header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Hemel en Aarde, Beleven en Bewegen.

 


chevetogneSchoonheid van de Liturgie

De Oosters-orthodoxe Kerk is een zintuiglijke kerk. Iconen worden gekust, wierookwolken stijgen op, kaarsen worden ontstoken, kerkzang tot grote hoogte gevoerd. Heel de Goddelijke Liturgie heeft wel iets van een kosmisch drama.

Alles staat in het teken van de schoonheid die vanuit de Liturgie de aarde wil doordringen. Gods doel met deze wereld is immers dat zij zich zal transformeren tot goede aarde, waarin God 'alles in allen is'.

Onze spreker, père Cyrille vertelt over hoe geur, smaak, streling van de zintuigen in de Oosterse Liturgie wil bijdragen aan de heelheid van menselijke relaties op aarde.

Ruim twintig jaar geleden stopte de Vlaming Lucas Vael zijn carrière als klassiek pianist en operadramaturg. Bij een bezoek aan het klooster van Chevetogne (Ardennen) werd hij diep geraakt door de oosterse-orthodoxe liturgie. Hij bleef er zo werd Lucas père Cyrille.

Donderdag 15 januari vanaf 20.00 uur in de Nicolaikerk.


nieuwjaarsduik.jpgCantatevesper als afsluiting Nieuwjaarsduik 2015 in de Klaas

Op zondag 11 januari werkte de Nicolaïkerk mee aan het programma van de ‘Nieuwjaarsduik’. Deze Culturele Zondag is de jaarlijkse opmaat voor het tweede gedeelte van het cultuurseizoen 2014-2015.

Dit jaar is er tijdens de Nieuwjaarsduik ook aandacht voor de start van de Tour de France in onze stad. Wat zijn de raakvlakken van sport en cultuur? Wat zijn de overeenkomsten tussen kunstenaars en topsporters?

In de Nicolaïkerk gaat een programma met concerten dat om 17.00 uur wordt afgesloten met een cantatevesper.

actueel.


Kerst in de Klaas kerstverhaalKerst in de Klaas

Op 14 december was het ‘Kerst in de Klaas’, een opmaat voor de Kerst. Samen met de Kerstmarkt op de Twijnstraat een schitterende middag. In de Nicolaikerk klonk veel kerstmuziek van enthousiaste koren en kinderen, klonken verhalen en was er ruimte om te knutselen.

De teller van bezoekers stond aan het einde van de dag op 1600! Kerst in de Klaas was ook dit jaar weer een activiteit van onze wijkgemeente voor de stad. Met dank aan allen die hebben meegewerkt.

Bekijk de fotoreportage onder actueel.


Klaas – een mooi kerstmagazine

Eind november verschijnt het tweede nummer van Klaas, het magazine van de Nicolaïkerk. Met dit kerstmagazine willen we, als gemeenteleden van de Nicolaïkerk, bijdragen aan het feest van de geboorte van Jezus, een feest dat we willen vieren met anderen. We willen met hen het goede nieuws delen. Deze tweede Klaas geeft vast weer aanleiding voor goede gesprekken, ook ‘onder de Kerstboom’.

Lees verder...


abrahamAbrahamcyclus

Dit najaar duiken we in het leven van Abraham. De verhalen uit Genesis klinken in de zondagse eredienst. De kinderen horen de verhalen in hun eigen kinderkerk. Ds. Dirk Neven schreef over deze cyclus het achtergrondartikel ‘Abrahamcyclus’.


Samen leven nieuw jaarthema

samen leven

Samen leven, dat klinkt prachtig! Dat samen blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Het samen leven van mensen met verschillende achtergronden - raciaal, etnisch, religieus of economisch - blijkt één van de moeilijkste uitdagingen van vandaag.

Samen leven en samen werken begint met luisteren naar de ander, je verplaatsen in de ander. Vaardigheden, die je moet oefenen en trainen, zoals samen musiceren. Als je niet observeert, kun je niet converseren.

Dit avontuur gaan we het komende seizoen aan. Ga de uitdaging aan en doe mee. We bevragen onszelf en de ander over hoe we samen leven.

Weten wat we doen? Download de jaargids Samen Leven.


Nieuwe melodieën op het Klaas-carillon

P1010752.JPGEind augustus heeft een versteek plaats gevonden van de trommel waarmee het carillon van onze kerk wordt bediend. Er klinkt ieder kwartier een andere melodie.

Hele uur: Menuet uit Divertimento in C grt. – Joseph Haydn (1732-1809)

Kwart over: Wie schön leuchtet der Morgenstern (fragm.)

Halve uur: Your hay it is mov’d (King Arthur) - Henry Purcell (1659 – 1695)

Kwart voor: Ich sehe mit Wonne (fragm.)


ikoon.menas..jpgMet vertrouwen op weg gaan door het leven

We zitten in de tijd van koffers of rugzakken inpakken, of juist uitpakken. We maken ons op voor vakantie. Anderen zijn op vakantie of zijn inmiddels alweer terug. Sommigen kunnen niet op vakantie om gezondheidsredenen. En in toenemende mate ook om budgettaire redenen. Of we al dan niet afreizen de komende tijd, we reizen als mensen ook in diepere zin. En we reizen – als mensen van de weg van Christus – niet alleen. Graag vraag ik voor een moment je aandacht voor deze icoon van Menas.


Alle delen horen bij elkaar

alle delen

Het kunstwerk ‘Alle delen horen bij elkaar’ reist al decennia lang mee met onze wijkgemeente. Sinds kort heeft het een nieuwe plek gekregen op de noordmuur van onze kerk.

In 1988 gaven gemeenteleden de opdracht aan pottenbakker Jaan Mobach (1933- 2003). Hij ontwierp het voor toenmalig wijkcentrum Zuidererf. Het verhuisde naar het Wijkgebouw aan de Croesestraat na sluiting van het wijkcentrum.

Nu hangt het, dankzij noeste arbeid van Bert Bontan, Jan Oosterveld en Kasper Mobach (zoon van Jaan) in onze eeuwenoude Klaaskerk. Lees meer over de achtergrond onder actueel.