ANBI diaconie ANBI diaconie
De wijkdiaconie van de Nicolaïkerk maakt deel uit van de diaconie van de Protestantse Gemeente Utrecht. De diaconie van de Protestantse Gemeente Utrecht heeft rechtspersoonlijkheid. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Utrecht verstrekt op haar website: http://www.pgu.nu/anbi_diaconie/.
terug