header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Kerkdienst deze zondag

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur enVespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

PREEKROOSTER 2018

VESPERS
 


 

26e zondag van Trinitatis


Zondag 18 november, 10.00 uur


logodownload.jpg

In deze dienst is ds. Hans Koops de voorganger, Ko Zwanenburg is organist.
 
Lezingen: Exodus 30,11-16 en Marcus 12,38-3,12
 
Op de vorige zondag ging het over dienst aan God die gepaard moet gaan met liefde voor de naaste. Doorlezend in het evangelieboek van Marcus vinden we nu enkele concrete voorbeelden van hoe het moet, of juist niet moet. De schriftgeleerden maken wellicht indruk met hun godsdienstig vertoon, maar zij worden geoordeeld omdat zij geen oog hebben voor de noden van de armen. Die armen hebben ook hun plaats in het verbond met God; dat toont de figuur van de arme weduwe die ondanks haar armoede ook offert. In het komende Koninkrijk zal een godsdienstige gemeenschap waar de armen niet voluit hun plaats ontvangen, geen bestaansrecht hebben.
 

 


 

logovesperdownload

 

Vesper


Zondag 18 november, 17.00 uur
 
Op zondag 18 november is er om 17.00 uur een vesper in de Nicolaïkerk, waarin ds. Marian van Giezen voorgaat.
De lezing is uit Lucas 15:1-10, en de Psalm van de zondag is Ps 107.
Thema is: Zoeken wat is kwijtgeraakt.
Organist is Karel Demoet.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Meer informatie over (faciliteiten) rond de kerkdiensten.