17 april Liturgisch Leerhuis
02 apr 2024 17 april Liturgisch Leerhuis
Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw...Psalm 104
Een verkenning van de (antwoord) psalm voor Pinksteren. God wordt verheerlijkt als de Schepper van hemel en aarde. Op de eerste scheppingsdag zweefde de geest van God over de wateren (Gen. 1,2). Met Pinksteren is die geest van God opnieuw werkzaam en worden wij ons nog dieper dan met Pasen bewust dat door Jezus’ verrijzenis een nieuwe schepping is doorgebroken.

Bij uitstek vers 30 van deze psalm wordt op het Pinksterfeest de gemeenschap als ‘antwoord’ in de mond wordt gelegd: Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
We kijken in het eerste deel van avond naar de verschillende lagen in de Hebreeuwse grondtekst en aansluitend verkennen we de verschillende ‘verwerkingen’ in de vocale kerkelijke traditie.
Met medewerking van ds Dirk Neven, Berry van Berkum, Ko Zwanenburg en de Nicolaicantorij o.l.v. Ko Zwanenburg.
Locatie: Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof 8.
Aanvang: 20:00 uur
 
terug