Missie Missie
De wijkgemeente Nicolaïkerk wil een kloppend religieus hart zijn in de stad, een plek van en mét betekenis, die bezocht en gedragen wordt door jong en oud, waar iedereen zich welkom voelt en waar respect is voor diversiteit in zijn en denken, in woordverkondiging en muziek. We zijn een gemeente met een sterke uitstraling naar buiten, waar wat ‘gebeurt’, ook buiten de zondag. God en de Bijbel staan centraal en er is waardering voor (eeuwenoude) tradities. Jong en oud komen hier samen en zijn actief betrokken en verbonden.

Verleden, heden en toekomst hebben onze aandacht en vormen deel van hoe wij geloofsgemeenschap en open kerk zijn. De wijkgemeente Nicolaïkerk
is te vinden in de Nicolaïkerk, waar woorden en muziek klinken die mensen raken. Er wordt op goede wijze samengewerkt in een transparante organisatiestructuur met open oog voor de realiteit. Zorg voor elkaar en de wereld krijgen alle aandacht. Om dit te realiseren wordt oecumenische samenwerking nadrukkelijk gezocht.
terug