Bestuur Bestuur
De kerkenraad is het bestuur van onze kerk. Zij is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onze gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen en diakenen. Dit zijn ongeveer 20 mensen. De sriba (secretaris) is het eerste aanspreekpunt vanuit de kerkenraad en is te bereiken via scriba@nicolaikerk.nl

Besluiten van de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Dit is het dagelijks bestuur van de kerk vormt. Het moderamen bestaat uit de predikanten, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, een diaken en de ouderling-kerkrentmeester. Het moderamen vergadert maandelijks. Ook hier is de scriba het eerste aanspreekpunt.

Binnen onze gemeente zijn verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen houden zich bezig met uiteenlopende onderwerpen zoals jeugd, liturgie, vorming & toerusting en pastoraat. De kerkenraad onderhoudt contact met deze werkgroepen. 

Onze kerk heeft ook mensen in dienst. De predikanten, de koster-beheerder en de kerkmusici. 

Benieuwd wie wie is? Klik hier voor ons smoelenboek. 

 
terug