header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Kerkdienst deze zondag

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand. Morgendiensten beginnen om 10.00 uur enVespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

PREEKROOSTER 2018

VESPERS
 


logodownload


4e zondag van Trinitatis

Zondag 17 juni, 10.00 uur

In deze dienst zal ds. Dirk Neven de voorganger zijn. Opnieuw horen wij een bericht uit Genesis, en wel het aangrijpende verhaal van het bijna-offer van Izaäk door Abraham, die opnieuw gehoorzaam is aan de stem van God. Maar heeft hij het goed gehoord wat er van hem verwacht wordt? Moet hij werkelijk dit offer van zijn zoon brengen? In deze dienst verleent de Nicolaïcantorij o.l.v. Karel Demoet vocale ondersteuning, Berry van Berkum is organist.


Om 17.00 uur is er geen vesper in de Nicolaïkerk.


logodownload
3e zondag van Trinitatis

 Zondag 10 juni, 10.00 uur
 
In deze dienst zal ds. Dirk Neven de voorganger zijn. We vervolgen in deze dienst onze doorgaande Genesis-lezing van de zondagen na Pasen. Vandaag het wonderlijke verhaal van de roeping van Abraham in Genesis 12, die op weg gaat, met niets anders dan een stem in zijn oren. De N.T. lezing is een fragment uit de brief aan de Galaten, waar de apostel Paulus zijn hoorders Abraham en zijn vertrouwen in herinnering roept. 
Karel Demoet is organist.
 


logodownload2e zondag van Trinitatis

 Zondag 3 juni, 10.00 uur
 
In deze jeugddienst is ds. Dirk Neven de voorganger, samen met een hele groep tieners. Alles belooft in deze dienst er een beetje anders aan toe te gaan. Daar willen we hier niet te veel van weg geven. Maar (gelukkig) zijn er ook vaste onderdelen, o.a. de lezing uit Exodus 3, waar Mozes bij het ‘brandende braambos’ gemaand wordt zijn schoenen van zijn voeten te doen, want hij betreedt heilige grond. Deze dienst zal het gaan over ontmoeting, maar ook over het ‘heilige’.
 
Voorganger is ds. Dirk Neven, Ko Zwanenburg is organist.
m.m.w. Jan Wiebe Kloosterman, trompet
Art Veerman, orgel
Maaike Zuurmond, fluit
Henk Kraaijeveld, NXT-G
 
Om 17.00 uur is er een vesper in de Nicolaïkerk

 


logovesperdownload.jpg

Jazzvesper

Zondag 3 juni, 17.00 uur
 
Op zondag 3 juni, 1e zondag na Trinitatis, is er om 17.00 uur in de Nicolaïkerk een jazzvesper, waarin dr. Rijk Schipper voorgaat.
 
Thema is: De belofte hernieuwd
 
Met medewerking van de Vespercantorij Nicolaïkerk o.l.v. Ko Zwanenburg, en Het Orgel Trio (HOT) met Berry van Berkum, orgel, Steven Kamperman, saxofoon, en Dion Nijland, contrabas.
jazzvesper HOT

 
De Psalm van de vesper is Psalm 136, de lezing is Deuteronomium 6:4-19
 
Muziek: Er worden twee Spirituals gezongen: Deep river, in een arrangement van John Rutter en I'm gonna sing, in een arrangement van Ko Zwanenburg. Het Magnificat op de 8e toon, afgewisseld met improvisaties van Het Orgel Trio Chant Psalm 136, Ko Zwanenburg
 
Op zondag 17 juni is er geen vesper in de Nicolaïkerk.