Wake voor vrede en recht Geertekerk

Wake voor vrede en recht Geertekerk
Op 14 april om 16.00 uur wordt in de Geertekerk (dus NIET in de Nicolaïkerk)
een ‘Wake voor vrede en recht’ gehouden met gebeden, indringende verhalen
uit oorlogsgebieden, (Taizé) liederen, licht en stilte. Wees welkom om in de
kring mee te zingen en te bidden voor de nood in conflictgebieden, om stil te
zijn rondom ons eigen ongemak en gevoel hierbij, en een kaars te ontsteken als
een teken van licht dat het duister overwint.
terug