dinsdag 7 mei 2024

Leeskring 'Groene Theologie'

Datum: 
 dinsdag 7 mei 2024
Tijdstip: 
 20:00

Steeds meer mensen hebben vragen bij de ecologische crisis. Wat betekent deze voor de mensheid en de schepping, en welke analyse en antwoord kan het christelijk geloof bieden? In dit theologische boek worden vanuit de grondtekst van de bijbel nieuwe inzichten en perspectieven geboden, en gelegd naast opvattingen uit de brede christelijke traditie. We bespreken wat dit voor de christelijke boodschap in onze tijd en voor ons geloof betekent.
We willen ons in 5 avonden in deze vragen verdiepen.
Het boek is zo geschreven dat afzonderlijke thema's goed te onderscheiden zijn. Daarom is deelname aan de kring ook mogelijk voor losse avonden.

Wanneer: op dinsdagen om 20:00 uur
Locatie: Wordt tijdig aan de deelnemers doorgeven.
Gespreksleiding en opgave: Henk Jan Veerman hj.veerman@kpnmail.nl en Karin van Straten karinvanstraten@online.nl

Groene theologie, Trees van Montfoort. Paperback, 320 pagina’s.
Skandalon, 2019. € 27,50
 

terug