Kerkdienst online Kerkdienst online
Klik hier om de kerkdienst via YouTube mee te luisteren en te kijken (audio en video).
Uitgezonderd de zomermaanden, dan alleen audio, geen video.
Wilt u het YouTube kanaal op uw TV bekijken, zoek dan op 'Nicolaikerk Utrecht'.
terug