header_illustratie
A | A
Nederlands | English

Kerkdiensten

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten van deze maand.
Morgendiensten beginnen om 10.00 uur en
Vespers op de eerste zondag van de maand om 17.00 uur.

Overzicht kerkdiensten Nicolaikerk 2017


Nicolaikerk_VesperSeptember2017.jpg

Zondag 29 oktober, 17.00 uur

21e zondag van Trinitatis - Vesper

voorganger: ds. Ruth Peetoom
organist: Berry van Berkum
m.m.v. Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
Muziek van o.a. Michael Praetorius en Johann Walther
thema: Herdenking Reformatie
download de orde van dienst

 

 


algemeen logo

Zondag 29 oktober, 10.00 uur

21e zondag van Trinitatis - Gezamenlijke dienst Marcus- en Nicolaïkerkgemeente

voorganger: ds. Hans Koops en ds. Dirk Neven
organist: Ko  Zwanenburg
lezingen: Deuteronomium (6, 1-9), Mattheüs 22, 34-46
download de orde van dienst

Op zondag 29 oktober, de 21e zondag van Trinitatis, vieren we in de Nicolaïkerk de tweede gezamenlijke dienst van Marcus- en Nicolai╠ł-Gemeente, op weg naar het samengaan medio januari 2018. In deze dienst horen we de berichten uit Deuteronomium (6, 1-9) over de liefde tot de Eeuwige als het grote gebod, en Mattheüs 22, 34-46, waar het opnieuw gaat over het grote gebod, en daarnaast over de Christus als zowel zoon van als Heer van David. Ko Zwanenburg is organist in deze dienst.
 

algemeen logo

Zondag 22 oktober, 10.00 uur

20e zondag van Trinitatis - Oogstdienst

voorganger: ds. Jan Robbers
organist: Ko  Zwanenburg
lezingen: 1 Tessalonicenzen 2: 1-8, Matteüs 22: 15-22
download de orde van dienst

 
 

algemeen logo

Zondag 15 oktober, 10.00 uur

19e zondag van Trinitatis

voorganger: ds. Thea de Ruijter
organist: Ko  Zwanenburg
lezingen: Filippenzen 3: 17 - 21, Mattheus 22: 1 - 14
download de orde van dienst

 
 

algemeen logo

Zondag 8 oktober, 10.00 uur

18e zondag van Trinitatis - Schrift en Tafel

voorganger: ds. Dirk Neven
organist: Berry van Berkum.
m.m.v. de Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
lezingen: Jesaja 5, 1-7 en Mattheus 21, 33-43
download de orde van dienst

Op zondag 8 oktober, de 18e zondag van Trinitatis, zal ds. Dirk Neven voorgaan in de eredienst. Als Schriftlezingen hebben we deze zondag Jesaja 5, 1-7 en Mattheus 21, 33-43. Het evangelie is de beroemde – beruchte zo u wilt – gelijkenis van de onrechtvaardige pachters van de wijngaard. Een pittig staaltje binnen-Joodse kritiek als Jezus deze gelijkenis vertelt aan de priesters en de oudsten van het volk. Deze zondag vieren we de Maaltijd van de Heer.
 
From the rising of the sun F. A. Gore Ouseley, m.m.v. de Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. Organist is Berry van Berkum.
 

Nicolaikerk_VesperSeptember2017.jpg


Zondag 1 oktober, 17.00 uur

17e zondag van Trinitatis - Vesper

voorganger: ds. Hans Koops
organist: Jan Hage
m.m.v. Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
lezing: Handelingen 8:4-25
download de orde van dienst

 

