header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Kerkdienst deze zondag

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur enVespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

PREEKROOSTER 2018


Zondag 14 januari, 10.00 uur


2e Zondag van Epifanie
samengaan Marcus- en Nicolaïkerk

 

ORDE VAN DIENST

 

VOORGANGERS: Ds. Hans Koops en ds. Dirk Neven
ORGANIST: Ko Zwanenburg
LEZING: Johannes-Evangelie (Joh. 2, 1-11)
   
   

 


algemeen logoDeze zondag is eindelijk de grote dag waarop wij vieren dat de wijkgemeenten van Marcuskerk en Nicolaïkerk samengaan tot één nieuwe wijkgemeente. Ds. Hans Koops en ds. Dirk Neven zijn de voorgangers. Er is alle reden tot vreugde, omdat twee partners elkaar hebben gevonden en met elkaar willen, met de Eeuwige als hun steun en toeverlaat. Daarnaast is er ook weemoed en verdriet, omdat ook een vertrouwd en mooi kerkgebouw achter gelaten wordt, waar mensen als Gemeente zo veel met elkaar hebben gedeeld en gevierd. Voor dat alles mag en moet ruimte zijn. Toch hopen wij dat we ook vooruit kunnen kijken, omdat ons immers toekomst geschonken is, samen. De lezing voor deze zondag uit het Johannes-Evangelie (Joh. 2, 1-11) over de bruiloft te Kana spreekt in dit verband boekdelen. Wij hopen dat voor een ieder het water uit de kruiken op enig moment vrolijke bruiloftswijn mag blijken te zijn. Bijzonder in deze dienst is dat de geliefde liturgische voorwerpen uit de Marcuskerk binnengedragen zullen worden, en hun plaats zullen krijgen. Ko Zwanenburg is de organist in deze dienst.


Zondag 7 januari, 17.00 uur


Vesper

ORDE VAN DIENST
 

VOORGANGER: dr. Rijk Schipper
ORGANIST: Ko Zwanenburg m.m.v. de Vespercantorij
LEZING: Genesis 9:1-17, Noach: een nieuw begin
MUZIEK: Psalm 24 William Boyce (1711-1779) Canticum
Magnificat I Ton Ludovico Viadana (1564-1627)
   

 


Zondag 7 januari, 10.00 uur


Zondag Epifanie - doopdienst


ORDE VAN DIENST

 

VOORGANGER: ds. Dirk Neven
ORGANIST: Ko Zwanenburg
LEZING: Mattheus 2, 1-12
   
   

algemeen logo 

 

Deze zondag Epifanie zijn we volop in de sfeer van de verschijning (epifanie) van de Heer. Zo wordt in het Evangelie van Mattheus deze morgen uit de doeken gedaan hoe Jezus verschijnt aan de sterrenwichelaars uit het Oosten, die daarop in actie komen, en eer bewijzen aan wie ere toekomt. Maar dat gaat niet zonder verzet van de heersende koning die vreest voor zijn eigen positie (Mattheus 2, 1-12). De profetie van Jesaja sluit daar naadloos bij aan, als de belofte weerklinkt dat Sion goud en wierook zal ontvangen en de volkeren de roemruchte daden van de Heer zal verkondigen. Maar wat betekent dat voor ons? In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan een aantal kersverse nieuwe lidmaten in onze gemeente, te weten: Milou, dochter van Ilse Viergever en Maarten Schilt, Jette, dochter van Jan Beuving en Inger Bregman en Mathilde, dochter van Robert Jan en Marianne de Groot. Ko Zwanenburg is de organist in deze dienst.

 


 

Meer informatie over (faciliteiten) rond de kerkdiensten.