Missie Missie
Waar vriendschap en liefde is. Daar is God. De Nicolaïkerk is een protestants-oecumenische wijkgemeente in de binnenstad van Utrecht. In onze kerk willen wij de samenleving van Utrecht dienen en mensen ontmoeten, bemoedigen en aanmoedigen om samen een levensveranderende christelijke reis te maken.

Wij hopen een liefhebbende, vriendelijke en open gemeenschap te zijn waar God wordt aanbeden en mensen worden gediend. Wij hechten sterk aan het geestelijk voedsel van de Bijbel en het volgen van het voorbeeld van Jezus.

Onze visie is om een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van onze stad met de transformerende boodschap van Jezus Christus, door woorden en daden.

Klik hier voor ons beleidsplan. 
 
terug