dinsdag 24 januari 2023

Leeskring: verzet en overgave - Dietrich Bonhoeffer

Datum: 
 dinsdag 24 januari 2023
Tijdstip: 
 20:00  - 21:30
Locatie: 
 Wolter Heukelslaan 7

Dietrich Bonhoeffer, de bekende Duitse theoloog, raakte betrokken bij het verzet tegen en de aanslag op Hitler op 20 juli 1944. Vanaf voorjaar 1943 zat hij gevangen, en werd enkele weken voor het einde van de oorlog, op 9 april 1945, geëxecuteerd in kamp Flossenbürg. Het is inmiddels meer dan vijfenzeventig jaar geleden dat Bonhoeffer door het naziregime om het leven werd gebracht. Maar de in de oorlogsjaren vanuit de gevangenis geschreven brieven aan familie, vrienden en verloofde, zijn nog altijd indrukwekkend en inspirerend. Met een tiental gedichten zijn de brieven gebundeld in Verzet en Overgave, een boek dat in de hele wereld een grote werking heeft gehad tot op de dag van vandaag. Bonhoeffer was een veelzijdig modern theoloog, die grondig heeft nagedacht over de betekenis van de kerk in de maatschappij. En de rol van de concrete mens daarin die steeds meer ‘vermalen’ dreigt te worden door de machten die over hem willen heersen.

Dit seizoen willen we een aantal brieven uit Verzet en Overgave met elkaar gaan lezen en bespreken. Op de eerste avond zal een korte inleiding worden gegeven op Bonhoeffer’s levensverhaal en de hoofdlijnen van zijn theologie.

De kring is zeer geschikt ter voorbereiding op de inspiratiereis vanuit de werkgroep Huis voor de ziel  naar de ‘ziel’ van Bonhoeffer in Berlijn, voorjaar 2023.
 

terug