17 april Liturgisch Leerhuis
02 apr 2024 17 april Liturgisch Leerhuis
Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw...Psalm 104
Een verkenning van de (antwoord) psalm voor Pinksteren. God wordt verheerlijkt als de Schepper van hemel en aarde. Op de eerste scheppingsdag zweefde de geest van God over de wateren (Gen. 1,2). Met Pinksteren is die geest van God opnieuw werkzaam en worden wij ons nog dieper dan met Pasen bewust dat door Jezus’ verrijzenis een nieuwe schepping is doorgebroken.

Bij uitstek vers 30 van deze psalm wordt op het Pinksterfeest de gemeenschap als ‘antwoord’ in de mond wordt gelegd: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
We kijken in het eerste deel van avond naar de verschillende lagen in de Hebreeuwse grondtekst en aansluitend verkennen we de verschillende ‘verwerkingen’ in de vocale kerkelijke traditie.
Met medewerking van ds Dirk Neven, Berry van Berkum, Ko Zwanenburg en de Nicolaicantorij o.l.v. Ko Zwanenburg.
Locatie: Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof 8.
Aanvang: 20:00 uur
 
 
Vorming en Toerusting
17 sep 2023

Vorming en Toerusting
Het kraakt, het rommelt, het droogt uit, het fikt, het schokt, het smelt, het regent, het spoelt weg... de aarde kraakt en kreunt in haar voegen, trilt op haar fundamenten. Maar er is hoop..... Een groen bewustzijn cultiveren met elkaar, dat is wat ons voorstaat dit jaar.... Een wekroep als van profeten die verantwoordelijkheid vragen vanuit een radicale verbazing: Hoe groot zijn uw werken Heer, U hebt alles met wijsheid gemaakt,  psalm 104... (Arthur Hegger bij de introductie van het jaarprogramma)

Het afgelopen jaar is in de gemeente het initiatief opgekomen om groen te leven. Er vormde zich een werkgroep Duurzame Klaas die in de Nieuwsbrief regelmatig tips geeft. Het besef dringt door dat er niet alleen grenzen aan de groei zijn, maar dat deze grenzen inmiddels zo ver overschreden zijn dat de ecologische systemen in de natuur uit evenwicht raken en hun herstellend vermogen vrijwel uitgeput is. We onderschrijven het initiatief van deze werkgroep. Het programma voor het komende jaar is dan ook voor een deel in samenwerking met de werkgroep Duurzame Klaas opgesteld.

Het hele programma met uitgebreide inleiding is hier te vinden. Voor meer informatie kunt u ons mailen.