Werkgroep Duurzame Klaas

Werkgroep Duurzame Klaas
De werkgroep Duurzame Klaas is in 2023 gestart.
De werkgroep sluit aan bij meerdere doelstellingen uit het beleidsplan van de gemeente.
In het kort zijn dat:
1. Missie en visie: Zorg voor elkaar en de wereld krijgt alle aandacht. We laten ons inspireren en leiden door verhalen uit de Bijbel, die levend zijn door de verbinding met het hier en nu.
2. Het levende woord van God als basis: Het geloof vormt het uitgangspunt. Duurzaam leven is een christelijke opdracht.
3. Samen gemeente zijn: We organiseren verschillende activiteiten waarin gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan over duurzaamheid in relatie tot geloof. We hopen dat dit bijdraagt aan een inclusief en respectvol gesprek over de zorg voor de schepping.
4. Jong en oud betrekken: We richten onze activiteiten zowel op de jeugd, de tieners als de ouderen.
5. Kerk zijn in de wereld om ons heen: We zijn gericht op onze rol als gemeente in het zorgen voor de schepping. Dat betekent bijdragen aan een leefbare wereld, zorgen voor toekomstige generaties en alle anderen die nu al de gevolgen van de ecologische crisis voelen bijv. door extremer weer of de energierekening.
 
 
Moestuin

Moestuin
De kinderkerk start in 2024 met een eigen moestuin en pluktuin die ze zelf bijhouden. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Eropuit. Door de oogst met de gemeente te delen mogen zij delen in de verwondering over wat de aarde voortbrengt.
 
Andere activiteiten van de werkgroep zijn:
- Een groep Groene Inspiratie in de gemeenteapp, waar mooie voorbeelden van duurzaamheid gedeeld worden (tips, nieuwsartikelen en mooie initiatieven).
- Zorg voor de directe omgeving van de kerk (bijv. plandelen)
- Filmavonden over de schepping en klimaatvragen
- I.s.m. de werkgroep Vorming en Toerusting: een leeskring of een lezing.
- 'Groene' kerkdiensten, al dan niet met een nagesprek.
- Meditatieve wandelingen in de 40-dagentijd
- Participeren in het stedelijk Duurzaam Kerken Overleg.
 
 
De Nicolaïkerk is een groene kerk

De Nicolaïkerk is een groene kerk
Wij zien dat God van zijn prachtige schepping houdt. We zien wat wij de wereld aandoen door ons verlangen naar meer, meer, meer. De schepping zucht. Wij geloven in een beweging van bekering en bevrijding voor individu, kerk en schepping. We geloven dat alleen een leven in de voetsporen van Jezus Christus ons  perspectief geeft op Gods koninkrijk en de rust en bevrijding die we verlangen. Wij geven stem aan Gods schepping en zuchten met haar mee. We komen in beweging, zodat onze geloofsgemeenschap een bron van inspiratie en hoop wordt, en sensitief zal zijn voor het profetisch geluid. Meer informatie over Groene Kerken is te lezen op https://groenekerken.nl/.