Vorming en Toerusting
18 sep 2022

Vorming en Toerusting
Het jaarthema van het seizoen 2022-2023 is (On)maakbaarheid... 
De maatschappij lijkt ons voor te houden dat we voortdurend maar bezig moeten zijn om onszelf te profileren. We worden aangespoord onze eigen identiteit te scheppen. En wie daar niet aan mee doet, is een zogenaamde ‘loser’. Toch lijkt deze individualistische opvatting van identiteit een beetje op zijn retour. De maakbaarheidsgedachte van de mens die de dingen zelf regelt en voor zichzelf opknapt blijkt daarnaast ook het klimaat en de samenleving ernstige schade toe te brengen.
In onze samenleving zien we dat we op verschillende beleidsterreinen dood zijn gelopen. Maar hoe zit dat met ons persoonlijke leven? Met ons leven samen als ekklesia? Graag nodigen we iedereen uit in en buiten onze kerkelijke gemeente om de identiteitsvraag ‘wie wij zijn‘ samen te verkennen, in de hoop dat we plezier beleven aan en met elkaar en er iets blijvends voor onze ziel uit meenemen.

Het hele programma is hier te vinden. Voor meer informatie kunt u ons mailen.

De Nicolaikerk biedt een gevarieerd programma van verdiepende activiteiten aan. Zoals lezingen, bijbelkringen en filmavonden. Met deze activiteiten wil de Nicolaikerk haar gemeenteleden vormen en toerusten. Het is bovendien een mooie manier om andere gemeenteleden te leren kennen. Onze activiteiten staan ook open voor mensen die geen lid zijn van onze kerk. Wij ontmoeten je graag op een van onze activiteiten! 
terug