Diaconie Diaconie

De diaconie van onze kerk is gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven (Mattheus 25: 35-36). 

De diaconie verbindt de kerk met de samenleving. Door zich te richten op het (im)materieel welzijn van mensen in de kerk, wijk, stad en wereld. 

De diaconie vervult een dienende rol binnen en vanuit de Nicolaikerk. Dat uit zich in gerichte diaconale bewustwording naar gemeenteleden toe en het samenwerken met verschillende maatschappelijke organisaties. 

De diakenen zijn als ambtsdrager lid van de Kerkenraad en hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het goed laten verlopen van kerkdiensten. 

Het beleidsplan 2018-2023 hier te lezen, gaat meer in op onze werkwijze en doelstellingen. 


Voor wie is de diaconie


De diaconie van de Nicolaikerk richt zich met acties en (financiële) ondersteuning niet alleen op gemeenteleden. Wij hebben specifiek oog voor wijkbewoners in financiële nood, ouderen, vluchtelingen, (ex)gedetineerden, dak- en thuislozen. Daarnaast dragen wij bij aan werelddiaconaat. Hierbij sluiten wij vaak aan bij KerkinActie.


Contact


Wilt u meer weten of meehelpen? Kent u iemand die ondersteuning nodig heeft? Neem dan gerust contact op. 

Voor meer informatie over het stedelijk diaconaal werk, kijkt u op de website van de Protestantse Diaconie Utrecht.

Om het diaconaal werk mogelijk te maken, wordt er regelmatig gecollecteerd tijdens onze vieringen. Uw bijdrage is ook van harte welkom op IBAN NL52 RABO 0175 4672 69 t.n.v. Diaconie Nicolaïkerk

 

terug