Op zondag 1 oktober is er om 17.00 uur een vesper in de Nicolaïkerk. Voorganger is ds. Hans Koops. In deze vesper lezen we Handelingen 8:4-25. Petrus en Johannes zijn vanuit Jeruzalem naar Samaria vertrokken. Ze ontdekken dat het evangelie er is aangekomen en ontvangen, dat velen zich hebben laten dopen, maar de geestkracht ontbreekt. Als ze hierom bidden, merken ze dat de mensen ruimte krijgen, innerlijke ruimte en vrijheid. De psalm van de zondag is psalm 89. Tijdens deze vesper klinkt koor- en orgelmuziek van Jan Welmers, Bert Matter en Franz Liszt. M.m.v. Vespercantorij o.l.v. Ko Zwanenburg, Jan Hage is organist.
 

algemeen logologo_Marcuskerk.png
Zondag 1 oktober, geen kerkdienst in de Nicolaïkerk, maar een gezamenlijke dienst met de Marcuskerk-gemeente in de Marcuskerk

 

Op zondag 1 oktober, de 17e zondag van Trinitatis, zal de Nicolaïkerk gesloten zijn. In de aanloop naar het samengaan tot één Gemeente, vieren Marcuskerk en Nicolaïkerk in het najaar van 2017 al twee keer samen hun eredienst. De beide predikanten, ds. Hans Koops en ds. Dirk Neven gaan daarin voor. Ook al hebben we veel gemeen, er zijn ook verschillen. Sommigen dingen wil je vast houden, andere dingen kun je best loslaten. Het vasthouden heeft te maken met dingen die je dierbaar zijn, met diepe loyaliteit aan mensen die je zijn voorgegaan of met wie je in het hier-en-nu bent verbonden. Van twee kanten gaan we dit proces graag in, om te komen tot een eenheid-in-verscheidenheid. Of om het met Paulus te zeggen: vele leden, één lichaam.
 
Voor de lezingen van deze zondag verwijs ik u graag naar het wijkbericht van de Marcuskerk.
 

algemeen logo
Zondag 24 september, 10.00 uur

16e zondag van Trinitatis

voorganger: ds. Margo Trapman
organist: Berry van Berkum.
m.m.v. de Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
lezingen: Jesaja 59: 9 - 19 en Marcus 10: 46 – 52
download de orde van dienst

Zondag 24 september is ds. Margo Trapman de voorganger. M.m.v. Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg, organist Berry van Berkum. De lezingen zijn uit Jesaja 59: 9 - 19 en Marcus 10: 46 – 52. Het thema is 'Zien en inzicht
 


startzondag.jpgZondag 17 september, 10.00 uur

13e zondag van de Zomer - Startzondag

voorganger: ds. Dirk Neven
organist: Berry van Berkum.
m.m.v. de Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg
lezingen: Jeremia 7, 23-28, en Mattheüs 17, 14-20
download de orde van dienst

Op zondag 17 september, 12e zondag van Trinitatis, zal ds. Dirk Neven voorgaan in de eredienst. We vieren deze zondag startdienst. In en rondom de dienst vindt een keur aan activiteiten plaats. Volgt u voor de actuele berichten de ‘Mededelingen’. Gezien het voorgenomen samengaan met de Marcuskerk-Gemeente, staat het programma tot aan 1 januari 2018 in het teken van ontmoeting en eenheid: Vele leden, één lichaam is daarom de rode draad van de komende periode. In de dienst zal ook een introductie worden gegeven op de komende activiteiten. We hopen op een geëngageerd en bevlogen seizoen met elkaar, waarvoor iedereen nodig is. Komt allen! De schriftlezingen van deze dienst houden ons ‘en passant ’ weer volledig bij de les: Jeremia 7, 23-28, en Mattheüs 17, 14-20. In laatstgenoemd bericht horen we Jezus de omstanders een gebrek aan geloof verwijten. ‘Als jullie geloof zouden hebben als een mosterdzaadje, dan zullen tegen die berg zeggen: ‘verplaats je van hier naar daar’, en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’ M.m.w. van de Nicolaïcantorij o.l.v. Ko Zwanenburg. Organist is Berry van Berkum.
 

 

Meer informatie over (faciliteiten) rond de kerkdiensten.