot 18.00 uur met koormuziek, Zing-in, beiaaardbespeling, 'Boogie Woogie in de De Stijl' en een vesper met koor- en kerkmuziek uit de Baltische staten en Hongarije.

 

Programma-overzicht en Programmaboekje Nieuwjaarsduik 2017.