Jeugd
12 okt 2019 Jeugd
Kinderkerk
Tijdens de kerkdienst op zondagochtend is er voor de kinderen kinderkerk:

Jongste groep: kinderen in de groepen 1 tot en met 3;
Middelste groep: kinderen in de groepen 4 tot en met 6;

Aan de kinderen in de jongste en middelste groep vertellen we de Bijbelverhalen aan de hand van de methode BijbelBasics van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Klaas junior
Kinderen in de groepen 7 en 8 en de brugklas volgen een eigen programma tijdens de kerkdienst op zondagochtend: Klaas junior. We denken met de kinderen verder na over het Christelijk geloof. Waarom en hoe kun je bidden? Kunnen we van ‘heiligen’ uit het verleden leren? Hoe kunnen we als kinderen nu invulling geven aan het Christelijk geloof?

Tienerkerk
De tieners komen twee keer per maand bij elkaar op zondagochtend tijdens hun eigen tienerdienst. Op verschillende manieren wordt nagedacht over levensvragen en mogelijke antwoorden die het Christelijk geloof daarop biedt.

Crèche
Voor de jongste kinderen is er op zondagochtend crèche tijdens de kerkdienst.

Godly Play
In het jeugdwerk speelt de methode “Godly Play” een belangrijke rol. Een Godly Play-verteller vertelt de verhalen op een open wijze, waarbij vragen worden gesteld en kinderen vervolgens op verschillende manieren een verwerking kunnen maken van het verhaal. Meer informatie over Godly Play vind je hier.

Musicals
De verhalen doorgeven via muziek. Dit doen we graag via de musicals die we ongeveer een keer in de twee jaar opvoeren. Een aantal keren in het jaar zingen de kinderen in een projectkoor in de kerkdienst, o.a. met Palmpasen. Op 24 t/m 26 juni 2021 staat de musical Jozef op de planning. De repetities starten op zondag 6 februari. Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://musical-jozef.nl/

Tot slot
Naast de activiteiten op zondagochtend organiseren we door het jaar heen activiteiten, zoals het Kerkkamp en het Kinderkerstfeest. Erg leuk en gezellig om de kinderen op zondagmorgen hun tanden te laten poetsen in de kerk! Het hoogtepunt van alle verschillende jeugdactiviteiten is toch wel de kindermusical.

In onze vitale gemeente die zich richt op de toekomst, is jeugdwerk enorm belangrijk. Onze vrijwilligers bieden de jongeren een luisterend oor en zijn geïnteresseerd in wat hen beweegt en motiveert. 
terug