header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Hemel en Aarde, Beleven en Bewegen.

Welkom op de site van de Nicolaïkerk

De Nicolaïkerk, in de volksmond de 'Klaaskerk', is een kerk in het Museumkwartier, de zuidelijke binnenstad van Utrecht. De route naar informatie over de kerk, over wie wij zijn en hoe we kerk voor jou/u kunnen zijn staat links. Rechts staat de agenda met daarbij onze accenten: 'Leren in de Klaas' met activiteiten vanuit Vorming en Toerusting en 'Muziek in de Klaas' zowel in de liturgische context van kerkdiensten als in concerten.


IMG_8542.JPGPassie en Pasen in de Nicolaïkerk

Zondag 29 maart begint de Passie- en Paas-periode. In de Nicolaïkerk zijn er dagelijks diensten in de Stille of Goede Week. Op Palmzondagmiddag om 17.00 uur en van maandag t/m woensdag om 19.30 uur zijn er vespers (samen met de Marcus- en Wilhelminakerk). Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag beginnen de diensten ook om 19.30 uur. De viering van Pasen begint in de Paaswake op zaterdag om 22.00 uur, wordt vervolgd op Paaszondag om 10.00 uur en afgesloten met een cantatevesper met Oster-oratorium van J.S. Bach om 17.00 uur.
Meer informatie en bij 'kerkdiensten'.


IMG_8535nw.jpgPresentatie Adriana de Fijter 

Op 29 maart vond in de Utrechtse Nicolaïkerk een inspirerende ontmoeting plaats tussen Adriana de Fijter, werkzaam in Myanmar en Thailand voor Kerk in Aktie en nu op vakantie in Nederland, en vertegenwoordigers van diverse kerken die het werk van Adriana en Hendrie van Maanen in Myanmar en Thailand steunen. 
Meer informatie

 


waarwasjij.jpg

‘waar was jij… een passie’

Henk Pietersma, beeldend kunstenaar uit Leeuwarden, maakte in de afgelopen twee jaar 52 schilderijen rond het thema van het lijden, sterven en opstanding van Jezus.
In een zogenaamde ‘dubbeltentoonstelling’ worden deze schilderijen geëxposeerd t/m 19 april 2015 in twee kerken in Utrecht: de Domkerk en de Nicolaïkerk.
De tentoonstelling op twee locaties gaat samen met de verschijning van het nieuwe boek van Pietersma: ‘waar was jij…een passie’.  Lees verder actueel


FNM kleur klein bestand.jpgFestival Nieuwe Muziek in de Klaas

Van donderdag 5 t/m zondag 8 maart ging in de Nicolaïkerk  het Festival Nieuwe Muziek in de Klaas.
Het was alweer de 6e editie. De Nicolaïkerk stond een weekend lang bol van eigentijdse muziek. Informatie staat op de site nicolaiconcerten

 

jazzvesper Steven Kamperman.jpgJazzvesper

Op zondag 1 maart was er om 17.00 uur een jazzvesper in de Nicolaïkerk met medewerking van Steven Kamperman, saxofoon (foto), Dion Nijland, contrabas, Berry van Berkum, orgel, en de Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg.  De cantorij zong een Magnificat van Ludovico Viadana (1560 – 1627) afgewisseld met een improvisatie van de instrumentalisten. De schriftlezing  uit het Eerste Testament was Genesis  28 : 10 - 22 over Jakobs droom te Bethel. Het thema was ‘Tussen hemel en aarde’. Voorganger is dr. Rijk Schipper. 


C:akepathPICT7681a.JPGHändels muzikale juwelen 

Op 27 februari speelde om 2015 uur het Sweelinck Barokorkest o.l.v. Johan Leertouwer. Hij verving Richard Egarr, die eerder was aangekondigd. Het Sweelinck Barokorkest bestaat uit topstudenten van het Sweelinck Conservatorium uit Amsterdam. Ze brachten het programma ‘Händels muzikale juwelen’  met o.a. Music for the Royal Fireworks en Messiah (deel 3). 


DSC04693 scholendienst 8-2-2015.JPGScholendienst over weer zien!

