Actie Kerkbalans 2024

Actie Kerkbalans 2024
Als wijkgemeente voelen we/weten we ons geroepen om een gemeenschap te vormen rond Jezus Christus, de opgestane Heer. We ontmoeten elkaar daartoe bij de wekelijkse diensten, de kinderkerk, de vespers, ontmoetingsgroepen en pastorale bezoeken. En we brengen ons geloof in praktijk. Dit jaar richten we ons naast de bestaande diaconale activiteiten op duurzaamheid. De werkgroep Duurzame Klaas zal ons daarbij kennis en mogelijkheden aanreiken.
Natuurlijk kost het in stand houden van de Nicolaikerk en de wijkgemeente geld en hiervoor is uw bijdrage van groot belang. Door de inkomsten uit Kerkbalans blijft het mogelijk om samen kerk te zijn en om te zien naar elkaar. Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

In de Kerkgeldfolder is de begroting van inkomsten en uitgaven voor 2024 inzichtelijk gemaakt. Als lid van onze gemeente krijgt u de AKB-brief met de folder thuisgestuurd. Bent u geen lid en wilt u toch bijdragen aan de kosten van onze gemeente? Neem dan de folder mee naar huis voor de benodigde informatie. De folder ligt op de tafel bij de uitgang van de kerk.
Ook ligt daar de folder “Slim geven”, over mogelijk belastingvoordeel bij de kerkelijke bijdrages.
 
terug