Brief voor alle gemeenteleden Brief voor alle gemeenteleden

Utrecht, najaar 2020

Aan alle gemeenteleden

 

Het coronavirus is nog altijd onder ons, met alle gevolgen. 

In de media wordt er veel aandacht aan besteed.

Niet alleen worden veel mensen ziek, onze hele manier van leven staat op de kop: thuis blijven, geen fysiek contact, lange tijd je vrienden, kinderen en kleinkinderen niet kunnen ontmoeten. 

Voor veel mensen betekent dit een pijnlijke confrontatie met onzekerheid, eenzaamheid en soms ook angst. Het geeft een gevoel van buitengesloten zijn.

De medische zorg staat onder enorme druk, de economie komt knarsend tot stilstand 

 

En de kerk? 

Juist nu we niet of slechts beperkt kunnen samenkomen, blijkt wat we missen. 

Geloven doe je samen. Dat weten we al lang, maar momenteel beseffen we het meer dan ooit. 

We staan bij voortduring voor de uitdaging ons te bezinnen op de inhoudelijke gevolgen van deze crisis.

Vanaf begin oktober komen we met nog maar dertig mensen op zondag samen in onze monumentale en prachtige Nicolaïkerk. We weten ook niet hoe lang dit allemaal zal duren.

Het bezoekwerk vindt sindsdien hoofdzakelijk telefonisch plaats. 

Ondertussen zoeken we naar verantwoorde mogelijkheden om ook nog op andere manieren met elkaar in contact te komen.

 

Het einde van de crisis is nog niet in zicht. 

Wel is duidelijk geworden hoe wezenlijk de gemeenschap is. 

Wij, predikanten van de Nicolaïkerk, zijn ons hier terdege van bewust.

 

We weten dat velen van u kwetsbaar zijn en zich zorgen maken.

In de kerk hebben we weet van de zorg van God over ons kwetsbare bestaan. Het bijzondere van de God van de bijbel is dat hij niet op afstand blijft, Hij verbindt zich met ons. Hij daalt af tot in de pijn en het lijden van mensen. 

Dat te weten biedt ook hoop en geeft vertrouwen, maar het nodigt ons eveneens uit om elkaar in eenzaamheid en kwetsbaarheid nabij te zijn

 

Laten we elkaar blijven ondersteunen en zeggen: Houd vol! Heb lief! 

We blijven bidden voor allen die het zwaar hebben, in hun angst, in hun verdriet, in hun eenzaamheid, in hun werk.  

We willen niets liever dan in contact met u blijven, maar blijf ook in contact met ons. 

Zo kunnen we u tot steun zijn.

 

Hieronder vindt u onze gegevens voor als u ons wilt spreken. Schroom niet!

 

Met hartelijke groet,

 

ds. Dirk Neven                                                ds. Hans Koops

dirk@predikantneven.nl                                dskoops@nicolaikerk.nl 

030-2546656                                                    030-2745036

terug