header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur enVespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

VESPERS
 


 

logodownload.jpgZondagsdienst

Zondag 17 februari, 10.00 uur
 
In de dienst– zevende zondag van Epifanie – zal ds. Dirk Neven de voorganger zijn. Deze zondag horen we woorden van de profeet Jeremia (Jer. 17, 5-10) en in het evangelie van Lucas woorden uit de zogenaamde veldrede (Lucas 6, 17-26). De bergrede van Mattheus is misschien beroemder, maar de veldrede bij de Evangelist Lucas is even radicaal. Ook hier zetten de ‘zaligsprekingen’ in met zalig: zalig gij armen, zalig gij die nu hongert, zalig gij die nu weent, zalig zijt ge wanneer de mensen u haten en wanneer ze u uitstoten. Terecht is er op gewezen dat dit woord zalig ons behoorlijk op het verkeerde been zet. De Nieuwe Vertaling heeft het woord gelukkig: gelukkig ben je, welvarend, het gaat je voor de wind, als eenmaal op aarde de verhoudingen worden omgekeerd: deze wereld omgekeerd, zo zal Gods koningschap er uit zien! Denken we ook aan het lied dat Maria zingt: ‘Hij haalt tirannen neer van hun tronen, tilt de vernederden op….’ En wij, staan wij er alleen goedbedoelend bij te kijken? Nee toch zeker! Die omkeer van Godswege is toch ook een omkeer in onze ziel naar de ander, een bekering tot de naaste. Lucas liet dat eerder al bij monde van Johannes de Doper zo klinken: ‘Wie twee hemden heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen’ (Lucas 3, 11 e.v) Kortom, ons Evangelie vanmorgen is niet voor wegvluchtende mensen…...
 
 

logovesperdownload

 

Vesper

Zondag 17 februari, 17.00 uur
 
Zondag 17 februari, 6e zondag na Epifanie, is er om 17.00 uur een vesper in de Nicolaïkerk, waarin ds. Hans Koops zal voorgaan.
Lezing 1 Samuël 17:41-54, het thema is Saul en Goliath.
Psalm van de zondag: Psalm 34

 

 

 

 


 

Meer informatie over (faciliteiten) rond de kerkdiensten.