Op 8 februari was in de Nicolaïkerk de jaarlijkse scholendienst met leerlingen en medewerkers van de W.G. van de Hulstschool. Het verhaal van de blindgeborene uit Johannes 9 werd uitgespeeld. Het is een verhaal waarin een blinde wordt genezen door Jezus en waarin ook een debat gaat over de oorzaak van zijn blindheid en vooral ook over het geloven in het wonder en in Jezus, die het wonder heeft verricht. Ds. Dirk Neven, wijkpredikant, lichtte deze aspecten ook toe in zijn preek in verhaalvorm. Naast het spelen van het verhaal hebben de kinderen hun inbreng gehad bij de gebeden. Zij zongen, ook als koortje, mee bij het kyriëgebed (= smeekgebed voor de narigheid van de wereld en onszelf) en bij andere liedjes en canons.


LB75006-100.jpgZangavond Nieuwe Liedboek

Op woensdag 4 februari maken we verder kennis met de liederen in het nieuwe liedboek. De liederen voor de veertigdagentijd en rond Pasen staan centraal. Onder leiding van cantor Ko Zwanenburg en met medewerking van de Nicolaïcantorij en organist Berry van Berkum zullen nieuwe parels uit deze rubriek worden ingestudeerd, zodat ze straks feestelijk glanzend in de liturgie hun dienst kunnen doen. Ds. Elly Bakker zal de liederen inhoudelijk toelichten. Een mooie muzikale avond, om niet te missen! We beginnen om 20.00 uur in de Nicolaïkerk.
 
 

logo-kerkbalans.pngActie Kerkbalans 2015

De Actie Kerkbalans loopt tot 1 februari. U krijgt in deze periode een brief thuis bezorgd waarin u wordt verzocht om voor 2015 uw bijdrage aan onze kerk kenbaar te maken. De bijdragen van de gemeenteleden komen ten goede aan onze eigen wijkgemeente. Het is de belangrijkste inkomstenbron om onze actieve wijkgemeente in stand te houden.

De Kerkgeld-krant geeft ook een impressie van wat de Nicolaïkerk voor gemeenteleden betekent.

Vragen over de kerkbalans in de Nicolaïkerk:  Elmer van de Fliert (coördinator Actie Kerkbalans van de Wijkraad van Kerkrentmeesters) 


chevetogneSchoonheid van de Liturgie

De Oosters-orthodoxe Kerk is een zintuiglijke kerk. Iconen worden gekust, wierookwolken stijgen op, kaarsen worden ontstoken, kerkzang tot grote hoogte gevoerd. Heel de Goddelijke Liturgie heeft wel iets van een kosmisch drama.

Alles staat in het teken van de schoonheid die vanuit de Liturgie de aarde wil doordringen. Gods doel met deze wereld is immers dat zij zich zal transformeren tot goede aarde, waarin God 'alles in allen is'.

Onze spreker, père Cyrille vertelt over hoe geur, smaak, streling van de zintuigen in de Oosterse Liturgie wil bijdragen aan de heelheid van menselijke relaties op aarde.

Ruim twintig jaar geleden stopte de Vlaming Lucas Vael zijn carrière als klassiek pianist en operadramaturg. Bij een bezoek aan het klooster van Chevetogne (Ardennen) werd hij diep geraakt door de oosterse-orthodoxe liturgie. Hij bleef er zo werd Lucas père Cyrille.

Donderdag 15 januari vanaf 20.00 uur in de Nicolaikerk.


nieuwjaarsduik.jpgCantatevesper als afsluiting Nieuwjaarsduik 2015 in de Klaas

Op zondag 11 januari werkte de Nicolaïkerk mee aan het programma van de ‘Nieuwjaarsduik’. Deze Culturele Zondag is de jaarlijkse opmaat voor het tweede gedeelte van het cultuurseizoen 2014-2015.

Dit jaar is er tijdens de Nieuwjaarsduik ook aandacht voor de start van de Tour de France in onze stad. Wat zijn de raakvlakken van sport en cultuur? Wat zijn de overeenkomsten tussen kunstenaars en topsporters?

In de Nicolaïkerk gaat een programma met concerten dat om 17.00 uur wordt afgesloten met een cantatevesper.

actueel.


