header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Kerkdienst deze zondag

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur enVespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

PREEKROOSTER 2018

VESPERS
 


 

2e advent

Zondag 9 december, 10.00 uur


logodownload.jpg

In deze dienst zal ds. Dirk Neven de voorganger zijn. Als schriftlezingen zijn aangegeven Maleachi 3, 1-4 en Lucas 3, 1-6. De profetie van Maleachi maakt duidelijk dat wij niet de geboorte van een klein kindje verwachten maar de on-verwachte komst van de Heer in zijn heiligdom. En van die komst wordt gezegd: wie verdraagt dat? Wie blijft staande? Ook in het evangelie is er een wegbereider. Die wordt hier niet ‘Doper’ genoemd, maar ‘zoon van Zacharja’, letterlijk: de Heer gedenkt. En dat is ook de inhoud van zijn verkondiging. Ko Zwanenburg is de organist.

 3e advent

Zondag 16 december, 10.00 uur
 
In de Adventstijd oefenen we ons in geduld en vertrouwen, terwijl we ons voorbereiden op de komst van de Messias. Johannes is zijn wegbereider. In het evangelie van deze zondag vragen de mensen zich af of hij zelf misschien de Messias is? In de joodse traditie wordt Elia voorgesteld als voorloper en wegbereider. De taak van Elia is geen andere dan die Johannes volbrengt. Het houdt de oproep in tot omkeer. Sefanja maakt duidelijk dat de nieuwe tijd een tijd van blijdschap zal zijn.
 
Naar die blijdschap verwijst ook de naam van deze zondag: `Gaudete!` De roze liturgische kleur van deze dag is er een uitdrukking van: door het donkerpaars schemert al het wit van het kerstfeest.
 
In deze dienst is ds. Hans Koops de voorganger, Ko Zwanenburg is organist.
 
Om 17.00 uur is er geen vesper in de Nicolaïkerk, deze is komen te vervallen vanwege ‘Kerst in de Klaas’.
 


4e advent

Zondag 23 december, 10.00 uur
 
Als schriftlezingen zijn aangegeven Micha 5, 1-4 en Lucas 1,39-45. In de profetie van Micha wordt Bethlehem in Juda toegesproken als de plaats die de heerser in Israël zal voortbrengen. Geen wonder dat men deze profetie van oudsher in verband heeft gebracht met de vrouw die zoveel later in Bethlehem haar kind zal baren. In het evangelie een ontmoeting tussen twee vrouwen: tussen Mirjam (Maria) in wie het kind van de belofte groeit, en Elisabeth, afstammelinge van Aäron, die met krachtige stem over het kind van Maria profeteert.
 
In de dienst zal ds. Dirk Neven de voorganger zijn. Organist is Karel Demoet.
 


Kerstnacht

Maandag 24 december,
de dienst begint om 22.00 uur en de deuren gaan open om 21.45 uur 
 
`Gods genade is openbaar geworden`, zo opent de brieflezing van de Kerstnacht (Titus 2,11-14). Het is de proclamatie van het goede nieuws. Het Evangelie van godswege wordt gesproken als een tegenstem tegen alle grauwheid en duisternis van die tijd. Ook de gebeurtenissen van Lucas 2,1-20 spelen zich af in een tijd van verwarring, de bezetting door vreemde overheersers. Lucas vertelt uitvoerig over invloed van de bezetting door de Romeinen op het leven van gewone mensen.
 
Te midden van deze omstandigheden wordt Jezus geboren van wie veel wordt verwacht. In zijn buurt klinken hoopvolle en veelbelovende woorden: ‘Goed nieuws’, ‘redder’, ‘vrede’. Bij zijn geboorte wordt Jezus dus op een manier voorgesteld die de lezer zijn gehele betekenis duidelijk maakt.
 
Van dit begin zullen we in de viering op verhoogde toon zingen!
 
Ds. Hans Koops is de voorganger in deze dienst, de Nicolaicantorij o.l.v. Ko Zwanenburg verleent medewerking.
 


1e Kerstdag

Dinsdag 25 december
 
Op kerstmorgen is ds. Dirk Neven de voorganger in een feestelijke kerstmorgendienst. De lezingen zijn bekende en geliefde woorden voor kerstmorgen: Hebreeën 1, 1-12, een aaneenschakeling van (Psalm)citaten, is het loflied op de Zoon boven alle engelen, en Johannes 1,1-14, verhaalt over het Woord dat ‘vlees’, d.w.z. mens wordt.
 
Ko Zwanenburg is de organist, Karel Demoet cantor en Carl Daleboudt trompet.
 


Zondagsdienst

Zondag 30 december, 10.00 uur
 
Het is deze zondag de ‘zondag van de onnozele kinderen’. Als koning Herodes vermoedt dat het pasgeboren kind in Bethlehem, over wie de Wijzen uit het Oosten hem vertellen, een gevaarlijke troonpretendent is, beveelt hij alle jongens onder de twee in Bethlehem te doden. Oude Egyptische tijden herleven, maar nu in Israel zelf. Maar Jozef, die andere Jozef, adoptief-vader van Jezus, hoort in een droom wat hij moet doen om het kind in veiligheid te brengen. In Egypte…..!
 
Ds. Dirk Neven is voorganger, Ko Zwanenburg is de organist
 


Oudejaarsvesper

Maandag 31 december, 19.30 uur
 
Deze Oudejaarsvesper in de Nicolaikerk, zal ds. Dirk Neven voorgaan.
Organist is Karel Demoet. De lezing in deze dienst is Romeinen 8, 31b-39 en als psalm de bekende psalm 121. Ook zingen we het onroerende lied van de hand van Dietrich Bonhoeffer, ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’. Bonhoeffer schreef het voor zijn ouders en verloofde, en dat als één van zijn laatste tekenen van leven op 28 december 1944 uit de Gestapokelder werd gesmokkeld. Met dit lied van vertrouwen en hoop willen wij het nieuwe jaar anno Domini 2019 binnen gaan.
 

 

 

Meer informatie over (faciliteiten) rond de kerkdiensten.