Moestuin

Moestuin
De kinderkerk start in 2024 met een eigen moestuin en pluktuin die ze zelf bijhouden. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Eropuit. Door de oogst met de gemeente te delen mogen zij delen in de verwondering over wat de aarde voortbrengt.
 
Andere activiteiten van de werkgroep zijn:
- Een groep Groene Inspiratie in de gemeenteapp, waar mooie voorbeelden van duurzaamheid gedeeld worden (tips, nieuwsartikelen en mooie initiatieven).
- Zorg voor de directe omgeving van de kerk (bijv. plandelen)
- Filmavonden over de schepping en klimaatvragen
- I.s.m. de werkgroep Vorming en Toerusting: een leeskring of een lezing.
- 'Groene' kerkdiensten, al dan niet met een nagesprek.
- Meditatieve wandelingen in de 40-dagentijd
- Participeren in het stedelijk Duurzaam Kerken Overleg.
 
terug