Kerst in de Klaas kerstverhaalKerst in de Klaas

Op 14 december was het ‘Kerst in de Klaas’, een opmaat voor de Kerst. Samen met de Kerstmarkt op de Twijnstraat een schitterende middag. In de Nicolaikerk klonk veel kerstmuziek van enthousiaste koren en kinderen, klonken verhalen en was er ruimte om te knutselen.

De teller van bezoekers stond aan het einde van de dag op 1600! Kerst in de Klaas was ook dit jaar weer een activiteit van onze wijkgemeente voor de stad. Met dank aan allen die hebben meegewerkt.

Bekijk de fotoreportage onder actueel.


Klaas – een mooi kerstmagazine

Eind november verschijnt het tweede nummer van Klaas, het magazine van de Nicolaïkerk. Met dit kerstmagazine willen we, als gemeenteleden van de Nicolaïkerk, bijdragen aan het feest van de geboorte van Jezus, een feest dat we willen vieren met anderen. We willen met hen het goede nieuws delen. Deze tweede Klaas geeft vast weer aanleiding voor goede gesprekken, ook ‘onder de Kerstboom’.

Lees verder...


abrahamAbrahamcyclus

Dit najaar duiken we in het leven van Abraham. De verhalen uit Genesis klinken in de zondagse eredienst. De kinderen horen de verhalen in hun eigen kinderkerk. Ds. Dirk Neven schreef over deze cyclus het achtergrondartikel ‘Abrahamcyclus’.


Samen leven nieuw jaarthema

samen leven

Samen leven, dat klinkt prachtig! Dat samen blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Het samen leven van mensen met verschillende achtergronden - raciaal, etnisch, religieus of economisch - blijkt één van de moeilijkste uitdagingen van vandaag.

Samen leven en samen werken begint met luisteren naar de ander, je verplaatsen in de ander. Vaardigheden, die je moet oefenen en trainen, zoals samen musiceren. Als je niet observeert, kun je niet converseren.

Dit avontuur gaan we het komende seizoen aan. Ga de uitdaging aan en doe mee. We bevragen onszelf en de ander over hoe we samen leven.

Weten wat we doen? Download de jaargids Samen Leven.


Nieuwe melodieën op het Klaas-carillon

P1010752.JPGEind augustus heeft een versteek plaats gevonden van de trommel waarmee het carillon van onze kerk wordt bediend. Er klinkt ieder kwartier een andere melodie.

Hele uur: Menuet uit Divertimento in C grt. – Joseph Haydn (1732-1809)

Kwart over: Wie schön leuchtet der Morgenstern (fragm.)

Halve uur: Your hay it is mov’d (King Arthur) - Henry Purcell (1659 – 1695)

Kwart voor: Ich sehe mit Wonne (fragm.)


ikoon.menas..jpgMet vertrouwen op weg gaan door het leven

We zitten in de tijd van koffers of rugzakken inpakken, of juist uitpakken. We maken ons op voor vakantie. Anderen zijn op vakantie of zijn inmiddels alweer terug. Sommigen kunnen niet op vakantie om gezondheidsredenen. En in toenemende mate ook om budgettaire redenen. Of we al dan niet afreizen de komende tijd, we reizen als mensen ook in diepere zin. En we reizen – als mensen van de weg van Christus – niet alleen. Graag vraag ik voor een moment je aandacht voor deze icoon van Menas.


Alle delen horen bij elkaar

alle delen

Het kunstwerk ‘Alle delen horen bij elkaar’ reist al decennia lang mee met onze wijkgemeente. Sinds kort heeft het een nieuwe plek gekregen op de noordmuur van onze kerk.

In 1988 gaven gemeenteleden de opdracht aan pottenbakker Jaan Mobach (1933- 2003). Hij ontwierp het voor toenmalig wijkcentrum Zuidererf. Het verhuisde naar het Wijkgebouw aan de Croesestraat na sluiting van het wijkcentrum.

Nu hangt het, dankzij noeste arbeid van Bert Bontan, Jan Oosterveld en Kasper Mobach (zoon van Jaan) in onze eeuwenoude Klaaskerk. Lees meer over de achtergrond onder actueel.