header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur en Vespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.


 

Wiite Donderdag.jpgWitte Donderdag

Donderdag 18 april, 19:30 uur
 
In deze viering luisteren we naar de woorden Filippenzen 2, 5-11, dat uitgevoerd zal worden als motet door de Nicolaicantorij: ‘Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was...’ Dit loopt uit op de lezing van Johannes 13, 1-17, het Evangelie van de voetwassing. In deze dienst vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer, als verbinding met de Joodse Pèsach-viering, waarin Jezus, als huisvader in voorging, met ‘aan tafel’ zijn leerlingen.
Voorganger is ds. Dirk Neven
De Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet en organist is Ko Zwanenburg verlenen medewerking.
De cantorij zingt Ave verum Corpus van William Byrd en een nieuw geschreven Epistelmotet van Jeroen ‘t Hart.
 


Goede Vrijdag.jpgGoede Vrijdag

Vrijdag 19 april, 19:30 uur
 
Op deze dag lezen we het lijdensverhaal volgens Lucas. De sobere lezing van de Passie houdt alle ruimte open voor eigen interpretatie en duiding. De lezing uit Hosea is als een contrapunt voor het passieverhaal. Het is goed dast wanneer het `lijdensverhaal van onze Heer Jezus Christus` klinkt, we ons bewust zijn van ons eigen aandeel in geweld en onrecht in de wereld.
Samen met de Nicolaicantorij zingen we koralen van J.S. Bach
Voorganger is ds. Hans Koops. Organist is Berry van Berkum.
 
 
 


Paaswake.jpgPaasnacht

Zaterdag 20 april, 19:30 uur
 
De Paasnacht is voor elke christen een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Nooit worden zoveel elementen en lezingen `bijeengebracht` in de liturgie. Vuur, licht en water gaan de strijd aan met chaos, onderdrukking, dood. Het beloofde land gaat open en het bevrijdingsmaal wordt aangericht. De Bijbelverhalen van profeten, apostelen klinken, de psalmen gaan van mond tot mond, want Jezus Messias is uit de dood opgestaan.
Voorgangers zijn ds. Dirk Neven en ds. Hans Koops, in een dienst van doop en belijdenis.
Met medewerking van de Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet, Ko Zwanenburg is organist.
De cantorij zingt psalm 121 van Jan Pieterszoon Sweelinck
 


Paasmorgen.jpgPaasmorgen

Zaterdag 21 april, 10:00 uur
 
De Paasmorgen viert het ene en grote geheim van christelijk geloof: de Opstanding. Een gebeuren dat niet op begrip te brengen valt, maar in ieder geval niet aan uit te leggen valt. Op grond van de opstandingsverhalen van de paasnacht kon je alleen een vermoeden hebben dat deze God van Israël het er niet bij zou laten zitten, en de vermoorde Mensenzoon zou laten wegkwijnen in het dodenrijk. Nee, Hij wordt opgewekt, en een ieder die het horen en zien wil wordt er door in beweging gezet, zoals Maria als zij in de graftuin de hovenier ontmoet. Wij vieren met elkaar als teken van de opstandingsvreugde de Tafel van de Heer met elkaar.
Voorgangers in deze dienst zijn ds. Dirk Neven en ds. Hans Koops
Met medewerking van de Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet, Ko Zwanenburg is organist, Carl Daleboudt speelt trompet.
De cantorij zingt The day draws on with golden light van Edward Bairstow en Ave verum Corpus van William Byrd.

 vespers stilleweek.jpgVespers in de Stille Week

19:30 uur

Maandag 15 april, voorganger ds. Dirk Neven. Lezing Hooglied 1, Psalm 45.
Thema: Kussen van zijn mond
Ko Zwanenburg is organist.
 
Dinsdag 16 april, voorganger ds. Hans Koops. Lezing Hooglied 2, Psalm 116. Thema: Een lelie tussen de distels
Ko Zwanenburg is organist.
 
Woensdag 17 april, voorganger ds. Dirk Neven. Lezing Hooglied 3, Psalm 25a. Thema: ’s Nachts zoek ik hem
Ko Zwanenburg is organist.
 
 


Cantatevesper.jpgCantatevesper

Zondag 21 april, 17:00 uur
 
Zondag 21 april, 1e Paasdag, is er om 17.00 uur een cantatevesper in de Nicolaïkerk, waarin ds. Hans Koops zal voorgaan.  
Lezing is: Marcus 16:1-8. De Psalm van de zondag is Ps 136.
Thema van de vesper: God zij dank.
 
Organist is Berry van Berkum, de Vespercantorij Nicolaïkerk en Capella di San Nicolaï o.l.v. Ko Zwanenburg verlenen medewerking aan de vesper.
 
Muziek: Oster-Oratorium BWV 249 van J.S. Bach
Paulien van der Werff, sopraan
Lester Lardenoye, countertenor
Sebastian Brouwer, tenor
Kees-Jan de Koning, bas

 

 


 

Meer informatie over (faciliteiten) rond de kerkdiensten.