Help mee bij de actie 'Utrecht geeft warmte'

Utrecht geeft warmte
Help mee bij de actie 'Utrecht geeft warmte'
Utrecht geeft warmte krijgt vervolg! 

Afgelopen winter bleken de energieprijzen flink te stijgen. De diakenen van de Utrechtse kerken startten toen samen de actie ‘Utrecht geeft warmte’. Deze actie willen we nu graag vervolg geven, omdat de gestegen energieprijzen voor veel mensen een enorme last zijn.

Wat gaan we doen? 
De vervolgactie loopt in de maanden november en december en bestaat uit drie onderdelen: [1] we bieden warme kamers, [2] we bieden helpende handen en [3] we willen geld herverdelen om zo mensen die het hardst geraakt worden financieel bij te staan. Hieronder lichten we de activiteiten verder toe, in de hoop dat u kunt meehelpen. 

Warme kamers in Utrecht
Door de hoge energieprijzen zijn veel Utrechters genoodzaakt de verwarming deze winter heel laag of zelfs uit te zetten. We willen deze groeiende groep Utrechters niet in de kou laten staan. Om die reden willen wij activiteiten en locaties die we al hebben, open stellen voor een breder publiek. Hiervoor moeten we dan wel zelf de locatie warm stoken en vrijwilligers beschikbaar hebben. Voor de communicatie maken we (in ieder geval) gebruik van de landelijke website www.warmekamers.nl die is opgestart door het Leger des Heils.  Heeft u ook een plek waar mensen terecht kunnen voor wat warmte, een kop koffie/thee, een praatje en wellicht soep of een maaltijd? Misschien heeft u al een activiteit waarbij u de ruimte warm stookt die breder open gesteld kan worden. Dat zou mooi zijn! Heeft u de wens om op een ander moment een inloop te bieden en heeft u zelf wel de vrijwilligers hiervoor, maar is het warm stoken van de ruimte een financiële uitdaging? De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) kan inspringen bij een passende oplossing. Heeft u een activiteit die we kunnen aanmelden voor www.warmekamers.nl of vragen over hoe het warm krijgen financieel mogelijk is? Laat het dan weten via contactpersoon Marleen de Vries (m.devries@protestant-utrecht.nl).

Helpende handen: vrijwilligers gezocht 
Mocht u zelf geen ruimte zien om een warme ruimte te bieden, dan is het ook mogelijk om als vrijwilliger te helpen op vier locaties die het Leger des Heils opengesteld heeft in Utrecht: Zuilen, Overvecht, Ondiep en Kanaleneiland. Er wordt hulp gezocht, specifiek op de zaterdag (11-16 uur) en zondagmiddag (13-16 uur) in het inloopcentrum aan de Prinses Margrietlaan in Zuilen. Vrijwilligers kunnen zich rechtstreeks melden bij maaike.van.oosterom@legerdesheils.nl.

Herverdeling van geld: doneer- en geefactie 
Als kerken willen we delen van wat we hebben. De overheid heeft een aantal maatregelen om mensen tegemoet te komen in de stijgende energiekosten. Eén van die maatregelen is een korting van €190 p/mnd op de energierekening voor de maanden november en december. Deze korting kan op verschillende manieren aan huishoudens gegeven worden en verschilt per energieleverancier. We willen gemeenteleden die deze tegemoetkoming zelf niet nodig hebben of dit bedrag (deels) kunnen missen uitdagen dit te doneren. Als diakenen van de stad Utrecht kunnen we het geld verdelen onder die mensen die meer nodig hebben dan ze nu krijgen. Dit voorjaar hebben mensen al bij ons aangeklopt die we nu opnieuw financieel kunnen ondersteunen. Mocht u zelf nog mensen kennen die ook in de problemen komen, dan kunnen zij zich ook melden via het formulier op www.utrechtgeeftwarmte.nl

Oproep 
De energieprijzen zijn erg hoog. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om ons tegemoet te komen. Een van die maatregelen is een energiekorting van €190,- per maand voor de maanden november en december. Heeft u dit bedrag zelf niet nodig of kunt u (een deel van) dit bedrag missen? Dan kunt u bijdragen aan een rechtvaardigere verdeling van energiekorting! Doneer (een deel van) de €380 (meer mag natuurlijk ook) voor Utrechters die het harder nodig hebben. U kunt uw gift overmaken op NL73 RABO 0302 4823 77 ten name van Diaconie PGU - Utrecht geeft warmte, o.v.v. Ik geef warmte. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Tips voor energiebesparing
We zijn ons ervan bewust dat ook onze acties een druppel op de gloeiende plaat zijn. Het is daarom belangrijk dat we ook kijken naar aanvullende oplossingen. De gemeente Utrecht helpt ook op diverse manieren. Een overzicht van de activiteiten en tips voor aanvullende oplossingen is hier te vinden.

Tot slot
We hopen dat u deze actie ondersteunt en kunt bijdragen aan het succes. U kunt altijd verwijzen naar www.utrechtgeeftwarmte.nl, waar ook de informatie over de activiteiten te vinden is. Meer informatie bij Marleen de Vries, manager van de Protestantse Diaconie via e-mail m.devries@protestant-utrecht.nl of mob.06-4848 8680.
terug