header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Kerkdienst deze zondag

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur enVespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

PREEKROOSTER 2018

VESPERS
 


 

18e zondag van Trinitatis - Startzondag


Zondag 23 september, 10.00 uur


logodownload.jpg

Deze jaarlijkse startzondag zijn ds. Dirk Neven en ds. Hans Koops gezamenlijk de voorgangers. In deze dienst zal het nieuw jaarthema worden gepresenteerd, en alvast worden verkend, te weten: gastvrijheid. De commissie Vorming & Toerusting heeft dit thema gekozen vanuit de gedachte dat rondom gastvrijheid in Europa momenteel veel te doen is. Het is ook een onderwerp dat dicht op onze eigen huid ligt: vanuit de Schrift worden we opgeroepen gastvrij te zijn, maar we ervaren ook in ons zelf allerlei weerstand. Waar komt dat vandaan? En is weerstand tegen de ‘vreemdeling’, ook als dat gewoon onze jarenlange buurman blijkt te zijn, erg? Wat zou de verleiding kunnen zijn van een positief en gastvrij leven? Wat moeten we daarvoor overwinnen? Een van de bijbelverhalen waarmee we in deze dienst werken is het bericht van de gastvrijheid van Abraham, Genesis 18, 1-15. Na afloop is er een genoeglijk programma van ontmoeting en kennismaking met het thema en met elkaar.
De Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet verleent vocale ondersteuning aan de dienst, Berry van Berkum is organist.